Whistleblower là gì

a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, especially in a government department or a company


Bạn đang xem: Whistleblower là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, esp. in a business or government
a person who works for a company or organization that tells an authority about something illegal happening within the company or organization:
It seemed to us that it was equally important lớn try to protect the trustee whistle-blower in this situation.
The arrangement would be completely secret; the investor would never know the name of the company or the whistle-blower.
The organization seems khổng lồ put all their efforts inlớn destroying the whistle-blower while ignoring the original problem.
He has said he"s had trouble finding another position because employers are wary of hiring a known whistle-blower.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu thị ý kiến của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Vines Là Gì - Vines Có Nghĩa Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Những Thực Phẩm Giàu Vitamin A Là Gì ? Vai Trò Của Vitamin A Với Cơ Thể

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Định Nghĩa