*

WORKING PAPER RATE 5 FOR AUDITING” width=”870″ style=”width: 870px;” srcset=”https://gocnhintangphat.com/hs-fs/hubfs/Untitled%20design-5.jpg?width=435&name=Untitled%20design-5.jpg 435w, https://gocnhintangphat.com/working-paper-la-gi/imager_1_2788_700.jpg 870w, https://gocnhintangphat.com/hs-fs/hubfs/Untitled%20design-5.jpg?width=1305&name=Untitled%20design-5.jpg 1305w, https://gocnhintangphat.com/hs-fs/hubfs/Untitled%20design-5.jpg?width=1740&name=Untitled%20design-5.jpg 1740w, https://gocnhintangphat.com/hs-fs/hubfs/Untitled%20design-5.jpg?width=2175&name=Untitled%20design-5.jpg 2175w, https://gocnhintangphat.com/hs-fs/hubfs/Untitled%20design-5.jpg?width=2610&name=Untitled%20design-5.jpg 2610w” sizes=”(max-width: 870px) 100vw, 870px”>

Độ cạnh tranh để được giữ lại tại các doanh nghiệp Kiểm toán ngày càng cao. Số lượng sinh viên ra trường của ngành kế kiểm ngày càng nhiều mà định biên nhân sự lại không đổi khiến cho cuộc đua được giữ lại khá căng thẳng.

Đang xem: Working paper là gì, nghĩa của từ working papers trong tiếng việt

Giấy tờ làm việc(working papers) thường là bằng chứng được đem ra để đánh giá hiệu quả và kỹ năng làm việc của thực tập sinh. Tuy nhiên, các bạn đi thực tập thường chưa bao giờ được trang bị các kỹ năng làm việc và trình bày giấy tờ làm việc cho khoa học và cẩn thận.

Xem thêm: Trúng Phòng Là Gì – Trúng Phong Những Điều Cần Biết

Từ đó dẫn đến việc các bạn bị loại rất đáng tiếc mặc dù kiến thức rất chắc chắn.

Xem thêm: Switzerland Là Gì – Quốc Gia Đang Sống Nhất Trên Thế Giới

Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên thường gồm có nhiều phần bao gồm:

A descriptive heading:Tên khách hàng, mục tiêu, ngày tháng thực hiện cuộc kiểm toánIndexing:Đánh ký hiệu giấy tờ làm việcCross-referencing:Đánh tham chiếu giữa các giấy tờ làm việc với nhauTick mark:Các ký hiệu chínhThe source of the information:Nguồn thông tinA conclusion:Kết luận kiểm toán

Dưới đây là 5 bộ working papers của các phần hành hay gặp nhất dành riêng cho các bạn thực tập sinh. Các phần hành này bao gồm:Tiền, Phải thu, Tài sản cố định, Chi phí trả trước, và chi phí lương. Bộ 5 giấy tờ làm việc này sẽ giúp bạn trình bày nhanh, khoa học, rõ ràng các phần hành để làm sao làm nhiều phần hành nhất có thể trong mỗi job kiểm toán.

Trình bày working paper1 cách khoa học và cẩn thận sẽ là cách ghi điểm tốt nhất trước mặt các Senior, Manager, thậm chí cả Partner và chắc là bạn muốn rate 5/5 rồi đúng không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *