dài dòng·gió b o·hong sợ·huênh hoang·khiếp sợ·lắm gió·mưa gió·trống rỗng·đầy hi·ấm ách

*

có gió
Some two years after meeting Jesus, Peter rowed through that windy night on the Sea of Galilee mentioned at the outset.

Đang xem: Windy là gì, (từ Điển anh windy trong tiếng tiếng việt

Khoảng hai năm đã trôi qua kể từ ngày gặp Chúa Giê-su, bây giờ ông Phi-e-rơ đang chèo thuyền trên Biển Ga-li-lê trong một đêm giông bão như đã đề cập ở đầu bài.
To make the balconies more comfortable for a longer period of time during the year, we studied the wind with digital simulations, so the effect of the balcony shapes breaks up the wind and confuses the wind and makes the balconies more comfortable and less windy.
Để ban công thêm phần thoải mái vào các khoảng thời gian khác nhau trong năm, chúng tôi nghiên cứu gió bằng mô phỏng kỹ thuật số, nhằm thiết kế hình dạng ban công làm giảm tốc độ gió, phân tán gió, giúp ban công thoải mái và ít gió hơn.
Its peninsular location makes Nemuro very windy, especially during autumn and winter, with mean wind speeds as high as 22.7 kilometres per hour (14.1 mph) in November.
Vị trí bán đảo làm cho Nemuro rất nhiều gió, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông với tốc độ gió trung bình lên đến 22,7 km / giờ (14,1 mph) vào tháng 11.
On that hot, dry, and windy autumn day, three other major fires occurred along the shores of Lake Michigan at the same time as the Great Chicago Fire.
Trong một ngày mùa thu khô, nóng và gió mạnh, ba vụ cháy lớn khác xảy ra dọc theo bờ hồ Michigan cùng lúc với vụ cháy lớn Chicago.
At the other extreme, mountainous regions can be windy and cold, and areas at elevation of 750 metres (2,460 ft) or more (same elevation as Jerusalem) will usually receive at least one snowfall each year.
Trên các khu vực núi cao cực độ khác có thể nhiều gió và lạnh, các khu vực có độ cao từ 750 mét trở lên (cùng độ cao với Jerusalem) thường có ít nhất một trận tuyết rơi mỗi năm.

Xem thêm: System Integration Là Gì Về It (新人研修), Nghĩa Của Từ System Integrator Trong Tiếng Việt

The climate is typically Mediterranean, characterized by mild and humid winters and hot, dry and windy summers with a high percentage of sunny days.
Khí hậu thường Địa Trung Hải, đặc trưng bởi mùa đông nhẹ và ẩm ướt và mùa hè nóng, khô và gió với một tỷ lệ phần trăm cao của những ngày nắng.
Being from a cold, wet, windy area of the Netherlands, the breed has easily adapted to the UK climate and can thrive at various altitudes.
Là một vùng lạnh, ẩm ướt, ẩm ướt của Hà Lan, giống này đã dễ dàng thích ứng với khí hậu Anh và có thể phát triển ở các độ cao khác nhau.
I met these boys at five in the morning, when they were hauling in the last of their nets, but they had been working since 1 a. m. in the cold, windy night.
Tôi gặp những bé trai này lúc 5 giờ sáng, khi chúng đang kéo những mẻ lưới cuối cùng, nhưng chúng đã làm gocnhintangphat.comệc từ 1 giờ sáng trong đêm tối lạnh lẽo gió sương.
It was a windy day, and fierce gusts of wind whipped against the approaching aircraft, causing each one to swerve and shudder during the approach.
Hôm đó là một ngày gió mạnh, và những cơn gió dữ dội thổi tới những chiếc máy bay đang tiến đến gần, làm cho mỗi chiếc bị chệch đi và lắc mạnh.
Spring in the city is dry and windy, occasionally seeing sandstorms blowing in from the Gobi Desert, capable of lasting for several days.

Xem thêm: Xét Nghiệm Chỉ Số Eos Là Gì, Chỉ Số Eos Tăng Cao Có Sao Không

Mùa xuân ở thành phố khô và lộng gió, thỉnh thoảng nhìn thấy những cơn bão cát thổi từ sa mạc Gobi, có khả năng kéo dài trong vài ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *