English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Đang xem: To be worthy là gì trong tiếng việt? worthy nghĩa là gì trong tiếng việt

Từ điển Việt Anh Việt 4in1 – English Vietnamese 4 in 1 Dictionary

*

worthy I.worthy1 /ˈwɜːði $ ˈwɜːrði/ BrE AmE adjective 1. deserving respect from people: Leeds United were worthy winners of the competition. a worthy opponent 2. be worthy of something to deserve to be thought about or treated in a particular way: A couple of other books are worthy of mention.

Xem thêm: Value Chain Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Chuỗi Giá Trị

a teacher who is worthy of respect 3. be worthy of somebody informal to be as good as something that a particular person would do: a goal that was worthy of any of the great footballers of the world 4. I’m/We’re not worthy spoken used humorously to say that you consider it a great honour to be with someone because they are famous, or much more skilful at doing something than you are 5. formal trying to help other people: The money will go to a worthy cause. I’m sure his motives were worthy.II.worthy2 BrE AmE noun (plural worthies) informal someone who is important and should be respected: We were met by a group of local worthies.worthyhu◎<"wə:ði>※tính từ ■(worthy of something) xứng đáng với cái gì, đáng làm cái gì their efforts are worthy of your support những cố gắng của họ đáng được ông ủng hộ a statement worthy of contempt một lời phát biểu đáng khinh her achievements are worthy of the highest praise thành tích của cô ta đáng được lời khen nồng nhiệt nhất she said she was not worthy to accept the honour they had offered her cô ấy nói cô ấy không xứng đáng nhận vinh dự mà họ giành cho cô ấy ■đáng coi trọng, đáng được kính trọng, đáng được cân nhắc a worthy cause một sự nghiệp đáng trọng ■đáng kính, đáng trọng, đáng được kính trọng, đáng được thừa nhận (nhất là về một người) the worthy citizens of the town những công dân đáng kính của thành phố ■(worthy of something) thích đáng; thích hợp It was difficult to find words worthy of the occasion khó mà tìm được những từ thích hợp với dịp này ■xứng đáng, tiêu biểu cho It was a performance worthy of a master đó là một buổi biểu diễn xứng đáng với một bậc thầy danh từ ■(mỉa mai); (đùa cợt) vị, nhân vật quan trọng, nhân vật nổi bật who”s the worthy who has just arrived? vị nào vừa mới đến thế? one of the local worthies has been invited to the ceremony một trong những nhân vật quan trọng ở địa phương đã được mời đến dự lễ hậu tố ■(tạo thành các tính từ ghép) xứng đáng, thích hợp với điều được nói rõ noteworthy đáng ghi nhận roadworthy trong tình trạng tốt có thể chạy trên đường được

Xem thêm: Twrp Recovery Là Gì – Cách Để Cài Twrp Recovery Cho Máy Android

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *