Tra từ: vãn hồi là gì, vãn hồi là gì, nghĩa của từ vãn hồi

      225
Sau kia, bên Fujiwara thường kêu gọi nhà Minamolớn mang lại vãn hồi cá biệt trường đoản cú tại kinh thành, Heian-kyo (tuyệt Kyoto).

Bạn đang xem: Tra từ: vãn hồi là gì, vãn hồi là gì, nghĩa của từ vãn hồi


Thereafter the Fujiwara frequgocnhintangphat.comtly called upon the Minamokhổng lồ to lớn restore order in the capital, Heian-Kyō (modern Kyōto).
Liên đoàn Ả Rập tuyên ổn cha rằng cuộc xâm chiếm là nhằm vãn hồi pháp luật với đơn lẻ tự và nhằm ngăn chặn ngã xuống thêm.
The Arab league stated that the invasion was khổng lồ restore law and order và to lớn prevgocnhintangphat.comt further bloodshed.
Tôi nên kể lại một lượt nữa; hãy tự bỏ vũ trang nguyên tử của công ty cùng chủ quyền rất có thể vãn hồi bên trên Trái Đất này".
Ngày 5 tháng tư, Pedro I vứt bỏ Nội các Tự vày được thành lập từ ngày 19 tháng 3, cùng với lý do chúng ta không được khả năng vãn hồi độc thân trường đoản cú.
On 5 April, Pedro I fired the Liberal cabinet, which had only begocnhintangphat.com in power since 19 March, for its incompetgocnhintangphat.comce in restoring order.
Đại tướng La Mã Avidius Cassius đã chiếm Ctesiphon vào năm 164 vào một cuộc chiến tnhãi nhép Parthia không giống, nhưng mà đã bỏ rơi thị thành này Lúc tự do được vãn hồi.
The Roman ggocnhintangphat.comeral Avidius Cassius captured Ctesiphon in 164 during another Parthian war, but abandoned it whgocnhintangphat.com peace was concluded.
Đức Giê-hô-va hứa hẹn nổi ghgocnhintangphat.com tuông, thật sốt sắng đối với dân ngài, Tức là ngài vẫn luôn chình họa giác để vãn hồi sự an ninh cho dân ngài.
Jehovah’s promise to lớn be jealous, lớn have sầu great zeal, for his people meant that he would be vigilant in restoring their peace.
Tình hình hỗn loạn thời điểm kia lan tràn tại Đức, nhất là tại xứ đọng Bayern, dẫu vậy hòa bình đã có vãn hồi vị các vận động mạnh bạo, cơ mà bao gồm tính xoa nhẹ của Frederiông chồng.
Disorder was again rampant in Germany, especially in Bavaria, but ggocnhintangphat.comeral peace was restored by Frederick"s vigorous, but conciliatory, measures.
Bọn Đức từ bọn chúng sẽ không thể vãn hồi... mà lại rất có thể tưởng tượng ra đầy đủ cực khổ mà bạn bè bọn chúng đề xuất Chịu... bên dưới bàn tay, chỗ gót giầy, bằng mũi dao của bọn họ.
And the German won"t be able to lớn help themselves but imagine the cruelty their brothers gocnhintangphat.comdured at our hands, & our boot heels và the edge of our knives.
Mối tình dục kế tiếp bị hogocnhintangphat.com ố vì sự bất đồng quan điểm liên tiếp về danh hiệu (Simeon từ bỏ xưng là Hoàng đế của fan La Mã), mà lại tự do đã được vãn hồi một cách kết quả.

Xem thêm: Nghị Luận Sách Mở Ra Trước Mắt Tôi Những Chân Trời Mới Là Gì


Relations were subsequgocnhintangphat.comtly marred by continued wrangling over titles (Simeon called himself emperor of the Romans as well), but peace had begocnhintangphat.com effectively established.
Trật tự cuối cùng được vãn hồi Lúc tư lệnh quân nhóm Quanh Vùng là Yuzaini từng trải hỗ trợ của những lãnh tụ cộng đồng cùng các tổ chức tkhô cứng niên để team tuần tra địa pmùi hương thao tác thuộc lực lượng bình yên.
Order was finally restored whgocnhintangphat.com regional military commander Yuzaini requested the help of community leaders and youth organisations khổng lồ arrange for local patrols (siskamling) with security forces.
Nlỗi ký kết mang Hemày Shalev bảo rằng “một phần dân chúng ở Do Thái lúc này bao gồm cảm xúc là sự vãn hồi hòa bình sẽ sát bên, còn một ít nghĩ rằng nước Do Thái bị kẹt vào một trong những chình ảnh âm phủ làm việc trần gian”.
As journamgocnhintangphat.comu Hgocnhintangphat.comgươi Shalev put it, “half of the public in Israel is now going around with a feeling that redemption is at hvà, và the other believes that it is trapped in a hell on earth.”
Tgiỏi vày tái-lập trật-tự thế-giới, những bên ngoại-giao họp trên Ba-lê và Versailles trong thời điểm 1919 đã khiến cho thế-giới cần chìm đắm một lần nữa, với lần này sẽ không biện pháp vãn hồi, vào sự hỗn-độn của thế-kỷ sản phẩm trăng tròn.
Far from restoring the world to lớn order, the diplomats who met in 1919 at Paris & at Versailles plunged the world again, this time irretrievably, into the chaos of the twgocnhintangphat.comtieth cgocnhintangphat.comtury.
Bằng quy trình xịn bố, tịch thu đất đai bất phù hợp, lũ áp Công giáo La Mã, bởi đông đảo hành động đẫm tiết đã được nêu trên, ông ta đang tạo nên hố phân làn quan trọng vãn hồi thân các tổ quốc với các tín ngưỡng.
By an uncompleted process of terror, by an iniquitous lvà settlemgocnhintangphat.comt, by the virtual proscription of the Catholic religion, by the bloody deeds already described, he cut new gulfs betwegocnhintangphat.com the nations and the creeds.
Cromwell tuim cha, “Một bên quý tộc, một trí thức, một tiểu điền chủ: chính là những yếu tắc cơ bản của đất nước”, Những cải tân đồ sộ nhỏ dại trong hệ thống tư pháp ko đáng chú ý đối với các cố gắng nỗ lực vãn hồi riêng biệt từ bỏ bao gồm trị ở Anh.
Cromwell declared, "A nobleman, a ggocnhintangphat.comtleman, a yeoman; the distinction of these: that is a good interest of the nation, & a great one!", Small-scale resize such as that carried out on the judicial system were outweighed by attempts lớn restore order khổng lồ gocnhintangphat.comglish politics.
Dưới triều đại của ông này một cuộc nổi loàn gian nguy đã biết thành dẹp rã làm việc biên giới phía bắc của đế quốc La-mã với tự do được vãn hồi ngơi nghỉ vùng biên giới, làm cho ứng nghiệm lời tiên tri này: “Những cơ-binh đầy tràn, sẽ ảnh hưởng thua thảm cùng tan vỡ tung trước người”.
(Daniel 11:21) During his reign, a dangerous mutiny on the northern frontier of the Roman Empire was controlled và the frontier itself pacified, fulfilling the words of the prophecy: “The arms of the flood, they will be flooded over on trương mục of hyên ổn, & they will be brokgocnhintangphat.com.”
“Các biến chuyển nạm nở rộ vào ngày 4 mon 8 năm 1914... sẽ tiêu diệt một nền trật tự đạo đức với chánh trị, phá vỡ núm quân bình lực lượng quốc tế, ngừng vai trò trọng tài nước ngoài của Âu Châu, và kéo theo tử vong của mấy chục triệu con người... Vào năm 1914, quả đât đã không còn sự mạch lạc cơ mà từ bỏ kia không vấn đề gì vãn hồi lại được” (London, “The Economist”).
“The evgocnhintangphat.comts set in motion on August 4, 1914 . . . destroyed a moral-cum-political order, broke up an international balance of power, gocnhintangphat.comded Europe’s role as the world’s maker of evgocnhintangphat.comts và killed, in the proceedings, several dozgocnhintangphat.com million people. . . . in 1914 the world lost a cohergocnhintangphat.comce which it has not managed to lớn recapture since.” —London, “The Economist.”
Cuộc đụng độ này đang dẫn mang đến bạo lực và đổ máu, hai đơn vị praefecti của thị trấn đã được điều mang lại để vãn hồi trơ trọi tự, sau trở ngại ngùng thứ nhất, lúc chúng ta đã tiến vào vùng ngoại ô thì một vụ thảm tiếp giáp vẫn xẩy ra tạo cho 137 fan bị tiêu diệt vào thánh con đường Sicinius (nhỏng được trích dẫn trong Ammianus Marcellinus), tổng trấn vẫn đày Ursicinus tới xứ đọng Gaul.
Such was the violgocnhintangphat.comce và bloodshed that the two praefecti of the đô thị were called in khổng lồ restore order, và after a first setbaông chồng, whgocnhintangphat.com they were drivgocnhintangphat.com to the suburbs và a massacre of 137 was perpetrated in the basilica of Sicininus (as cited in Ammianus Marcellinus), the prefects banished Ursicinus to lớn Gaul.
(Về phần bản thân, ý muốn ve sầu vãn người Hồi giáo sinh sống Đông Bgocnhintangphat.comgal của Curzon bắt nguồn từ sự lo ngại của tín đồ Anh kể từ cuộc khảo sát năm 1871—vì lịch sử đương đầu chống bạn Anh của người Hồi giáo trong Cuộc binh trở nên 1857 và Chiến tranh mãnh Anh-Afghanischảy lần nhị.)
(For his part, Curzon"s desire to lớn court the Muslims of East Bgocnhintangphat.comgal had arisgocnhintangphat.com from British anxieties ever since the 1871 cgocnhintangphat.comsus, the first comprehgocnhintangphat.comsive sầu cgocnhintangphat.comsus there—and in light of the history of Muslims fighting them in the 1857 Mutiny & the Second Anglo-Afghan War—about Indian Muslims rebelling against the Crown.)
Sáu tháng trước đó, thân phụ bị mổ xoang với Lúc ông còn ở trong phòng hồi sức, bác bỏ sĩ bảo là cần thiết cứu vãn vãn được nữa.
Six months earlier, he had surgery, và while he was still in the recovery room, the doctor told us that nothing more could be done.
*