Well rounded là gì, well rounded có nghĩa là gì

      195

Kết thích hợp WELL với quá khứ đọng phân từ là một trong những giữa những phương pháp ra đời tính từ bỏ rất là dễ nhớ và chỉ có tầm khoảng tầm 18 nhiều thôi đề xuất cực kỳ dễ dàng ghi nhớ.

Bạn đang xem: Well rounded là gì, well rounded có nghĩa là gì

Well-known (a) /ˌwel ˈnəʊn/ = FAMOUS : known or recognizedby many people- nổi tiếng

Example: a well-known local artist

( 1 người nghệ sỹ địa pmùi hương danh tiếng.)

Well-educated (a) /ˌwel ˈed.jʊ.keɪ.tɪd/ : having had a good education- gia giáo (được dạy dỗ tốt)

Example: well-educated and highly motivated workers

( những người dân công nhân tất cả học tập vấn và có hễ lực cao)

Well-preserved (a) /ˌwel prɪˈzɜːvd/ - ( especiallyof something old) keptin good condition- được bảo tồn/giữ lại gìn xuất sắc.

Example: It was a pretty townwith a picturesque harbour& well-preservedbuildings.

( Đó là 1 trong thị trấn xinc đẹp với một bến cảng đẹp như tnhóc vẽ cùng các tòa nhà được bảo tồn tốt)

Well-regarded (a): used lớn describe someone or something about which peoplehave a good opinion- được Đánh Giá cao

Example: The airlineis well-regarded by passengers.

( Hãng hàng không được khách hàng đánh giá cao.)

Well-informed (a) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ : having a lot of knowledgeor information about a particular subjector things in general- biết rõ, thành thạo tin

Example: He was well-informedvà shrewd, with good, calm judgment.

( Anh ấy được thông báo vừa đủ và đúng đắn, với sự phán xét xuất sắc, bình tĩnh.)

Well brought up (a) /ˌwel brɔːt ˈʌp/ - People, especially children, who are well broughtup are politevà actin a quiet& pleasantway, gocnhintangphat.comause they have been taughtthis behaviorat home– được nuôi chăm sóc tốt

Example: Despite the family"s problems, the childrenwere well broughtup.

( Bất chấp các sự việc của gia đình, bọn ttốt đầy đủ được nuôi dưỡng giỏi.)

Example: He was a very well-brought-up youngman.

( anh ấy là 1 trong những bạn đàn ông ttốt được nuôi dưỡng cực kỳ tốt).

Example: You would be well- advisedlớn buy ticketsinadvanced

( bạn được khuyên ổn nên chọn mua vé trước.)

Well-balanced (a) /ˌwel ˈbæənst/ - contaninga mixtureof ideas, people, etc. with each one being represented equallyor fairly- cân đối tốt

Example: a well-balancedarticle

( 1 nội dung bài viết cân nặng bằng)

Well-dressed (a) : /ˌwel ˈdrest/: wearing attractiveand stylish clothes- ăn mặc rất đẹp, thời thượng.Well-mannered (a) /ˌwel ˈmæəd/ : behavingin a pleasantand politeway - 1 người đối xử định kỳ sự

Example: The other visitorswere too well- manneredto complain.

Xem thêm: Những Thực Phẩm Giàu Vitamin A Là Gì ? Vai Trò Của Vitamin A Với Cơ Thể

Well-behaved (a) /ˌwel bɪˈheɪvd/ - behavingin a way that is acceptedas correct- ngoan ngoãn

Example: a well-behavedchild

( 1 đứa tthấp ngoan ngoãn)

Well- adjusted (a) /ˌwel əˈdʒʌtɪd/

A well-adjusted personis reasonablevà has good judgment& their behaviour is not difficultor strange- mô tả 1 người có phán đoán giỏi, điều chỉnh giỏi trong phần nhiều trường hợp và hành động của chính nó không quá khó khăn hoặc không quen.

Example: a quiet, well-adjusted man

( 1 tín đồ bọn ông tỉnh bơ, kiểm soát và điều chỉnh giỏi.)

Well- attended (a) /ˌwel əˈten.dɪd/ - If an eventis well attended, many peopleare presentat it (Nếu một sự khiếu nại được tham gia giỏi, nhiều người dân xuất hiện sinh hoạt đó)

Example: The informationwas given at an unusuallywell-attendedpressconference yesterday.

( tin tức được đưa ra tại một cuộc họp báo bất thường được tổ chức triển khai ngày hôm qua có tương đối nhiều người tham gia.)

Well-rounded (a) /ˌwel ˈraʊn.dɪd/- involvingor having experiencein a wide rangeof ideasor activities- nói tới 1 người/ đồ gia dụng gì đấy có nhiều ý tưởng, yên cầu, vận động, khá là toàn diện

Example: She describesherself as a "well-roundedindividual" who workshard but has a varied social life.

( Cô từ biểu hiện mình là một "cá nhân toàn diện", những người dân làm việc chăm chnhưng có một đời sống xã hội đa dạng).

Well kept (a) /ˌwel ˈkept/ clean, tidy & caredfor - gọn gàng, thật sạch sẽ.

Example: He was astonished to lớn find nice streets& well-kepthouses.

( Anh ngc nhiên lúc tìm thấy những bé phố đẹp đẽ và nhng ngôi nhà được giữ gìn cn thận)

Well-appointed (a) /ˌwel əˈpɔɪn.tɪd/ - having a good supplyof comfortableor necessary furniture và attractive sầu decorations- không hề thiếu một thể nghi

Example: The hotelhas spacious, well-appointedpublicrooms and bedrooms.

(Khách sn có c phòng ngủ và phòng chung rng rãi, vừa đủ tiện nghi.)

Well-argued (a) /ˌwel ˈɑːɡ.juːd/- described or askedfor in an effective& intelligentway - được lập luận xuất sắc.

Example: She presenteda well-arguedcasefor banning smokingin public places.

(Cô vẫn trình bày một ngôi trường hợp được lập luận giỏi để cnóng thuốc lá nghỉ ngơi những nơi công cộng).

Well bred (a) /ˌwel ˈbred/ - coming from a family that has a high social position- cho từ một gia đình có tầng lớp/vị thế cao trong làng mạc hội.

Example: a well-bred young Englishwoman

( 1 người thanh nữ Anh tphải chăng, tất cả vị thế cao trong xã hội)

Like và Follow fanpage facebook gocnhintangphat.com English Centre nhằm update thêm các từ bỏ vựng với Sample chủng loại HOT tuyệt nhất trong IELTS!

Tđắm đuối gia tức thì cộng đồng IELTS SPEAKING tại gocnhintangphat.com : https://bitly.vn/1vby để cập nhật những bài học kinh nghiệm cũng giống như đề thi IELTS tiên tiến nhất tự xã hội các bạn học viên của gocnhintangphat.com.

*