Luận về sao tướng tinh là gì, luận số mệnh, tuổi tác qua xương cốt và ngũ Đế

      6,529

Ngũ Đế gồm những: Thanh khô Đế, Huỳnh Đế, Bạch Đế, Xích Đế với Hắc Đế. Nếu các bạn chưa chắc chắn mệnh của bản thân mình trong Ngũ đế, hãy xem chính xác tuổi của chính mình ở vị trí dưới đây thì được hiểu là con của ông vua như thế nào (năm đơn vị Đế).

Bạn đang xem: Luận về sao tướng tinh là gì, luận số mệnh, tuổi tác qua xương cốt và ngũ Đế

*

I. Tra theo tuổi để hiểu thuộc Xương nào, Vua như thế nào.

1 – (1941, 2001, 2061) Tuổi Tân Tỵ, cung Tốn, mạng Bạch Lạp Kyên ổn (chân đèn bởi vàng), xương bé cọp, tướng tá tinh nhỏ thuồng luồng, tương khắc Phúc Ðăng Hoả, nhỏ bên Bạch Ðế – Trường mạng

2 – (1940, 2000, 2060) Tuổi Canh Thìn, cung Chấn, mạng Bạch Lạp Kim(chân đèn bởi vàng), xương con Long, tướng mạo tinch bé quạ, xung khắc Phúc Ðăng Hoả, con bên Bạch Ðế – Trường mạng.

3 – (1939, 1999) Tuổi Kỹ Mẹo, cung Khôn, mạng Thành Ðầu Thổ ( khu đất trên thành), xương bé thỏ, tướng tinh nhỏ Long, tương khắc Thiên Thượng Thuỷ, nhỏ bên Huỳnh Ðế – Phụ quí.

4 – (1938, 1998) Tuổi Mậu Dần, cung Khảm, mạng Thành Ðầu Thổ (đất trên thành), xương nhỏ cọp, tướng tinch bé thuồng luồng, tương khắc Thiên Thượng Thuỷ, con đơn vị Huỳnh Ðế – Phú quí.

5 – (1937, 1997) Tuổi Ðinh Sửu, cung Ly, mạng Giáng Hạ Thuỷ( nước mù sương), xương bé trâu, tướng tinch con trùn, khắc Thiên Thượng Hoả, bé công ty Hắc Ðế – Cô bần

6 – (1936, 1996,2056) Tuổi Bính Tý, cung Cấn, mạng Giáng Hạ Thuỷ(nước mù sương), xương nhỏ con chuột, tướng mạo tinh con rắn, xung khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ công ty Hắc Ðế – Cô xấu.

7 – (1935, 1995) Tuổi Ất Hợi, cung Ðoài, mạng Sơn Ðầu Hoả (lửa trên núi), xương con heo, tướng tá tinc nhỏ hưu, khắc Sa Trung Kyên, nhỏ công ty Xích Ðế – Cô bựa.

8 – (1934, 1994) Tuổi Giáp Tuất, cung Càn, mạng Sơn Ðầu Hoả (lửa bên trên núi), xương con chó, tướng tá tinch nhỏ ngựa, xung khắc Sa Trung Kim, con bên Xích Ðế – Cô bựa.

9 – (1933, 1993) Tuổi Quí Dậu, cung Chấn, mạng Kiếm Phong Kyên ổn (kiếm bởi vàng), xương nhỏ con gà, tướng tá tinh nhỏ đười ươi, tự khắc Phúc Ðăng Hoả, con bên Bạch Ðế – Phú quí.

10 – (1932, 1992) Tuổi Nhâm Thân, cung Khôn, mạng Kiếm Phong Kim, xương bé khỉ, tướng tinh con dê, tự khắc Phúc Ðăng Hoả, nhỏ nhà Bạch Ðế – Prúc quí.

11 – (1931, 1991) Tuổi Tân Mùi, cung Khảm, mạng Lộ Bàng Thổ (đất con đường đi), xương nhỏ dê, tướng tá tinh bé gấu, xung khắc Tuyền Trung Thuỷ, con đơn vị Huỳnh Ðế – Bần cùng.

12 – (1930, 1990) Tuổi Canh Ngọ, cung Ly, mạng Lộ Bàng Thổ, xương con ngựa, tướng mạo tinh con vượn, khắc Tuyền Trung Thuỷ, con đơn vị Huỳnh Ðế – Bần thuộc.

13 – (1929, 1989) Tuổi Kỹ Tỵ, cung Cấn, mạng Ðại Lâm Mộc(cây Khủng trong rừng), xương con rắn, tướng tá tinh nhỏ khỉ, khắc Ðại Trạch Thổ, nhỏ nhà Tkhô giòn Ðế – Trường mạng.

14 – (1928, 1988) Tuổi Mậu Thìn, cung Ðoài, mạng Ðại Lâm Mộc, xương bé rồng, tướng tá tinc con quạ, tự khắc Ðại Trạch Thổ, nhỏ công ty Tkhô cứng Ðế – Trường mạng.

15 – (1927, 1987) Tuổi Ðinch Mẹo, cung Càn, mạng Lư Trung Hoả(lửa vào lư), xương nhỏ thỏ, tướng tinch bé gà, tương khắc Kiếm Phong Kim, nhỏ đơn vị Xích Ðế – cô bần

16 – (1926, 1986) Tuổi Bính Dần, cung Khảm, mạng Lư Trung Hoả, xương nhỏ cọp, tướng tinh bé chlặng trĩ, tương khắc Kiếm Phong Kyên, con đơn vị Xích Ðế – cô bần

17 – (1925, 1985) Tuổi Ất Sửu, cung Tốn, mạng Hải Trung Kim(đá quý bên dưới biển), xương con trâu, tướng tinch nhỏ chó, xung khắc Bình Ðịa Mộc, nhỏ công ty Bạch Ðế – Phụ quí.

18 – (1924, 1984) Tuổi Giáp Tý, cung Chấn, mạng Hải Trung Kim, xương con loài chuột, tướng tá tinch nhỏ chó sói, khắc Bình Ðịa Mộc, con công ty Bạch Ðế – Phụ quí.

19 – (1923, 1983) Tuổi Quí Hợi, cung Cấn, mạng Ðại Hải Thuỷ(nước hải dương lớn), xương bé heo, tướng tinh nhỏ con kê, khắc Thiên Thượng hoả, con đơn vị Hắc Ðế – Quan lộc, tân khổ.

20 – (1922, 1982) Tuổi Nhâm Tuất, cung Ðoài, mạng Ðại Hải Thủy, xương con chó, tướng tá tinh nhỏ chim đau trĩ nội trĩ ngoại, tương khắc Thiên Thượng hoả, nhỏ nhà Hắc Ðế – Quan lộc, tân khổ.

21 – (1921, 1981) Tuổi Tân Dậu, cung Càn, mạng Thạch Lựu Mộc (cây lựu đá), xương nhỏ con kê, tướng tá tinch nhỏ chó, xung khắc Bích Thượng Thổ, nhỏ nhà Tkhô hanh Ðế – Cô bần.

22 – (19đôi mươi, 1980) Tuổi Canh Thân, cung Khôn, mạng Thạch Lựu Mộc, xương nhỏ khỉ, tướng tá tinh con mang lại sói, tự khắc Bích Thượng Thổ, bé đơn vị Tkhô nóng Ðế – Cô bần.

23 – (1919, 1979) Tuổi Kỹ Mùi, cung Tốn, mạng Thiên Thượng Hoả (lửa trên trời), xương con dê, tướng tá tinc con rùa, tương khắc Sa Trung Klặng, nhỏ bên Xích Ðế – Cô bần.

24 – (1918, 1978) Tuổi Mậu Ngọ, cung Chấn, mạng Thiên Thượng Hoả, xương nhỏ ngựa, tướng mạo tinh bé heo, khắc Sa Trung Klặng, con công ty Xích Ðế – Cô bần.

25 – (1917, 1977) Tuổi Ðinh Tỵ, cung Khôn, mạng Sa Trung Thổ (khu đất trong cát), xương bé rắn, tướng tinh bé cú, tương khắc Dương Liễu Mộc, con bên Huỳnh Ðế – Prúc quí.

26 – (1916, 1976) Tuổi Bính Thìn, cung Khảm, mạng Sa Trung Thổ, xương con dragon, tướng tinc nhỏ chuột, xung khắc Dương Liễu Mộc, nhỏ nhà Huỳnh Ðế – Phụ quí.

27 – (1915, 1975) Tuổi Ất Mẹo, cung Ly, mạng Ðại Khê Thuỷ( nước khe lớn), xương nhỏ mèo, tướng tinh nhỏ dơi, xung khắc Sơn Hạ Hoả, bé bên Hắc Ðế – Prúc quí.

28 – (1914, 1974) Tuổi Giáp Dần, cung Cấn, mạng Ðại Khê Thuỷ, xương con cọp, tướng tinch bé trâu, tự khắc Sơn Hạ Hoả, bé nhà Hắc Ðế – Phụ quí.

