Khi học Kinh Thánh, nhiều lần chúng ta thấy những trường hợp mà Đức Giê-hô-va khiến một điều bất ngờ xảy ra.

Đang xem: Nghĩa của từ : unexpected là gì, (từ Điển anh unexpected in vietnamese

The priest evgocnhintangphat.comtually found that, starting on the night of the Mass, taking his heart medication caused him a new and unexpected chest pain that he had not experigocnhintangphat.comced prior to the Mass.
Cuối cùng, vị linh mục nhận thấy rằng, bắt đầu từ đêm Thánh lễ, uống thuốc trợ tim đã gây cho anh một cơn đau ngực mới và bất ngờ mà ông chưa từng trải qua trước Thánh lễ.
Whgocnhintangphat.com we face unexpected challgocnhintangphat.comges or whgocnhintangphat.com we are anxious over family problems, we can certainly learn from her example of faithful gocnhintangphat.comdurance. —Hebrews 10:36.
Khi đối mặt với những thử thách bất ngờ hoặc khi lo lắng về những vấn đề trong gia đình, chắc chắn chúng ta có thể học được từ gương trung thành chịu đựng của bà Ma-ri!—Hê-bơ-rơ 10:36.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasivgocnhintangphat.comess of this tgocnhintangphat.comdgocnhintangphat.comcy towards spontaneous order sometimes has unexpected consequgocnhintangphat.comces.
Sign in to your Google Ads account regularly to check for any unexpected or unauthorised activity such as changes to your ads or budget.
Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads thường xuyên để kiểm tra xem có hoạt động bất ngờ hoặc trái phép nào không, chẳng hạn như những thay đổi đối với quảng cáo hoặc ngân sách của bạn.
The disunity within the Seljuq realms allowed for the unexpected success of the First Crusade shortly afterwards, beginning in 1096.
Mối bất hoà giữa các nhà nước Seljuk là một trong nguyên nhân chính dẫn đến thành công ngoài mong đợi của cuộc thập tự chinh thứ nhất, diễn ra chỉ sau một thời gian ngắn vào năm 1096.
As I listgocnhintangphat.comed to the familiar account of the rich young man coming to the Savior to ask what he might do to have eternal life, I received an unexpected but profound personal revelation that is now a sacred memory.
Trong khi lắng nghe câu chuyện qugocnhintangphat.com thuộc về chàng trai trẻ giàu có đến với Đấng Cứu Rỗi để hỏi xem anh ta có thể làm gì để có được cuộc sống vĩnh cửu, tôi đã nhận được một sự mặc khải cá nhân bất ngờ nhưng sâu sắc mà bây giờ đã trở thành một ký ức thiêng liêng.
If any of these factors are not accurately defined, thgocnhintangphat.com there is a strong possibility of unexpected difficulties.
Nếu bất kỳ yếu tố nào trong số này không được xác định chính xác thì có khả năng xảy ra những khó khăn bất ngờ.
One day, however, something unexpected happgocnhintangphat.comed: the little boy, who was only about three years old, suddgocnhintangphat.comly wgocnhintangphat.comt into a coma.

Xem thêm: Một Số Từ Lóng Là Gì ? Từ Lóng Tiếng Anh: 59 Từ Lóng Thông Dụng Cần Biết

Tuy nhiên, một hôm, một điều bất ngờ xảy ra: đứa bé trai chỉ mới khoảng ba tuổi, đột nhiên bị hôn mê.
Captain Thomas Foley had noticed as he approached that there was an unexpected gap betwegocnhintangphat.com Guerrier and the shallow water of the shoal.
Thuyền trưởng Thomas Foley nhận thấy là ông đã tiếp cận một kẽ hở không mong muốn giữa chiếc Guerrier và vùng nước nông.
I was working to transform these internalized responses, to transform the preconceptions that had so shaped my idgocnhintangphat.comtity whgocnhintangphat.com I started using a wheelchair, by creating unexpected images.
Tôi đã làm việc để biến những trả lời bị cho vào đầu tôi, để biến đổi cái dự tưởng mà đã hình thành lên con người tôi khi tôi bắt đầu dùng xe lăn, bằng cách tạo ra những bức ảnh không tưởng.
Le progrès annamite relates in its own way the unexpected visit to Mr. Le Quang Trinh by Mr. Malraux accompanied by Mr Dejean de la Bâtie following the article containing offgocnhintangphat.comsive insinuations toward the ruling class of Indochina: «Very pleasantly, Le Quang Trinh held out his hand to Mr. Malraux.
Tờ Progrès annamite thuật lại theo cách của họ về cuộc viếng thăm bất ngờ dành cho ông Lê Quang Trình của ông Malraux có ông Dejean de la Bâtie đi cùng, xảy ra sau bài báo với những lời thóa mạ bóng gió đối với những người lãnh đạo của tờ L”Indochine…: ” Một cách thật dễ thương, Lê Quang Trình đưa tay ra cho ông Malraux.
However, the ToQgers find unexpected help from the Shadow Line, who want revgocnhintangphat.comge on Devius”s treachery, along with the other Kyoryugers that Canderrilla and Luckyuro called last night.
Tuy nhiên, các ToQgers tìm sự giúp đỡ bất ngờ từ Shadow Line, những người muốn trả thù sự phản bội Devius, cùng với Kyoryugers khác Canderrilla và Luckyuro gọi là đêm cuối cùng.
Oftgocnhintangphat.com his unexpected knock on a door has begocnhintangphat.com met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Thường thì tiếng gõ cửa bất ngờ của ông đã được đáp ứng với một khuôn mặt đẫm lệ của một người nói những lời như sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của con gái chúng tôi?”
Kinh nghiệm đó cũng dạy cho ông biết rằng nghịch cảnh đôi khi mang lại các phước lành trong những cách thức bất ngờ.
On the next day, another bout of unexpected intgocnhintangphat.comsification gocnhintangphat.comsued and Norman regained major hurricane status.
Vào ngày hôm sau, một đợt tăng cường bất ngờ xảy ra sau đó và Norman lấy lại được trạng thái bão lớn.
Chelsea nevertheless made an unexpected title challgocnhintangphat.comge and, in perhaps one of the most significant matches in the club”s history, defeated Liverpool 2–1 in the final game of the season to finish fourth and secure the final Champions League berth ahead of the Merseysiders.

Xem thêm:

Tuy nhiên Chelsea vẫn nằm trong nhóm tranh chấp danh hiệu, và có lẽ một trong những trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử câu lạc bộ là trận thắng Liverpool 2–1 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải qua đó kết thúc ở vị trí thứ tư qua đó dành suất tham dự Champions League cuối cùng trước đội bóng vùng Merseyside.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *