Pre-money vs Post-money Valuation là các thước đo định giá, cả hai đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định giá trị của một công ty. 

1.Khái niệma. Pre-money Valuation – giá trị công ty trước khi gọi vốn

Giá trị công ty trước khi gọi vốn hay còn gọi là Pre-money là giá trị ước tính của công ty không bao gồm tài trợ bên ngoài và các khoản tài trợ mới nhất. Pre-money mô tả tốt nhất giá trị một công ty khởi nghiệp có thể có trước khi được nhận đầu tư.

Đang xem: ( valuation là gì, từ Điển anh việt valuation premium là gì

Việc định giá này không chỉ cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về giá trị hiện tại của doanh nghiệp mà còn nói lên được giá trị của mỗi cổ phiếu đang phát hành.

b. Post-money Valuation – giá trị công ty sau khi gọi vốn

Đây là giá trị ước tính của một công ty sau khi đã nhận tiền đầu tư vào nó. Giá trị công ty sau khi gọi vốn là giá trị thị trường gần đúng của công ty khởi nghiệp sau khi kết thúc một vòng tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc các nhà đầu tư thiên thần.

Xem thêm: Xin Lỗi Là Gì – Ý Nghĩa Của Những Lời Xin Lỗi

2. Sự khác biệt giữa Pre-money vs Post-money valuation

Giả sử một nhà đầu tư đang muốn đầu tư vào một công ty khởi nghiệp công nghệ. Khi đó, cả chủ công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư đều đồng ý rằng công ty trị giá 100 triệu USD và nhà đầu tư sẽ đưa vào 25 triệu USD.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tutorial Là Gì, Nghĩa Của Từ Tutorial, Tutorial Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Nhưng tỷ lệ sở hữu giá trị công ty sẽ phụ thuộc vào việc 100 triệu USD đây là định giá trước (Pre-money Valuation) hay là định giá sau (Post-money Valuation).

Nếu định giá 100 triệu USD là Pre-money Valuation thì công ty được định giá 100 triệu USD trước khi đầu tư và sau khi đầu tư sẽ có giá trị 125 triệu USD. Trường hợp nếu định giá 100 triệu USD đã có tính đến khoản đầu tư 25 triệu USD của nhà đầu tư, thì nó được gọi là  Post-money Valuation

*
*

Ví dụ minh họa về cách định giá. Nguồn gocnhintangphat.comTừ đó cho ta thấy được, việc xác định giá trị công ty trước khi gọi vốn và sau khi gọi vốn là rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty. Mặc dù, tỷ lệ chênh lệch là 5% nhưng nó có thể đại diện mức sở hữu lên đến hàng triệu đô la. 

Đây là trường hợp nhà đầu tư và chủ công ty đã hoàn toàn thống nhất về giá trị công ty trước và sau khi gọi vốn. Trong thực tế, hai bên cần rất nhiều cuộc đàm phán, đặc biệt là khi các công ty khởi nghiệp còn nhỏ và có ít tài sản hoặc sở hữu trí tuệ. 

Lưu ý: Khi biết Pre-money Valuation của một công ty, ta xác định được giá trị trên mỗi cổ phiếu của công ty dễ dàng hơn. Theo công thức như sau:

Giá trị trên mỗi cổ phiếu = Pre-money Valuation/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Bài viết tham khảo thông tin từ Investopedia và Vietnambiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *