Tổ chức Y tế Thế giới (gocnhintangphat.com)

Tổ chức Y tế Thế giới (gocnhintangphat.com) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, khu vực và quốc gia), hơn 7.000 nhân viên của gocnhintangphat.com trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 Quốc gia Thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của gocnhintangphat.com khi thành lập là đạt được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất cả mọi người.

Đang xem: Who là gì, world health organization

Khu vực Tây Thái Bình Dương

gocnhintangphat.com ở Khu vực Tây Thái Bình Dương là nơi trên một phần tư dân số thế giới sinh sống, trải dài trên hơn một phần ba vòng địa cầu. Nhìn chung, hơn 600 nhân viên của gocnhintangphat.com làm việc tại 15 văn phòng đại diện quốc gia và Văn phòng Khu vực tại Manila, Philippines, để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên đạt được kết quả sức khoẻ tốt hơn cho gần 1,9 tỷ người dân ở 37 quốc gia và lãnh thổ của Khu vực.

Sự hiện diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của gocnhintangphat.com kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. gocnhintangphat.com là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. gocnhintangphat.com thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của gocnhintangphat.com tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ.

Xem thêm: Chỉ Số Hct Là Gì – Chỉ Số Hct Và Những Điều Cần Biết

Tầm nhìn và sứ mệnh của gocnhintangphat.com

Tầm nhìn của gocnhintangphat.com khi thành lập là một thế giới trong đó mọi người đều đạt được trạng thái khỏe mạnh về thể chất và tinh thần tốt nhất có thể. Sứ mệnh của gocnhintangphat.com là tăng cường sức khoẻ, và sự an toàn của con người và đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. gocnhintangphat.com hoạt động với cam kết về quyền con người, tính phổ cập và công bằng, dựa trên các nguyên tắc được thông qua trong Hiến pháp của mình.Các chức năng chính của gocnhintangphat.com bao gồm: đóng vai trò lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với sức khoẻ và tham gia hợp tác khi cần có hành động chung; xây dựng các chương trình nghiên cứu và khuyến khích sự kiến tạo, truyền tải và phổ biến những kiến thức có giá trị; thiết lập các quy chuẩn và tiêu chuẩn cũng như thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện; đề xuất các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng và đạo đức; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích sự thay đổi; xây dựng năng lực thể chế bền vững; và theo dõi tình hình y tế và đánh giá các xu hướng y tế.Sứ mệnh của gocnhintangphat.com tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, trong bối cảnh nhu cầu và thách thức của quốc gia đang chuyển đổi sang mức thu nhập trung bình.Để hỗ trợ có hiệu quả, văn phòng đại diện của gocnhintangphat.com sử dụng sức mạnh của ba cấp của Tổ chức nhằm tập trung hỗ trợ vào lĩnh vực có thể tạo ra sự thay đổi; phân công đúng người vào đúng vị trí; thu hút các đối tác một cách hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông; và nâng cao khả năng thu thập và phân tích thông tin một cách có hệ thống của tổ chức.

Xem thêm: Chất Tici Là Chất Gì – Vải Chất Tici Có Nóng Không

Những ưu tiên của gocnhintangphat.com

Chương trình hoạt động chung của gocnhintangphat.com đặt ra các ưu tiên và chiến lược trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2018 dự kiến sẽ thông qua chương trình hoạt động chung thứ 13 cho giai đoạn 2019-2023. Chương trình bao gồm ba ưu tiên chiến lược liên quan với nhau, những thay đổi chiến lược và thay đổi tổ chức cũng như 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: thêm 1 tỷ người hưởng lợi từ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn trước các tình huống y tế khẩn cấp.Người dân có sức khoẻ tốt hơn: thêm 1 tỷ người có sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt hơn.

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của gocnhintangphat.com kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. gocnhintangphat.com là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. gocnhintangphat.com thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của gocnhintangphat.com tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *