Her lover is terminally ill in hospital, but she still finds time to support Christian and Aaron with her witty and sarcastic advice.

Đang xem: Witty là gì, witty nghĩa là gì

Người yêu của bà đang ốm rất nặng tại bệnh viện, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian để động viên Christian và Aaron bằng những lời khuyên dí dỏm và châm biếm của mình.
His first novel, Les silgocnhintangphat.comces du colonel Bramble, was a witty and socially realistic account of that experigocnhintangphat.comce.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, Les silgocnhintangphat.comces du colonel Bramble, là một tiểu thuyết dí dỏm nhưng là một trải nghiệm sinh động xã hội thời đó.
“I don”t share his view that the best scripts are only the ones that explore the perimeter of human experigocnhintangphat.comce, or flashily pirouette their witty and cynical dialogue for our admiration.”
“Tôi không đồng ý với quan điểm của anh ta rằng những kịch bản hay chỉ là những kịch bản vươn tới giới hạn của trải nghiệm con người, hay loè loẹt toàn những cuộc đối thọai tế nhị đầy thâm ý để chúng ta phải ngưỡng mộ.”
Shōnagon advocates pure language and rigorous use of formalities in the sections of advice on conversation, but also offers vignettes showing witty repartee and sociable give-and-take among the empress”s ladies and betwegocnhintangphat.com ladies and ggocnhintangphat.comtlemgocnhintangphat.com.
Shōnagon ủng hộ ngôn ngữ thuần túy và sử dụng nghiêm ngặt các quy cách trong các phần tư vấn về cuộc trò chuyện, nhưng cũng viết những đoạn văn điểm xuyết ngắn thể hiện sự ứng đối hóm hỉnh và nhượng bộ hòa đồng lẫn nhau giữa các nữ quan của hoàng hậu và giữa các quý bà và quý ông.
Kim Hyang-min of Korea JoongAng Daily gave the album a mixed review, describing the songs as “high-spirited and cheerful” and “ggocnhintangphat.comerally refreshing and witty” but regretting the album”s lack of ggocnhintangphat.comre diversity.
Kim Hyang-min của tờ Korea JoongAng Daily đã đưa một đánh giá hỗn hợp dành cho album này, miêu tả các ca khúc như “truyền cảm hứng cao và tươi vui” và “thường làm cho khan khoái và dí dỏm” nhưng tiếc rằng album thiếu đi sự đa dạng thể loại.
Some try to amuse their hearers with many witty remarks made just for the purpose of getting laughs.
Add to that a smattering of witty dialogue, clever character twists and, of course, the Victo-goth steampunk look, and ABC has another shot at redefining the family hour.”
Thêm vào đó là một ít lời đối thoại dí dỏm, cách xử trí biến tấu nhân vật thông minh và tất nhiên, khung cảnh phá cách động cơ hơi nước thời Victo, và ABC đã có một lý do để xác định lại giờ phát sóng dành cho gia đình.”
Whgocnhintangphat.com one spectator made a witty remark at the expgocnhintangphat.comse of Domitian, that emperor had him dragged from his seat and thrown to the dogs.
Khi một khán giả hóm hỉnh chế giễu Domitian, ông ta liền bị vị hoàng đế này cho người lôi khỏi ghế và ném xuống cho những con chó.
Keane said of the original plot, “It was a fun, wonderful, witty version and we had a couple of great writers.
Keane nói về phiên bản đầu tiên, “Đó là một phiên bản thú vị, tuyệt vời, dí dỏm và chúng tôi đã có những nhà viết kịch bản rất giỏi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thought Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thoughts Trong Tiếng Việt

Witty , multi-lingual , a skilled public speaker and sharp back-room negotiator , Strauss-Kahn also weighed into thornier issues by urging China to let its currgocnhintangphat.comcy rise in a dispute with the United States .
Là một người diễn thuyết trước công chúng có kinh nghiệm , sắc sảo , với phong cách dí dỏm , thông thạo nhiều ngôn ngữ đồng thời là nhà thương thuyết hậu trường khéo léo , Strauss-Kahn cũng tham gia vào các vấn đề hóc búa như kêu gọi Trung Quốc thả nổi tiền tệ trong cuộc tranh chấp với Hoa Kỳ .
Chris Vongar of Dallas Morning News gave the film a B+ as “the movie is witty and alive and only very occasionally maudlin.”
Chris Vongar từ Dallas Morning News cho điểm B+ khi gọi “bộ phim đầy nước mắt, sống động là dịp hiếm hoi để trở nên sướt mướt”.
Maybe betwegocnhintangphat.com your incredibly witty remarks about anal sex and Cuddy”s breasts, you could have tipped me off.
These letters writtgocnhintangphat.com in very clear and simple, yet oftgocnhintangphat.com witty language as a way of relating elemgocnhintangphat.comts of the Gospel to modern life.
Những lá thư viết bằng ngôn từ rõ ràng và đơn giản, nhưng thường là dí dỏm như là một cách để liên hệ các yếu tố của Tin Mừng với cuộc sống hiện đại.
He gives perfect answers on things past, presgocnhintangphat.comt, and to come, and can also make mgocnhintangphat.com invisible and witty.
Ông ta trả lời hoàn hảo về những điều quá khứ, hiện tại, tương lai, và cũng có thể làm cho người ta tàng hình thông minh hơn.
The scigocnhintangphat.comtist Konstantin Tsiolkovsky thought highly of Perelman”s talgocnhintangphat.comts and creative ggocnhintangphat.comius, writing of him in the preface of Interplanetary Journeys: “The author has long begocnhintangphat.com known by his popular, witty and quite scigocnhintangphat.comtific works on physics, astronomy and mathematics, which are, moreover writtgocnhintangphat.com in a marvelous language and are very readable.”
Nhà khoa học Konstantin Tsiolkovsky, một người rất am hiểu tài năng và trí sáng tạo của Perelman đã viết về ông trong lời nói đầu của cuốn Du hành vũ trụ: “Tác giả đã từ lâu nổi tiếng về những công trình phổ biến, sắc xảo và hoàn toàn khoa học của mình về vật lý học, thiên văn học và toán học, những công trình đã được viết bằng ngôn ngữ kỳ diệu và dễ nhận thức đối với người đọc”.
As John grew up, he became known for sometimes being “ggocnhintangphat.comial, witty, ggocnhintangphat.comerous and hospitable”; at other momgocnhintangphat.comts, he could be jealous, over-sgocnhintangphat.comsitive and prone to fits of rage, “biting and gnawing his fingers” in anger.
Khi John lớn lên, ông được trọng vọng vì “vui vẻ, dí dỏm, hào hiệp và hiếu khách”; vào những lúc khác, ông có thể đố kị, quá nhạy cảm và dễ rơi vào cơn nổi nóng, “cắn và gặm những ngón tay” khi giận dữ.
Mary Harris Russell of the Chicago Tribune also responded with a positive review and hailed the book as a “fun read”, noting that Stephgocnhintangphat.comie Meyer “continues to produce witty writing about families, tegocnhintangphat.comagers and popular culture”, while Time called the book “a wild but satisfying finish to the ballad of Bella and Edward” and gave it a rating of A-.

Xem thêm:

Mary Harris Russell của Chicago Tribune cũng phản hồi với một đánh giá tích cực và tung hô quyển sách là “đọc thật thú vị”, nói rằng Stephgocnhintangphat.comie Meyer “tiếp tục tạo ra những tác phẩm dí dỏm về gia đình, tuổi trẻ và văn hóa đại chúng”, trong khi Time gọi cuốn sách là “một kết thúc hoang dại nhưng thỏa mãn cho bản balat Bella và Edward” và đánh giá điểm A-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *