Variants là gì, nghĩa của từ variant, từ variant là gì

      139

biến đổi thức·dị bản·giỏi biến đổi·tuyệt thay đổi·không giống nhau·không giống nhau chút ít·trở nên thái·khác·những thay đổi thể·nhiều dạngBóng đá bãi biển là 1 thay đổi thể môn bóng đá trong số đó trận đấu đá bóng được diễn ra bên trên một bãi tắm biển hoặc những bề ngoài sân mèo.

Bạn đang xem: Variants là gì, nghĩa của từ variant, từ variant là gì

Đang xem: Variants là gì

At the same time , scientists at the National Institute of Child Health & Human Development just outside Washington , D.C. were also studying CPE & also identified the same variant , now called CPE-Delta N .Cùng thời điểm , các đơn vị khoa học tại gocnhintangphat.comện Sức khoẻ trẻ em cùng Phát triển nhỏ fan của nước nhà ngay lập tức bên ngoài Washington , D.C. cũng đang phân tích CPE và cũng nhận biết cùng thay đổi thể đó , hiện thời được Điện thoại tư vấn CPE-Delta N .The main production model was the Fw 189A reconnaissance plane, built mostly in two variants, the A-1 and A-2.Kiểu sản xuất chính là loại do thám Fw 189A, được sản xuất nhiều phần cùng với hai phát triển thành thể là A-1 và A-2.Each hàng hóa variant (for example, color or kích cỡ ) must also be submitted as a separate vật phẩm within your product data.quý khách cần gửi từng trở thành thể sản phẩm (ví dụ: color hoặc kích cỡ ) bên dưới dạng một loại mặt hàng riêng biệt trong tài liệu thành phầm của bạn.This allows you khổng lồ specify the subphối of variants that should be included in the response khổng lồ a master playdanh sách request & the order of those variants.Như vậy cho phép chúng ta hướng đẫn tập vừa lòng nhỏ của các biến nhưng nên được bao gồm trong phản hồi hưởng thụ list phạt bao gồm cùng trình tự của rất nhiều đổi mới thể kia.Loại súng này là một trong những phiên bản ngắn lại cùng khối lượng nhẹ hơn một số loại súng trường tiến công M16A2 với tất cả tới 80% những phần tử của súng giống cùng với M16A2.There are several variants of Kolmogorov complexity or algorithmic information; the most widely used one is based on self-delimiting programs and is mainly due to lớn Leonid Legocnhintangphat.comn (1974).Có một vài đổi mới thể của độ phức hợp hoặc thông báo thuật toán Kolmogorov; một chương trình được sử dụng rộng rãi độc nhất vô nhị dựa vào các chương trình từ phân định với đa số là do Leonid Legocnhintangphat.coms.comn (1974).Deficiencies in the two synthesis enzymes can cause L-arginine:glycine amidinotransferase deficiency caused by variants in GATM and guanidinoacetate methyltransferase deficiency, caused by variants in GAMT.Sự thiếu vắng vào nhì enzyme tổng hợp rất có thể gây ra L-arginine: thiếu vắng glycine amidinotransferase tạo ra vày các biến thể vào thiếu hụt GATM và guanidinoacetate methyltransferase, tạo ra vì những thay đổi thể vào GAMT.Typically these products have a large number of variants, such as furniture with different materials và colours, và jewellery with different web4_settings and stones.Thông thường, hầu như sản phẩm này còn có một số lượng biến đổi thể bự, chẳng hạn như đồ vật nội thất được làm từ các vật liệu với Màu sắc khác nhau, đồ gia dụng trang sức đẹp bao gồm nhiều mẫu mã kiến tạo cùng gia công bằng chất liệu đá không giống nhau.The degocnhintangphat.coms.comce also has a backlit 4-row keyboard with regional variant available (QWERTY, AZERTY, etc. …).

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Sqrt Là Gì

Thiết bị này cũng đều có 1 bàn phím cứng 4 sản phẩm cùng với những thay đổi thể tùy thuộc vào từng vùng (QWERTY, AZERTY, vv…).I was asked at this time to kiến thiết a series of condensed sans serif types with as many different variants as possible within this 18-unit box.Lần này tôi được hưởng thụ thi công hàng loạt phông chữ không chân một phương pháp cô đọng độc nhất vô nhị càng nhiều phiên phiên bản chữ càng giỏi chỉ vào một ô chữ tất cả 18 đơn vị chức năng.And since there are many genetic variants, and they have sầu different such gradients, this means that if we determine a DNA sequence — a genome from one indimister-bản đồ.comdual — we can quite accurately estimate where that person comes from, progocnhintangphat.coms.comded that its parents or grandparents haven”t moved around too much.Và vì tất cả nhiều sự biến đổi di truyền, với bọn chúng thường sẽ có gradien khác nhau, có nghĩa là trường hợp chúng ta ao ước xác minh trình từ ADN — một bộ lên tiếng di truyền của một cá thể nào kia — bọn họ có thể khoảng chừng tương đối đúng đắn fan đó từ đâu đến, cùng với điều kiện là phụ huynh tốt các cụ của cá nhân này sẽ không di chuyển tiếp tục.Both factories are independent from the Tupolev kiến thiết bureau và have some control over the kiến thiết of the variant they produce.Cả nhì nhà máy phần lớn độc lập cùng với chống thi công Tupolev cùng có một số quyền điều hành và kiểm soát với phiên bản kiến thiết phát triển thành thể mà người ta chế tạo.If your product comes in multiple colours or sizes, you have sầu different quality hàng hóa identifiers for each of these variants.Nếu sản phẩm của khách hàng gồm nhiều màu sắc với form size, thì bạn đề xuất bao gồm số dìm dạng thành phầm tốt nhất không giống nhau mang lại từng trở thành thể đó.This tradition continued in many languages: in German it became “Kaiser”; in certain Slagocnhintangphat.comc languages it became “Tsar”; in Hungarian it became “Császár”, and several more variants.Truyền thống này thường xuyên trong vô số nhiều ngôn ngữ: trong tiếng Đức nó phát triển thành “Kaiser”; trong một trong những ngôn ngữ Slagocnhintangphat.coms.comc nó đang trở thành “Sa hoàng”; ở tiếng Hungary nó đang trở thành “Császár” và nhiều biến đổi thể hơn khác.The Owari variant existed only during the latter half of the 19th-century before being supplanted by the Edo version.The large number of gocnhintangphat.comrus variants & the extensive sharing of code between malicious software programs makes it seem unlikely khổng lồ me that such an approach will be tenable .Số lượng bự những vươn lên là thể mister-bản đồ.comrus cùng gocnhintangphat.coms.comệc phân tách đã rộng thoải mái đoạn mã giữa những chương trình phần mềm ô nhiễm làm cho nó có vẻ nhỏng là vấn đề không dĩ nhiên lắm để tôi giới thiệu nhiều phương pháp tiếp cận rất có thể đảm bảo an toàn được .A variant of dunking involves kneeling on a chair, holding a fork between the teeth & trying khổng lồ drive the fork into an hãng apple.

Một biến thể của dunking liên quan cho quỳ bên trên một mẫu ghế, duy trì một cái dĩa (nĩa) thân hai hàm răng với cố gắng để thả chúng nó vào một quả táo bị cắn.

*