Định nghĩa yep là gì và cách dùng theo chuẩn người mỹ, Ý nghĩa của từ yep và cách dùng

      162

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Định nghĩa yep là gì và cách dùng theo chuẩn người mỹ, Ý nghĩa của từ yep và cách dùng

When they did this, adults either repeated the word they had offered in their previous turn (84%) or acknowledged the child"s repeat with forms like uh-huh, yeah, or yep (16%).
Otherwise, seeing my friends and family succeed at doing what they lovevà, yep, getting my books published and records released on 12-inch vinyl.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả ý kiến của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

Xem thêm: " Subject Matter Là Gì ? Subject Matter (Noun) Có Nghĩa Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*