Giáo Lý Viên-Giáo Xứ BÌNH XUYÊN::Muc cac bai viet::Ban giáo lý_giáo xứ Bình Xuyên::Các vấn đề về Kitô Giáo::Tai lieu

Đang xem: Your grace là gì, nghĩa của từ : grace

Xem thêm:

Cung cách xưng hô và giao tiếp với giới Giáo / Tu Sĩ theo thói quen ở Vatican

kenny Sat Jul 30, 2011 11:47 pm

Xem thêm:

Theo Lễ Nghi của Công Giáo La Tinh (Latin Catholic) thìĐối với Đức Giáo Hoàng / Đức Thánh Cha (The Pope)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-Mặt :Holy Father, Your Holiness, hay Most Holy Father (mà tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Thánh Cha)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì Thư :His Holiness, Pope Benedict XVI (hay đề theo dạng viết tắt là: H.H. Benedict XVI) Lời Chào Mở Đầu Trong Thư<:/COLOR>Your Holiness, Most Holy Father (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Thánh Cha)Lời Kết Trước Khi Kết Thúc Thư Nên viết câu:Kissing The Sacred Foot (nhằm bày tỏ sự tôn kính dành cho Đức Thánh Cha)Các Chi Tiết Khác Quỳ xuống trên đầu gối trái và hôn nhẫn của Đức Thánh Cha để bày tỏ sự tôn trọng dành cho Ngài. Nếu việc qùy xuống có gây trở ngại gì đó về mặt thể lý, hay không thể thực hiện được, thì chúng ta nên đứng và cuối xuống ngang với thắt lưng để hôn vào nhẫn của Đức Thánh Cha. Chúng ta đứng lên khi thấy Đức Thánh Cha bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi Ngài mời chúng ta ngồi xuống.Người phụ nữ nên có khăn che đầu khi diện kiến trực tiếp với Đức Thánh Cha ,khăn đội đầu phải là màu đen nếu người phụ nữ đó thuộc hàng cao cấp (cỡ như: Nữ Hoàng, Đệ Nhất Phu Nhân,… ). Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp Đức Thánh Cha.Đệ Nhất Phu Nhân Laura Bush (Đội Khăn Trùm Đầu Đen) khi tiếp kiến ĐTC Beneđíctô XVIĐối với Đức Hồng Y (Cardinal)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtYour Eminence, hay Your Grace (nếu Đức Hồng Y đó là người Anh) Lời Chào Mở Đầu Trong ThưMost Revererend Eminence, hay Most Eminent Cardinal (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Hồng Y)Trước Khi Kết Thúc Thư Nên viết câu:Kissing The Sacred Purple (nhằm bày tỏ sự tôn kính dành cho Đức Hồng Y)Các Chữ Viết Tắt His Eminence được viết tắt là: H.E.; còn Eminence thì được viết tắt là Emus. (tức Eminentissimus the La Tinh)Các Chi Tiết KhácQuỳ xuống trên đầu gối trái và hôn nhẫn của Đức Hồng Y để bày tỏ sự tôn trọng dành cho Ngài. Nếu việc qùy xuống có gây trở ngại gì đó về mặt thể lý, hay không thể thực hiện được, thì chúng ta nên đứng và cuối xuống ngang với thắt lưng để hôn vào nhẫn của Đức Hồng Y. (Lưu ý: nếu có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, thì không nên làm điều này). Chúng ta đứng lên khi thấy Đức Hồng Y bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi Đức Hồng Y mời chúng ta ngồi xuống. Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp Đức Hồng Y.Đối với Đức Thượng Phụ (Patriarch)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtYour Beatitude (mà tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Thượng Phụ)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưHis Beatitude (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Đức Thượng Phụ)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưYour Beatitude (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Thượng Phụ)Các Chi Tiết KhácNếu đó là Đức Thượng Phụ trong Giáo Phận của bạn, thì bạn quỳ xuống trên đầu gối trái và hôn nhẫn của Đức Thượng Phụ để bày tỏ sự tôn trọng dành cho Ngài. Nếu việc qùy xuống có gây trở ngại gì đó về mặt thể lý, hay không thể thực hiện được, thì chúng ta nên đứng và cuối xuống ngang với thắt lưng để hôn vào nhẫn của Đức Thượng Phụ. Chúng ta đứng lên khi thấy Đức Thượng Phụ bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi Đức Thượng Phụ mời chúng ta ngồi xuống. Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp Đức Thượng Phụ.Đối với Đức Tổng Giám Mục (Archbishop hay Primate)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtYour Excellency, hay Your Grace (nếu đó là ĐTGM người Anh Quốc) Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưThe Most Reverend Wilton D. Gregory, Archbishop of Atlanta (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory, Tổng Giám Mục của TGP Atlanta)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưYour Excellency (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Tổng Giám Mục)Trước Khi Kết Thúc Thư Nên viết câu:Kissing The Sacred Ring (nhằm bày tỏ sự tôn kính dành cho Đức Tổng Giám Mục)Các Chữ Viết Tắt Archieps (hay Archiepiscopus theo tiếng La Tinh), hay Arch.Các Chi Tiết KhácNếu đó là Đức Tổng Giám Mục trong Tổng Giáo Phận của bạn, thì bạn quỳ xuống trên đầu gối trái và hôn nhẫn của Đức Tổng Giám Mục để bày tỏ sự tôn trọng dành cho Ngài. Nếu việc qùy xuống có gây trở ngại gì đó về mặt thể lý, hay không thể thực hiện được, thì chúng ta nên đứng và cuối xuống ngang với thắt lưng để hôn vào nhẫn của Đức Tổng Giám Mục. (Lưu ý: Không nên làm điều này khi có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng). Chúng ta đứng lên khi thấy Đức Tổng Giám Mục bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi Đức Tổng Giám Mục mời chúng ta ngồi xuống. Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp Đức Tổng Giám Mục.Đối với Đức Giám Mục (Bishop)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtYour Excellency, hay My Lord Bishop hoặc Your Lordship (nếu đó là Đức Giám Mục người Anh Quốc) Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưThe Most Reverend John Doe, Bishop of Erewhon hay The Right Reverend John Doe, Bishop of Erewhon (nếu ĐGM là người Anh) Lời Chào Mở Đầu Trong ThưYour Excellency, hay Your Lordship (theo Anh Quốc) Trước Khi Kết Thúc Thư Nên viết câu:Kissing The Sacred Ring (để bày tỏ sự tôn kính dành cho Đức Giám Mục)Các Chữ Viết Tắt Ep. hay Epus. (tức Episcopus theo La Tinh)Các Chi Tiết KhácNếu đó là Đức Giám Mục trong Giáo Phận của bạn, thì bạn quỳ xuống trên đầu gối trái và hôn nhẫn của Đức Giám Mục để bày tỏ sự tôn trọng dành cho Ngài. Nếu việc qùy xuống có gây trở ngại gì đó về mặt thể lý, hay không thể thực hiện được, thì chúng ta nên đứng và cuối xuống ngang với thắt lưng để hôn vào nhẫn của Đức Giám Mục. (Lưu ý: Không nên làm điều này khi có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng). Chúng ta đứng lên khi thấy Đức Giám Mục bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi Đức Giám Mục mời chúng ta ngồi xuống. Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp Đức Giám Mục.Đối với Đức Ông (Monsignor)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtMonsignor (mà tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Ông)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưThe Very Right Reverend Monsignor Doe hay The Reverend Monsignor John Doe (Lưu ý: nếu viết theo kiểu này, thì chúng ta phải đề cập cả First và Last Name) Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Monsignor (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Đức Ông)Các Chữ Viết Tắt Right Reverend Father viết tắt là: RR. (tức Reverendissimus theo La Tinh)Các Chi Tiết KhácChúng ta đứng lên khi thấy Đức Ông bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi Đức Ông mời chúng ta ngồi xuống. Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp Đức Ông.Đối với Linh Mục (Priest)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtFather, Reverend Father, hay Your Reverence (mà tiếng Việt có nghĩa là: Trọng Kính Cha)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưThe Reverend Father John Doe (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Cha John Doe)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Father, hay Reverend and Dear Father Doe (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Kính Thưa Cha)Các Chữ Viết Tắt Father viết tắt là: F. hay Fr.; còn Fathers (dạng số nhiều) được viết tắt là: FF.; Reverend Father được viết tắt là: Rev. Fr. (hay R.P. vốn xuất từ chữ Reverendus Pater theo La Tinh)Các Chi Tiết KhácChúng ta đứng lên khi thấy vị Linh Mục bước vào phòng và cứ tiếp tục đứng mãi cho đến khi vị Linh Mục mời chúng ta ngồi xuống. Người nam cần phải bỏ mủ ra khi gặp vị Linh Mục. Nếu vị Linh Mục đến thăm nhà của bạn, thì theo thói quen, chúng ta nên mời vị Linh Mục đó làm phép cho chúng ta. Khi vị Linh Mục đang ban phép lành cho chúng ta, thì chúng ta phải quỳ xuống bằng cả hai đầu gối, cho đến khi vị Linh Mục hoàn tất việc ban phép lành.Đối với Phó Tế (Deacon)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtDeacon (mà tiếng Việt có nghĩa là: Kính Chào Thầy Phó Tế)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưReverend Mr Deacon (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Thầy Phó Tế)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Mr. DeaconĐối với Cha Tu Viện Trưởng (Abbot)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtFather Abbot (mà tiếng Việt có nghĩa là: Kính Chào Cha Tu Viện Trưởng)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưRight Reverend John Doe, S.J. (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Cha John Doe, S.J.)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Right Reverend Father, hay Dear Abbot (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Kính Thưa Cha Tu Viện Trưởng)Các Chữ Viết Tắt Abbot viết tắt là: Ab.Đối với Thầy Dòng (Brother)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtBrother (mà tiếng Việt có nghĩa là: Kính Chào Thầy)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưBrother John Doe, O.F.M. Cap. (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Thầy John Doe, OFM Cap.)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Brother (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Kính Thưa Thầy)Các Chữ Viết Tắt Brother viết tắt là: Br. hay Bro..Đối với Mẹ Bề Trên (Mother Superior)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtReverend Mother (mà tiếng Việt có nghĩa là: Kính Chào Mẹ Bề Trên)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưThe Reverend Mother Jane Doe, O.S.D. (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Mẹ Bề Trên Jane Doe, O.S.D.)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Reverend Mother (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Kính Thưa Mẹ Bề Trên)Các Chữ Viết Tắt Reverend Mother được viết tắt là: Rev. MotherĐối với Nữ Tu (Sister)Lời Chào Khi Gặp Mặt-Đối-MặtSister (mà tiếng Việt có nghĩa là: Kính Chào Nữ Tu)Cách Đề Địa Chỉ Ngoài Bì ThưSister Jane Doe, O.P. (theo nghĩa tiếng Việt là: Kính Gởi Nữ Tu Jane Doe, O.P.)Lời Chào Mở Đầu Trong ThưDear Sister hay Dear Sister Jane Doe (tức theo tiếng Việt có nghĩa là: Kính Thưa Nữ Tu hay Kính Thưa Nữ Tu Jane Doe)Các Chữ Viết Tắt Sister được viết tắt là: Sr. (tức Soror theo La Tinh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *