WCA (Workplace Condition Assessment) – Chương trình đánh giá điều kiện làm việc. Tư vấn xây dựng WCA với nội dung đánh giá của chương trình WCA bao gồm 5 hạng mục

WCA(Workplace Condition Assessment) – Chương trình đánh giá điều kiện làm việc

Chương trình đánh giá điều kiện làm việc (WCA) cung cấp một giải pháp hữu ích, tiết kiệm chi phí cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, đang muốn tìm cách cải tiến điều kiện làm việc một cách hiệu quả, tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành theo ngành công nghiệp và thực hành sản xuất tốt. WCA được xây dựng như là một phần của Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu (GSCP). Chương trình GSCP này được nhiều hiệp hội bán lẻ trên thế giới công nhận.

Đang xem: Chương trình Đánh giá Điều kiện làm việc ( wca là gì, tư vấn wca

*

WCA được thiết kế, xây dựng từ những kiến thức và hiểu biết sâu rộng về trách nhiệm xã hội. Là một công cụ hoàn hảo để đánh giá, so sánh và kiểm soát điều kiện làm việc tại nhà máy. Chương trình WCA đưa ra một cơ chế làm việc hiệu quả, thông qua các chương trình đào tạo có định hướng và các giải pháp nhằm xử lý các vấn đề còn tồn tại.

Tư vấn WCA – Nội dung đánh giá của chương trình WCA:

Hạng mục

Nội dung

1. Lao động

1.1 Lao động trẻ em

1.2 Lao động cưỡng bức

1.3 Phân biệt đối xử

1.4 Kỷ luật, quấy rối, hoặc lạm dụng

1.5 Tự do hiệp hội

1.6 Hợp đồng lao động

2. Tiền lương và giờ làm việc

2.1 Giờ làm việc

2.2 Tiền lương và phúc lợi

3. Sức khỏe và An toàn

3.1 Điều kiện làm việc chung tại cơ sở

3.2 Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp

3.3 Chấn thương nghề nghiệp

3.4 An toàn đối với máy móc

3.5 An toàn đối với các chất nguy hiểm

3.6 Hóa chất và vật liệu nguy hiểm

3.7 Ký túc xá và Canteen

4. Hệ thống quản lý

4.1 Hệ thống quản lý

5. Môi trường

5.1 Môi trường

Tư vấn WCA – Lợi ích của chương trình đánh giá điều kiện làm việc WCA:

*

Tư vấn xây dựng WCA

– Cải tiến, nâng cao chất lượng điều kiện làm việc, góp phần xây dựng một lực lượng lao động năng suất, hiệu quả và khoẻ mạnh.

– Tạo dựng cơ sở về tuân thủ trách nhiệm xã hội đối với những nhà cung cấp được chọn, chuẩn bị cho việc triển khai áp dụng những tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội cao hơn của ngành công nghiệp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Take To Là Gì ? Sử Dụng “Take On” Đúng Cách Trong Tiếng Anh

– Các câu hỏi đánh giá được sắp xếp phân loại chi tiết, cung cấp những thông tin hữu ích, góp phần khắc phục vấn đề tồn tại một cách nhanh chóng.

– Nâng cao sự tin tưởng vào mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp qua sự minh bạch hơn và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Xem thêm: Thuốc Theophylin Là Thuốc Gì, Thuốc Theophylin 100Mg Hộp 30 Viên

* Hiện tại Intertek là tổ chức đánh giá WCA

Kết quả đánh giá WCA:

Những nhà máy có đăng ký đánh giá theo chương trình WCA và đạt được chứng chỉ WCA có thể: chia sẻ báo cáo và chứng chỉ đó với bất kỳ khách hàng, như là một bằng chứng cho việc thực hiện tốt các yêu cầu về điều kiện làm việc, cũng như sự tuân thủ trách nhiệm xã hội và thực hiện kinh doanh có đạo đức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *