Hướng Dẫn Dùng URL Redirect và URL Frame

Ví dụ1: Bạn muốn Redirect Domain nhankhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com Bạn muốn Frame Domain nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.comStep1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết: https://gocnhintangphat.com – Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân HòaStep2: Vào phần Quản lý DNS: Tạo URL Redirect & URL Frame Màn hình hiển thị sau khi truy cập như sau:

*

1. Tạo URL Redirect – Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau: + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org + Chọn loại Record là: URL Redirect + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tớii) + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

*

Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

*

Sau khi tạo URL Redirect thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trình duyệt sẽ chuyển đến: http://nhankhoavietnam.com 3. Tạo URL Frame – Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau: + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org + Chọn loại Record là: URL Frame + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame) + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame

*

Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

*

Sau khi tạo URL Frame thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trên thanh Adress của bạn sẽ hiện là:http://nhankhoavietnam.org và sẽ chạy nội dung của URL: http://nhankhoavietnam.comSau khi tao URL Redirect hoặc URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

*
*

Ví dụ2: Ví dụ bạn đã có SubDomain: diendan.nhankhoavietnam.org Bạn muốn Redirect SubDomain diendan.nhakhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com Bạn muốn Frame Domain diendan.nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.comLàm tương tự như Redirect Domain, bạn cũng vào tạo thêm bản ghi mới Redirect và Frame:1.

Đang xem: Ý nghĩa và cách sử dụng bản ghi url redirect là gì, redirect là gì

Xem thêm:

Xem thêm: Giải Nghĩa Chi Nhánh Tiếng Anh Là Gì ? Chi Nhánh Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì

Tạo URL Redirect: – Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau: + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org + Chọn loại Record là: URL Redirect + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tớii) + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

*

Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org 2. Tạo URL Frame – Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau: + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org + Chọn loại Record là: URL Frame + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame) + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame

*

Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

*
*

– Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền. * Hệ thống sẽ cập nhật sau thời gian bạn trỏ từ 1 đến 3h hoặc có thể sớm hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *