My youth là gì, nghĩa của từ youth trong tiếng việt youth nghĩa là gì trong tiếng anh

      359
You may not have played tennis as often as hyên ổn, but at least you"ve got youth on your side (= you are young).

Bạn đang xem: My youth là gì, nghĩa của từ youth trong tiếng việt youth nghĩa là gì trong tiếng anh

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

to act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you to lớn do

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Supe Lân Là Gì ? Lợi Ích Khi Sử Dụng Phân Lân Để Bón Cho Cây Trồng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*