*

*

*

*

*

*

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân của mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ, dịch vụ thuộc chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật dệt may Việt Nam.

Đang xem: Vitas là gì, những bí Ẩn Đằng sau cuộc Đời của vitasTrong suốt 20 năm hoạt động, VITAS đã thu hút được gần 1000 Hội viên chính thức và Hội viên liên kết là các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước. Hỗ trợ VITAS có 07 Chi hội địa phương được phân bố tại các vùng miền cả nước.

Trải qua 6 kỳ Đại hội, tại nhiệm kỳ thứ VI năm 2020-2025, Ban Chấp hành VITAS gồm 96 Ủy viên đến từ các doanh nghiệp dệt may cả nước, những người có tâm huyết, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì lợi ích chung của toàn ngành, góp phần đưa hoạt động của Hiệp hội ngày càng đáp ứng được nhu cầu của các hội viên cũng như thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VI đề ra.

Xem thêm: Sub Leader Là Gì – Các Yếu Tố Một Leader Cần Có

Nguyên tắc tổ chức:

Tự nguyện, tự quản;Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;Tự đảm bảo kinh phí hoạt động;Không vì mục đích lợi nhuận.

Mục tiêu và mô hình hoạt động hiệu quả được VITAS đề xuất triển khai.

Xem thêm: Ps2 Undub Là Gì – Nintendo Ds Rom Undub Collection!!

Tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành và từng thành viên;Là đầu mối trao đổi thông tin trong và ngoài nước về giao thương trong lĩnh vực dệt may nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm vốn và nâng cao khả năng cạnh tranh của từng hội viên cũng như toàn ngành để nhanh chóng hòa nhập với khu vực và thế giới;Hợp tác, hỗ trợ nhau về khoa học công nghệ, môi trường; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý; bảo vệ và điều hòa lợi ích của hội viên và ngành dệt may Việt Nam, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, hạn chế và hỗ trợ rủi ro trong quá trình kinh doanh của mỗi thành viên;Đại diện quyền lợi của hội viên, tư vấn cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, cơ chế phát triển ngành dệt may Việt Nam, kiến nghị với Chính phủ các giải pháp phù hợp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngành dệt may Việt Nam phát triển;Đại diện Hội viên tham gia các hoạt động với các tổ chức Hiệp hội ngành nghề dệt may quốc tế và khu vực để đưa ngành dệt may Việt Nam hội nhập;

Mô hình hoạt động VITAS mong muốn triển khai nhằm đạt hiệu quả tốt nhất:

*

Quyết định thành lập Hiệp hội Dệt may Việt NamĐiều lệ Hiệp hội Dệt may Việt NamCác tổ chức quốc tế VITAS đã gia nhập thành viên.

Hiệp hội các nước xuất khẩu Dệt May Thế giới (ICTB)Liên đoàn May Mặc Thế giới (International Apparel Federation – IAF)Liên đoàn May Mặc Châu Á (ASIAN Apparel Federation – AAF)Liên đoàn Dệt May Đông Nam Á (ASEAN Federation Textile – AFTEX)Liên đoàn Thời trang Châu Á (ASIAN Fashion Federation – AFF)Liên đoàn các Nhà sản xuất Dệt May Quốc tế (International Textile Manufacturers Federation – ITMF)Liên minh Dệt may bền vững (SAC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *