Free wibu key là phần mềm gì, wibu key là gì

      661

1.Lúc clichồng chọn vào phần mềm thực hiện cài đặt công tác, một hộp thoại của windows đang xuất hiện để xác nhận cài đặt chương trình với quyền administrator privileges, chọn Yes.

Bạn đang xem: Free wibu key là phần mềm gì, wibu key là gì

*

2.Hộp thoại V-Ray licensing agreement xuất hiện, chọn I agree.

3.Chọn thiết lập mà lại bạn có nhu cầu, bao gồm 4 tùy lựa chọn :

Workstation – ( Nên chọn tùy chọn này ) Tùy lựa chọn này cung cấp vừa đủ những chức năng của V-Ray, trong số ấy bao hàm : Distributed or Network Rendering, V-Ray RT render hệ thống, V-Ray SDK với V-Ray license VPS.

3ds Max render slave – Tùy chọn này bao gồm setup với những khả năng : V-Ray, V-Ray RT, V-Ray Standalone, V-Ray DR Spawner với external V-Ray tools.

Standalone render slave – Tùy lựa chọn này bao gồm cài đặt cùng với các tác dụng : V-Ray Standalone cùng V-Ray RT render server.

License VPS only – Tùy lựa chọn này bao gồm setup cùng với các bản lĩnh : V-Ray license hệ thống cùng WIBU-KEY drivers.

4. Sau khi chọn tùy chọn setup mà lại bạn muốn,chọn Customize, để thiết lập cấu hình thêm cấu hình thiết lập hoặc chọn Install Now, nếu chọn Customize đó là một trong những tùy chỉnh tiếp theo sau :

Uninstall previous installations – Tùy chỉnh này được cho phép bạn xóa những phiên bản trước của V-Ray.

Xem thêm: Tpa Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Register V-Ray menus – Tùy chỉnh này cho phép tích hợp V-Ray menus với 3ds Max interface.

How are you going khổng lồ connect lớn the V-Ray license server – Cho phxay các bạn chọn V-Ray Server điều khiển xe trên đồ vật bạn giỏi xuất phát từ một sản phẩm khácNếu chọn Local V-Ray license hệ thống on this machine các bạn gồm 2 tuyển lựa :

Register the V-Ray license service – Chọn tùy lựa chọn này có thể chấp nhận được các bạn đăng ký V-Ray server như một Windows service và đang tự động hóa khởi rượu cồn Lúc bạn boot Windows, do vậy biểu tượng V-Ray license server không xuất hiện trên Windows System Tray.

Nếu chọn Remote V-Ray license server on the network – quý khách đề nghị điền địa chỉ IP của V-Ray license server nghỉ ngơi mục Primary License Serve.

Kiểm tra coi băng thông địa chỉ đang đúng không, đó là băng thông mặt định :

5.Lúc công việc trên hoàn tất chọn Install Now.

6.Chương trình vẫn quét cùng chọn ra số đông lịch trình nhưng bạn phải đóng trước lúc hoàn toàn có thể triển khai các bước thiết lập tiếp theo, tiếp đến chọn Next.

7. Sau khi chúng ta chọn Install Now công tác vẫn tiến hành xóa các phiên phiên bản vẫn thiết đặt trước với thực hiện thiết lập :

8. Chương thơm trình thiết đặt thành công xuất sắc, chọn Finish :

9. Nếu chúng ta chọn download đặt V-Ray License server và WIBU-KEY drivers chúng ta cũng có thể cắm USB để kích hoạt, lịch trình vẫn tự động kích hoạt.

10. Để kiểm tra V-Ray license server coi bài viết Thiết lập V-Ray license server.

*