Các ự khác biệt chính giữa chất hữu cơ và chất vô cơ là tất cả các chất hữu cơ đều chứa cacbon như một thành phần thiết yếu trong khi các chất vô cơ c

NộI Dung:

Các sự khác biệt chính giữa chất hữu cơ và chất vô cơ là tất cả các chất hữu cơ đều chứa cacbon như một thành phần thiết yếu trong khi các chất vô cơ có thể chứa hoặc không thể chứa cacbon.

Hầu hết các chất hữu cơ chứa cacbon, hydro và đôi khi là oxy, cùng với các liên kết C-H. Nhưng hầu hết các hợp chất vô cơ không chứa cacbon ngoại trừ một số chất như cacbonat và xyanua được phân loại là vô cơ do các lý do lịch sử (các nhà khoa học trước đây đặt tên cho các hợp chất này là vô cơ). Do đó, sự khác biệt chính giữa các chất hữu cơ và vô cơ nằm ở thành phần hóa học của chất đó.

Đang xem: Hợp chất vô cơ là gì, so sánh chất vô cơ và sự khác biệt giữa hữu cơ và vô cơ

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Các chất hữu cơ là gì 3. Chất vô cơ là gì 4. So sánh song song – Chất hữu cơ và chất vô cơ ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Chất hữu cơ là gì?

Chất hữu cơ là những phân tử chứa nguyên tử cacbon là thành phần thiết yếu. Hầu hết các trường hợp, các phân tử này chứa nguyên tử hydro và liên kết cộng hóa trị C-H. Thông thường, tất cả các sinh vật sống đều chứa các chất hữu cơ. Do khả năng của cacbon tạo thành chuỗi thông qua liên kết với các nguyên tử cacbon khác, có hàng triệu hợp chất hữu cơ trên thế giới. Tuy nhiên, một số hợp chất có chứa cacbon như một thành phần nhưng chúng ta không phân loại chúng là hợp chất hữu cơ vì lý do lịch sử (vào thời kỳ đầu, người ta coi các chất như cacbonat và xyanua là chất vô cơ vì đây không phải là những chất mà chỉ sinh vật sống mới có).

Chúng ta có thể phân loại các chất hữu cơ theo nhiều cách khác nhau như hợp chất tự nhiên và hợp chất tổng hợp là chủ yếu. Đôi khi, chúng tôi phân chia chúng tùy thuộc vào cấu trúc, đặc tính, kích thước, v.v. Các công cụ chính mà chúng ta có thể sử dụng để xác định cấu trúc của các chất hữu cơ là phổ proton và carbon-13 NMR, quang phổ IR, tinh thể học tia X, v.v.?

Chất vô cơ là gì

Chất vô cơ là những phân tử có chứa các nguyên tố hóa học không phải là cacbon. Tuy nhiên, có một số hợp chất có chứa cacbon nhưng là chất vô cơ. Chúng được đặt tên là các chất vô cơ do các nguyên nhân lịch sử như đã nói ở trên. Các hợp chất này thường thiếu liên kết C-H. Ngoài ra, hầu hết lớp vỏ của Kỷ nguyên được tạo thành từ các chất vô cơ.

*

Tóm lại, bất kỳ hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ đều là hợp chất vô cơ. Ví dụ về các hợp chất này bao gồm amoniac, hydro sunfua, tất cả các kim loại và hầu hết các nguyên tố hóa học khác.

Xem thêm: Website WordPress Là Gì – Cách Thiết Kế Web WordPress Hoàn Chỉnh

Sự khác biệt giữa các chất hữu cơ và vô cơ là gì?

Chất hữu cơ là những phân tử chứa nguyên tử cacbon là thành phần thiết yếu trong khi chất vô cơ là những phân tử có chứa các nguyên tố hóa học không phải là cacbon. Do đó, đây là sự khác biệt chính giữa các chất hữu cơ và vô cơ. Tuy nhiên, có một số hợp chất có chứa cacbon nhưng là chất vô cơ. Hơn nữa, một sự khác biệt khác giữa các chất hữu cơ và vô cơ là các chất hữu cơ chủ yếu xuất hiện trong cơ thể sống trong khi các chất vô cơ chủ yếu xuất hiện trên vỏ Trái đất.

Nhìn vào một số ví dụ, các chất hữu cơ bao gồm cacbohydrat, chất béo, axit nucleic, polyme hữu cơ, v.v. Mặt khác, ví dụ về các chất vô cơ bao gồm amoniac, hydro sunfua, tất cả các kim loại và hầu hết các nguyên tố hóa học khác. Chi tiết hơn về sự khác biệt giữa các chất hữu cơ và vô cơ được đưa ra trong đồ họa dưới đây.

Xem thêm: Giải Mã Tán Thủ Là Gì ?

*

Tóm tắt – Các chất hữu cơ và vô cơ

Chúng ta có thể phân loại các hợp chất hóa học thành hai loại chất hữu cơ và chất vô cơ. Và, sự khác biệt chính giữa các chất hữu cơ và vô cơ là tất cả các chất hữu cơ đều chứa cacbon như một thành phần thiết yếu trong khi các chất vô cơ có thể chứa hoặc không thể chứa cacbon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *