Microsoft Yammer là mạng xã hội doanh nghiệp riêng tư và an toàn thông qua đó nhân viên kết nối, cộng tác và phối hợp. Sử dụng Microsoft Yammer để luôn cập nhật thông tin quan trọng bên ngoài văn phòng, khai thác ý tưởng của đồng nghiệp và xây dựng dựa trên công việc hiện có. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm chi tiết, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Microsoft Yammer.

Sử dụng Microsoft Yammer thật hiệu quả để:

Phối hợp làm việc cho các dự án và các nhómThu thập ý kiến hoặc tìm kiếm ý tưởng tốtKhám phá thông tin có giá trị để thông báo cho công việc của bạnGiao tiếp trong thời gian thực, trong khi bạn đang di chuyển

Chỉ bằng cách đăng nhập tên người dùng và mật khẩu Office 365 của bạn (Tại đây: https:/office.com) bạn có thể truy cập vào Microsoft Yammer thật dễ dàng. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản với Yammer:

1.Đăng nhập:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cài đặt ứng dụng dành cho máy tính của bạn và thiết bị di động: Truy cập Microsoft Yammer ngay từ màn hình của bạn để giữ kết nối ở mọi nơi trong thời gian thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *