Yield stress là gì, nghĩa của từ yield stress trong tiếng việt

      254

Hiện giờ trên trái đất và cả Việt Nam thường xuyên chạy thử theo những tiêu chuẩn ASTM, ISO với TCđất nước hình chữ S cùng với chi tiết rõ ràng nlỗi sau:

Tiêu chuẩn thí nghiệm thxay tmê mệt chiếu:

ASTM E8/E8M:Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials

( Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn đến kiểm soát ứng suất kéo của vật tư klặng loại)

TCđất nước hình chữ S 197-1 (ISO 6892 -1):Metallic materials-Tensile testing at ambient temperature

(Vật liệu sắt kẽm kim loại - Kiểm tra ứng suất kéo ngơi nghỉ ánh sáng phòng)

TCnước ta 197-1 (ISO 6892 -2):Metallic materials-Tensile testing at high temperature

(Vật liệu kim loại - Kiểm tra ứng suất kéo làm việc ánh nắng mặt trời cao)

TCđất nước hình chữ S 4398 (ISO 377), Thxay và thành phầm thxay - Vị trí mang mẫu, chuẩn bị phôi chủng loại và mẫu test cơ tính.

Bạn đang xem: Yield stress là gì, nghĩa của từ yield stress trong tiếng việt

quý khách hàng sẽ xem: Yield strength là gì

TCnước ta 10600-1 (ISO 7500-1), Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tensile testing machines.

(Vật liệu sắt kẽm kim loại - Kiểm tra những máy thử tĩnh một trục - Phần 1: Các lắp thêm thử kéo/nén - Kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống đo lực.)

TCđất nước hình chữ S 10601 (ISO 9513), Metallic materials – Verification of extensometers used in uniaxial testing.

(Vật liệu sắt kẽm kim loại - Hiệu chuẩn những hệ thống giãn kế thực hiện vào thí điểm một trục.)

ISO 2566-1, Steel - conversion of elongation values - Part 1: Carbon và lon alloy steels

(Thép - đổi khác các giá trị độ giãn nhiều năm - Phần 1: Thép cacbon với thxay kim loại tổng hợp thấp).

ISO 2566-2, Steel - conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels

(Thxay - biến hóa các giá trị độ giãn lâu năm - Phần 2: Thnghiền austenit)

Phần 1. Ý nghĩa thuật ngữ trong phân tích khám nghiệm thời gian chịu đựng thép

Xem phần 2:Thí nghiệm kéo thép -Các nhiều loại mẫu test cùng chuẩn bị mẫu.

Xem phần 3:Thí nghiệm kéo thnghiền - Quy trình nghiên cứu kéo thép.

Các thuật ngữ tiếp sau đây thường được sử dụng trong quy trình nghiên cứu kiểm tra độ bền kéo của thnghiền.

tin nhắn.com

1. Chiều lâu năm cữ của thép(L) (Gauge length):

Chiều dài luật pháp của chủng loại để đo độ giãn dài. Tùy theo mức sử dụng cụ thể mà tín đồ ta nguyên lý trong tầm này đang đem độ giãn nhiều năm, nếu tại vị trí không giống chủng loại vẫn bị nockout vứt và công dụng ko được xem toán thù. điều đặc biệt buộc phải rành mạch giữa:

+ Chiều nhiều năm cữ lúc đầu (Lo) (Original gauge length):

Chiều nhiều năm cữ trước lúc đặt lực.

Xem thêm: Đoạn St Là Gì, Nghĩa Của Từ St, Đoạn St Trong Kết Quả Điện Tâm Đồ Là Gì

+ Chiều nhiều năm cữ thời điểm cuối (Lu) (Final gauge length):

Chiều dài cữ sau thời điểm chủng loại demo bị kéo đứt

2. Chiều nhiều năm phần tuy vậy tuy vậy (Lc) (Parallel length):

Chiều dài phần tuy nhiên tuy vậy được làm của mẫu thử.

(Chụ mê thích – Khái niệm chiều dài phần tuy nhiên song núm mang đến khái niệm khoảng cách giữa các má kẹp so với mẫu thử ko gia công)

3. Độ giãn dài của thép khi kéo(Elongation là gì? ) :

( Cũng còn gọi là độ dãn lâu năm của thép lúc kéo)

Lượng tăng thêm từchiều lâu năm cữ lúc đầu trên ngẫu nhiên thời gian nào trong lúc kéo. Nói cách khác tự địa chỉ ban đầumẫu ban đầu di chuyểncùng dịch chuyển được bao nhiêumm ( rất có thể đem đơn vị chức năng là centimet,...)
thì kia đó là độ giãn dài. Giá trị tự địa chỉ cữ ban sơ tính là "0"Ký hiệu độ dãn dài :Ln (mm )

4. Độ giãn lâu năm tương đối (Percentage elongation: xác suất dãn dài):

(không nhiều quyên tâm đến chỉ số này)

6. Độ giãn lâu năm tương đối sau khi đứt (A) (Percentage elongation afler fracture):

Độ giãn dàicủa chiều lâu năm cữ sau thời điểm đứt Lf được xem bằng Phần Trăm của chiều lâu năm cữ thuở đầu (Lo)Công thức tính độ giãn lâu năm của thép: %=Lf/L0*100% (mm/mm hoặc %)

( thường thì chỉ số này là khôn cùng quan lại trọng)

7. Độ giãn dài tương đối tổng sau khi đứt (At) (Percentage total elongation at fracture):

