Verb form là gì, vị trí của Động từ trong câu (verbs)

      859
$I -$ Infinitive (to lớn V) (Động trường đoản cú nguyên ổn chủng loại có "to")* Cách sử dụng- Là công ty ngữ của câu: ex: To learn English well is very necessary.- Là bổ ngữ của câu: ex: Her study is to keep a secret.What I like best is to chat all day.- Là bổ ngữ của một số trong những V:$1)$ V + to Vwant, expect, refuse, hope, decide, agree, plan, would lượt thích, fail, learn, afford (đủ khả năng), manage, dem&, prepare, promise, wish, begin/ start, mean (định), determine, forget, happen(tình cờ), long (hy vọng muốn), offer, choose, clalặng, appear (có vẻ như như), attover, pretover (mang vờ), seem, try, to, threaten...ex: I happen khổng lồ meet her at the club. People long to live sầu forever. He managed to climb over the wall.

Bạn đang xem: Verb form là gì, vị trí của Động từ trong câu (verbs)

$2)$ V + O + khổng lồ Vtell, remind, want, force (bắt buộc), order, invite, offer, enable, persuade, advise, allow, forwards, encourage, cause, ask, convince, challenge, expect, hire, need, permit, require, teach, urge (nại nỉ), warm.ex: The long ears enable rabbits lớn hear very well. They required me to repair that house.$3)$ V + where/when/how/...+ khổng lồ VV: teach, ask, learn, explain, know, decide, understand, remember, forget.ex: She taught me how lớn drive a car. He asked me where khổng lồ get food. Mary explained to me how khổng lồ use the computer.$4)$ Sau một vài tính từ: Adj + to Vable, unable, happy, delighted (vui mừng), easy, lovely, glad, sorry (tiếc), anxious (rét lòng), nội dung (bởi lòng), afraid, eager, amazed (ngạc nhiên), pleased, disappointed, surprised, certain, willing (sẵn lòng)...ex: I"m glad to see you again.

Xem thêm: Vulkan Runtime Là Gì ? Vulkan Run Time Libraries Là Gì

$5)$ Dùng trong một vài cấu trúc:- It + be + adj + to V: It"s very interseting lớn learn English.- S + find + adj + to V: I find it very interesting khổng lồ know her.- S + be + too + adj + khổng lồ V (vượt... cần không thể) ex: He is too old khổng lồ run fast.- Chỉ mục đích: I go to school to get knowledge/ in order to lớn get knowledge. To tell you the truth/ To be honest/ To be perfectly frank/ make an effort/ attemp to lớn V.$II.$ The Gerund (Ving): Dgocnhintangphat.com rượu cồn từ$1)$ Chức năng- Là chủ ngữ của câu: Learning English is very important.- Là bửa ngữ: I lượt thích drinking beer.- Là bửa ngữ sau "khổng lồ be" (là): My desire is entering the university.- Bổ ngữ đến N với chức năng nlỗi $1$ Adj: He is boring man.- Sau giới từ bỏ (bất kỳ): After reading the book, he went khổng lồ bed.$2)$ Cách dùng : V + Ving: Sau 1 số V- Ssinh sống thích: like, love sầu, enjoy, would you mind, hate, dislike, mind, dethử nghiệm (siêu ghét).ex: She hate eating chocolate.- finish, postpone, avoid, keep, practise, missm spend, allow/permit, advise, recommkết thúc, give up, suggest, deny, consider, quit, can"t help (bắt buộc không), risk, mention, fancy, imagine, delay, escape, feel like, forgive (tha thứ), report, involve sầu (đòi hỏi, liên quan), reHotline, recollect, appreciate (ghi nhận), admittedex: He admitted khổng lồ stealing my xe đạp. He considered moving to London. The decided lớn postpone playing football.- Ving dùng sau một số thành ngữ+ It"s no good/use + Ving+ It"s/ is not + worth + Ving (đáng/không xứng đáng làm cho gì)ex: It"s not worth waiting.+ There is no point in/ not much point in + Ving: làm việc gì cũng vô dụng+ Have difficult in + Ving+ spend/ waste + money/ time + Ving : tiêu tốn tiền bạc vào Việc gì+ a waste of time/money + Ving+ a waste of oppotunity + to V: bỏ dở thời cơ làm những gì change of Ving - can"t st& can"t/ couldn"t help can"t bear/ couldn"t bear$III.$ Một số V sử dụng được cùng với "Ving" và "to lớn V".$1.$ Không chuyển đổi về nghĩa: start, begin, continue, cease (chnóng dứt)ex: If life on Earth ceases to exit. existing . $2.$ Tgiỏi đổi về nghĩa- stop + Ving: giới hạn làm những gì to lớn V: vẫn làm dừng lại để gia công gìex: I stopped doing the gardening to greet us.- Go on + Ving: thường xuyên làm những gì to V: bổ sung cập nhật cung cấp sau khoản thời gian sẽ làm cho một câu hỏi gì (tuyệt cần sử dụng cùng với "say" = "as").ex: She went on khổng lồ say that he often behaved violently.- mean + Ving: tất cả liên quan mang đến = "involve" lớn V: gồm ý định = "intend"ex: The plan means enlarging the city.- Agree + khổng lồ V: gật đầu đồng ý làm những gì agree lớn + O + Ving: chấp nhận cùng với aiex: She agree khổng lồ them refusing to lớn help.- Remember + Ving: ghi nhớ đã/ không làm cái gi + having P2: lúc yêu cầu nhấn mạnh vấn đề, liên quan mang lại quá khứ. + to lớn V: nhớ đến hành vi liên quan đến tương laiex: I remember going khổng lồ there. not having locked the door before I went out. Remember to lớn phone me when you get trang chính. - forget + to lớn V + Ving ex: I forget to loông chồng the door when I went out. greeting my friend before I left London.- Regret + Ving: nuối tiếc cho một hành động vào quá khứ đọng + khổng lồ V: nhằm thông báo tin tức ko xuất sắc lành.Regret to lớn say/tell/inform/report- Try khổng lồ V: cố gắng Ving: thử có tác dụng gì$V.$ Một số V cần sử dụng với Ving hoặc V ngulặng thể không "to"* V tri giác:V: see, hear, listen, watch, observe sầu, notice, feel+ Ving: Chứng loài kiến hành động đã xẩy ra (một phần hành động) V (nguim thể ko "to"): tận mắt chứng kiến cục bộ hành động (đề cập lại)ex: I observe sầu hyên ổn cleaning the room carefully. cleanV: taste, smell, catch, find + Vingex: We caught him climbing over the wall.* Những V gồm nhì dạng bị động đặc biệt see, hear, watch/ observe...+ O + Ving / V$ ightarrow $ O $ ightarrow $ S + be + V +...+ Ving/ khổng lồ Vex: I saw hyên cry/crying $ ightarrow $ He was seen to cry/ crying.
*