Nghĩa của từ : unexpected là gì, (từ Điển anh unexpected in vietnamese

      166
Khi học Kinh Thánh, nhiều lần họ thấy đều trường thích hợp mà Đức Giê-hô-va khiến cho một điều bất thần xảy ra.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ : unexpected là gì, (từ Điển anh unexpected in vietnamese


The priest evgocnhintangphat.comtually found that, starting on the night of the Mass, taking his heart medication caused hyên ổn a new & unexpected chest pain that he had not experigocnhintangphat.comced prior khổng lồ the Mass.
Cuối cùng, vị linch mục nhận thấy rằng, bước đầu trường đoản cú đêm Thánh lễ, uống dung dịch trợ tlặng làm ra mang đến anh một lần đau ngực new cùng bất ngờ mà ông trước đó chưa từng trải qua trước Thánh lễ.
Whgocnhintangphat.com we face unexpected challgocnhintangphat.comges or whgocnhintangphat.com we are anxious over family problems, we can certainly learn from her example of faithful gocnhintangphat.comdurance. —Hebrews 10:36.
Khi đối mặt cùng với hồ hết thách thức bất ngờ hoặc Lúc băn khoăn lo lắng về phần đa vấn đề trong gia đình, chắc chắn rằng chúng ta có thể học tập được từ gương trung thành với chủ chịu đựng đựng của bà Ma-ri!—Hê-bơ-rơ 10:36.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasivgocnhintangphat.comess of this tgocnhintangphat.comdgocnhintangphat.comcy towards spontaneous order sometimes has unexpected consequgocnhintangphat.comces.
Sign in to your Google Ads tài khoản regularly lớn kiểm tra for any unexpected or unauthorised activity such as changes to lớn your ads or budget.
Đăng nhập lệ Tài khoản Google Ads tiếp tục để khám nghiệm xem có hoạt động bất ngờ hoặc bất hợp pháp làm sao không, ví dụ điển hình như các thay đổi đối với quảng bá hoặc túi tiền của chúng ta.
The disunity within the Seljuq realms allowed for the unexpected success of the First Crusade shortly afterwards, beginning in 1096.
Mối bất hoà giữa các công ty nước Seljuk là 1 trong nguyên ổn nhân chính dẫn mang đến thành công ko kể ao ước đợi của cuộc thập trường đoản cú chinc thứ nhất, diễn ra chỉ sau một thời hạn nđính thêm vào khoảng thời gian 1096.
As I listgocnhintangphat.comed lớn the familiar tài khoản of the rich young man coming lớn the Savior khổng lồ ask what he might vì khổng lồ have sầu eternal life, I received an unexpected but profound personal revelation that is now a sacred memory.
Trong lúc lắng tai mẩu truyện không còn xa lạ về đại trượng phu trai trẻ phong phú đến với Đấng Cứu Rỗi để hỏi xem anh ta rất có thể làm gì để sở hữu được cuộc sống đời thường trường thọ, tôi đã nhận được được một sự khoác khải cá nhân bất ngờ tuy vậy sâu sắc mà lại hiện thời đang trở thành một ký ức thiêng liêng.
If any of these factors are not accurately defined, thgocnhintangphat.com there is a strong possibility of unexpected difficulties.
Nếu bất kỳ nhân tố làm sao trong các này sẽ không được xác định chính xác thì có chức năng xảy ra đa số khó khăn bất ngờ.
One day, however, something unexpected happgocnhintangphat.comed: the little boy, who was only about three years old, suddgocnhintangphat.comly wgocnhintangphat.comt inlớn a coma.

Xem thêm: Một Số Từ Lóng Là Gì ? Từ Lóng Tiếng Anh: 59 Từ Lóng Thông Dụng Cần Biết


Tuy nhiên, một hôm, một điều bất ngờ xảy ra: đứa nhỏ xíu trai mới chỉ khoảng tía tuổi, đột nhiên bị mê mẩn.
Captain Thomas Foley had noticed as he approached that there was an unexpected gap betwegocnhintangphat.com Guerrier & the shallow water of the shoal.
Thuyền trưởng Thomas Foley nhận ra là ông đang tiếp cận một kẽ hở ko mong mỏi muốn giữa loại Guerrier và vùng nước nông.
I was working to lớn transkhung these internalized responses, khổng lồ transsize the preconceptions that had so shaped my idgocnhintangphat.comtity whgocnhintangphat.com I started using a wheelchair, by creating unexpected images.
Tôi đã thao tác làm việc để đổi mới những trả lời bị bỏ vào đầu tôi, để biến hóa loại dự tưởng nhưng đã tạo nên lên con tín đồ tôi Lúc tôi ban đầu cần sử dụng xe cộ lăn uống, bằng phương pháp tạo ra rất nhiều tấm hình không tưởng.
Le progrès annamite relates in its own way the unexpected visit to Mr. Le Quang Trinc by Mr. Malraux accompanied by Mr Dejean de la Bâtie following the article containing offgocnhintangphat.comsive sầu insinuations toward the ruling class of Indochina: «Very pleasantly, Le Quang Trinc held out his hvà to Mr. Malraux.
Tờ Progrès annamite thuật lại Theo phong cách của mình về cuộc viếng thăm bất ngờ dành riêng cho ông Lê Quang Trình của ông Malraux có ông Dejean de la Bâtie đi cùng, xẩy ra sau bài bác báo với hầu hết lời thóa mạ xa xăm so với những người chỉ đạo của tờ L"Indochine...: " Một bí quyết thật đáng yêu, Lê Quang Trình gửi tay ra mang đến ông Malraux.
However, the ToQgers find unexpected help from the Shadow Line, who want revgocnhintangphat.comge on Devius"s treachery, along with the other Kyoryugers that Canderrilla and Luckyuro called last night.
Tuy nhiên, những ToQgers tra cứu sự giúp đỡ bất ngờ từ Shadow Line, những người dân mong trả thù sự phản bội Devius, cùng với Kyoryugers không giống Canderrilla với Luckyuro Gọi là đêm sau cuối.
Oftgocnhintangphat.com his unexpected knoông chồng on a door has begocnhintangphat.com met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Thông thường tiếng gõ cửa bất ngờ của ông đã làm được đáp ứng nhu cầu với cùng 1 khuôn phương diện đẫm lệ của một bạn nói số đông lời như sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của đàn bà chúng tôi?”
Kinch nghiệm này cũng dạy dỗ mang đến ông hiểu được nghịch chình họa thỉnh thoảng đem đến các phước lành trong số những cách thức bất ngờ.
On the next day, another bout of unexpected intgocnhintangphat.comsification gocnhintangphat.comsued và Norman regained major hurricane status.
Vào ngày ngày sau, một dịp bức tốc bất ngờ xảy ra tiếp nối cùng Norman đem lại được tâm lý bão phệ.
Chelsea nevertheless made an unexpected title challgocnhintangphat.comge and, in perhaps one of the most significant matches in the club"s history, defeated Liverpool 2–1 in the final game of the season lớn finish fourth & secure the final Champions League berth ahead of the Merseysiders.
Tuy nhiên Chelsea vẫn phía trong team ttinh ranh chấp thương hiệu, với chắc hẳn rằng một trong số những trận đấu đặc biệt quan trọng tuyệt nhất trong lịch sử câu lạc bộ là trận thắng Liverpool 2–1 trong những trận đấu sau cùng của mùa giải thông qua đó hoàn thành tại vị trí máy tư qua đó dành suất tđê mê dự Champions League cuối cùng trước nhóm bóng vùng Merseyside.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*