Độ giãn dài tổng (độ giãn nhiều năm bầy hồi cùng với độ giãn lâu năm dẻo) của chiều lâu năm cữ trên thời khắc đứt tính bởi phần trăm của chiều lâu năm cữ thuở đầu (L0)

8. Độ giãn lâu năm Khi lực test lớn nhất (Percentage elongation atmaximum force):

Sự tạo thêm của chiều lâu năm cữ của mẫu thử Khi lực test lớn số 1, tính bởi Phần Trăm của chiều nhiều năm cữ ban đầu. Nó thường được xác minh chính giữa độ giãn dài tương đối tổng Khi lực test lớn nhất (Agt) với độ giãn nhiều năm kha khá ko Phần Trăm Lúc lực thử lớn số 1 (Ag)


*

9. Chiều dài cữ đến máy đo độ giãn (Lo) (Extensometer gauge length):

Chiều nhiều năm phần song tuy vậy của chủng loại test dùng để làm đo phần kéo dãn đặt lên vật dụng đo độ giãn.Để đo giới hạn bền tan với bền đứt thì thông số kỹ thuật Le Lo/2.Để đo các thông số “khi” hoặc “sau” lực thử lớn nhất, Le ngay sát bởi Lo

10. Độ kéo dãn dài (Extension):

Lượng tạo thêm của chiều dài cữ bởi vì đồ vật đo độ giãn (L0) xác minh được tại thời khắc đang cho.

11. Độ kéo dãn kha khá dư (Percentage permanent extension):

Lượng tăng lên của chiều nhiều năm cữ bên trên máy đo độ giãn xác minh được sau thời điểm bỏ ứng suất cơ chế ngoài chủng loại demo, được xem bởi tỷ lệ chiều lâu năm cữ của dòng sản phẩm đo độ giãn (Le)

12. Độ kéo dãn dài tương đối tại điểm tan (Ao) (Percentage yield point extension):

Phần kéo dài thân điểm bước đầu rã cùng điểm bước đầu thay đổi cứng hầu như đối với vật liệu chảy ko tiếp tục. Nó được tính bởi Xác Suất của chiều nhiều năm cữ của sản phẩm đo độ giãn.


*

13 Độ thắt tương đối (Z) (Percentage reduction of area):

Độ thay đổi diện tích mặt phẳng cắt ngang (So-So) lớn số 1 xuất hiện lúc test được xem bằng Xác Suất của diện tích mặt phẳng cắt ngang ban sơ (So)

14. Lực lớn số 1 (Fm) (Maximumforce):

Lực lớn số 1 tính năng lên mẫu mã demo trong lúc test sau khi qua điểm tan. Đối cùng với vật liệu không tồn tại điểm rã, là quý giá lực lớn nhất khi thử.


*

biểu vật dụng kéo thép

14. Lực kéo đứt của thép(F)(Force at break ):

Đó đó là lực trên điểm mẫu bước đầu bị đứt.

15. Ứng suất (Stress):

Lực demo phân tách đến diện tích S mặt phẳng cắt ngang thuở đầu (So) của mẫu mã demo tại thời điểm bất kỳ trong lúc thử.

16. Giới hạn bền của thép là gì - độ bền kéo của thxay là gì(Rm) (Tensile strength là gì ):

Cách hotline giới hạn bền và thời gian chịu đựng kéo là một trong những và đó chính là ứng suất tương xứng với lực lớn nhất (Fm)

17. Giới hạn tan của thép là gì(Yield strength là gì?):

Ứng suất tại điểm chảy của vật liệu sắt kẽm kim loại khi ấy lộ diện biến dạng dẻo mà lại lực demo không tăng.

Côngthức tính số lượng giới hạn tung của thép= Lực tại điểm chảy phân tách mang lại máu diện của mẫu.

18. Giới hạn tan trên (Reit) (Upper yield strength):

Giá trị ứng suất lại điểm Khi lộ diện sự bớt đầu tiên của lực thử


*

*

21. Giới hạn dẻo qui ước cùng với độ kéo dãn dài tổng (Rt) (Proof strength, total extension):

Ứng suất tại đó độ kéo dãn dài tổng (độ kéo dãn dài bầy hồi cùng độ kéo dãn dẻo) bằng với độ giãn dài dụng cụ của chiều lâu năm cữ mang lại máy đo độ giãn (Le) . Ký hiệu sử dụng được tất nhiên Xác Suất lý lẽ, ví dụ Rt0.5


Ký hiệu áp dụng được dĩ nhiên phần trăm bề ngoài của chiều nhiều năm cữ thuở đầu (Lo) hoặc của chiều nhiều năm cữ mang lại đồ vật đo độ giãn (Lo), ví dụ Rt0.2

Các ký hiệu quy ước kiểm soát đặc điểm cơ lý đồ gia dụng liệu:

Ký hiệu

Đơn vị

Giải thích

Mẫu test

a2)

mm

Chiều dày của mẫu mã demo phẳng hoặc chiều dày thành ống của mẫu mã test ống

b

mm

Chiều rộng của phần tuy vậy tuy nhiên của mẫu mã thử phẳng hoặc chiều rộng vừa đủ của dải cắt dọc theo ống hoặc chiều rộng của dây dẹt

d

mm

Đường kính của phần tuy vậy tuy vậy của mẫu thử tròn hoặc đường kính dây tròn hoặc đăng ký vào của ống

*