XML là một ngôn ngữ được tạo ra để đánh dấu dữ liệu một cách có cấu trúc. Nói một cách đơn giản hơn: XML là ngôn ngữ quan tâm đến cấu trúc dữ liệu. Mục tiêu là để tạo ra cách mô tả cấu trúc của dữ liệu để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, các ứng dụng với nhau. Vậy cấu trúc của file XML như thế nào, nó đóng vai trò như thế nào trong lập trình và nó có gì khác so với HTML hay XAML, tìm hiểu trong bài viết cùng Hybrid Technologies nhé!

XML là gì?

XML là viết tắt của eXtensible Markup Language, hay còn gọi là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng do W3C đề nghị với mục đích tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập hợp con đơn giản có thể mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau nên rất hữu ích trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Ví dụ khi xây dựng các Service hay các API, các API đó sẽ trả kết quả về dạng XML (hoặc JSON) để các hệ thống khác có thể hiểu được.

Đang xem: Xml là gì, tìm hiểu về xml cách mở file xml như thế nào

*

Cấu trúc của một file XML điển hình

XML được xây dựng dựa vào các cấu trúc NODE lồng nhau, mỗi NODE có một thẻ mở và một thẻ đóng như sau:

 

*

Ngoài ra bạn có thể thêm thuộc tính cho thẻ với cú pháp như sau:

*

Ví dụ có một file lưu trữ thông tin nhân viên với cấu trúc như sau:

*

Các thành phần của một file XML

Header file: là thẻ đầu tiên trong file XML, dùng để khai báo version(thường là 1.0) và chứa các thông tin về mã hóa ký tự. Giá trị của encoding (kiểu mã hóa ký tự) thuộc một trong các định dạng sau: UTF-8, UTF-16, ISO-10646-UCS-2, ISO-10646-UCS-4, ISO-8859-1 to ISO-8859-9, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-JP. Thẻ header có dạng sau đây:

*

Root node: Root node nghĩa là phần tử gốc, là phần tử ở bên ngoài cùng. Phần tử này thường là tên tài liệu hoặc đại diện cho thông tin được lưu trữ trong XML.

Xem thêm: ” Xíu Mại Là Gì ? Cách Làm Xíu Mại Thơm Ngon Bất Bại

Element:Element là các phần tử con nằm trong Root node, dùng để lưu trữ các giá trị khác nhau.

Xem thêm: ” Tận Tụy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tận Tuỵ

Attribute: là thuộc tính của thẻ, thường dùng để phân biệt 2 element cùng tên.

Cùng theo dõi file XML sau đây sau đây để hiểu rõ hơn cấu trúc nhé

*

Ngoài ra các thẻ EmpID, Name, Phone,… là những thẻ con đại diện cho những thông tin của nhân viên mà thẻ Employee biểu thị. Còn thẻ Employee thì đại diện cho một nhân viên. Nhiều thẻ Employee sẽ được bao bọc trong thẻ chính là Employees. Đơn giản dễ hiểu đúng không 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *