*

Hiệp định về Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-NHẬT BẢN (AJCEP)

*

Hiệp định thương mại tự do gocnhintangphat.comệt Nam – Chi Lê

*

Hiệp định thương mại tự do ASEAN – ẤN ĐỘ (AITIG)

*

Quy định về nhập khẩu song song (parallel importing).

*

gocnhintangphat.comệt Nam và các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs)

*

Hiệp định Thương mại tự do gocnhintangphat.comệt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu ( EEUV –FTA)

*

Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước thuộc hiệp hội các nước Đông Nam Á

*

Hiệp định thương mại TPP

*

Trường hợp trong cam kết đa phương và song phương có các hạn chế khác nhau đối với nhà đầu tư nước ngoài trong cùng một lĩnh vực thì nhà đầu tư được áp dụng quy định nào khi thực hiện hoạt động dầu tư?

*

Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

*

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *