Instantaneous velocity là gì, nghĩa của từ velocity, nghĩa của từ velocity

      249

Velocity là sự tăng trưởng về phương diện vận tốc. Bên cạnh sự tăng trưởng về trọng lượng, tốc độ phát triển của dữ liệu cũng tạo thêm một bí quyết chóng mặt. Một ví dụ dễ dàng là trên những mạng xã hội đôi khi các thông báo cách đó vài giây (tweet, status,….) đã là cũ và không được quý khách hàng quan tâm. Người dùng thường loại bỏ các tin nhắn cũ và chỉ chú ý đến các cập nhật gần nhất. Sự chuyển động của dữ liệu bây giờ hầu tương tự thiết thật (real time) và tốc độ cập nhật thông tin đã giảm xuống 1-1 vị hàng mili giây.


Bạn đang xem: Instantaneous velocity là gì, nghĩa của từ velocity, nghĩa của từ velocity

*
*

*
*

*
*

Xem thêm: Thép Trắng Là Gì ? Thép Trắng Là Thép Trắng Hay Thép Tròn Trắng Là Gì

- Advertisement -
*
*

AhrefsAndroidAppAppleBehaviourBlogbookingBSICDPchatbotContentCRMDesigneCommerceEmaileventfacebookFranchiseGEOgoogleHORECAiOSiTunesLabelLinkedinMangetoMarketing 4.0Marketing AutomationMessengerOOHPinterestPlatformPPCProjectSEMSEOSocialSoftwareStartupSystemTVCtwitterWebsiteWordpressyoutube
*
*

Website giao hàng các Marketers vào vấn đề khám phá về phần nhiều thuật ngữ Marketing và Sales. Chúng tôi tập trung vào vấn đề tối ưu vận tốc download trang trên Smartphone cùng với mạng 3G thông thường. Đều này góp mang đến những hiểu biết tốt nhất cho tất cả những người sử dụng Khi sử dụng, chưa hẳn hóng vượt 4s nhằm đọc được mẫu bản thân đề xuất.