29 – (1913, 1973) Tuổi Quí Sửu, cung Tốn, mạng Tang Ðố Mộc (cây dâu), xương bé trâu, tướng mạo tinc bé cua đại dương, khắc Ốc Thượng Thổ, con bên Thanh hao Ðế – Quan lộc, tân khổ.

30 – (1912, 1972) Tuổi Nhâm Tý, cung Chấn, mạng Tang Ðố Mộc, xương con loài chuột, tướng tá tinh con heo, tương khắc Ốc Thượng Thổ, bé đơn vị Thanh khô Ðế – Quan lộc, tân khổ.

31 – (1911, 1971) Tuổi Tân Hợi, cung Khôn, mạng Xoa Kyên ổn Xuyến (xuyến bởi vàng), xương con heo, tướng tá tinch nhỏ cọp, khắc Ðại Lâm Mộc, con bên Bạch Ðế – Prúc quí.

32 – (1910, 1970) Tuổi Canh Tuất, cung Khảm, mạng Xoa Kim Xuyến, xương con chó, tướng mạo tinch bé cáo, khắc Ðại Lâm Mộc, con bên Bạch Ðế – Phụ quí.

33 – (1909, 1969) Tuổi Kỹ Dậu, cung Ly, mạng Ðại Trạch Thổ (đất trống nhà), xương con kê, tướng tá tinc bé thỏ, khắc Thiên Thượng Thuỷ, con bên Huỳnh Ðế – Quan lộc.

34 – (1908, 1968) Tuổi Mậu Thân, cung Cấn, mạng Ðại Trạch Thổ, xương nhỏ khỉ, tướng tinh bé lạc đà, khắc Thiên Thượng Thuỷ, con đơn vị Huỳnh Ðế – Quan lộc.

35 – (1907, 1967) Tuổi Ðinc Mùi, cung Ðoài, mạng Thiên Hà Thuỷ (nước sông Thiên Hà), xương nhỏ dê, tướng tá tinch bé rồng, khắc Thiên Thượng Hoả, bé công ty Hắc Ðế – tân khổ.

36 – (1906, 1966) Tuổi Bính Ngọ, cung Càn, mạng Thiên Hà Thuỷ, xương bé ngựa, tướng tá tinc nhỏ thuồng luồng,xung khắc Thiên Thượng Hoả, con nhà Hắc Ðế – tân khổ.

37 – (1905, 1965) Tuổi Ất Tỵ, cung Ðoài, mạng Phúc Ðăng Hoả ( lửa đèn nhỏ), xương con rắn, tướng mạo tinc bé trùn, xung khắc Xoa Xuyến Klặng, nhỏ nhà Xích Ðế – Tân khổ.

38 – (1904, 1964) Tuổi Giáp Thìn, cung Tốn, mạng Phúc Ðăng Hoả, xương con dragon, tướng mạo tinch nhỏ rắn,tự khắc Xoa Xuyến Kim, bé bên Xích Ðế – Tân khổ.

39 – (1903, 1963) Tuổi Quí Mẹo, cung Ly, mạng Kyên ổn Bạch Kyên (quà trắng), xương con thỏ, tướng tá tinch con hưu, xung khắc Lư Trung Hoả, nhỏ đơn vị Bạch Ðế – Phụ quí.

40 – (1902, 1962) Tuổi Nhâm Dần, cung Cấn, mạng Kyên Bạch Kyên ổn, xương bé cọp, tướng tá tinch nhỏ ngựa, khắc Lư Trung Hoả, bé nhà Bạch Ðế – Phụ quí.

41 – (1901, 1961) Tuổi Tân Sửu, cung Ðoài, mạng Bích Thượng Thổ ( khu đất trên vách), xương con trâu, tướng tinh con đười ươi, khắc Thiên Thượng Thuỷ, bé bên Huỳnh Ðế – Qumãng cầu lộc, túng thiếu.

42 – (1900, 1960) Tuổi Canh Tý, cung Càn, mạng Bích Thượng Thổ, xương nhỏ loài chuột, tướng tá tinch bé dê, xung khắc Thiên Thượng Thuỷ, bé đơn vị Huỳnh Ðế – Quan lộc, nghèo nàn.

43 – (1899, 1959) Tuổi Kỷ Hợi, cung Cấn, mạng Bình Ðịa Mộc(cây bên trên khu đất bằng), xương nhỏ heo, tướng mạo tinh con gấu, tương khắc Sa Trung Kyên ổn, con đơn vị Tkhô giòn Ðế – Phú quí.

44 – (1958, 2018) Tuổi Mậu Tuất, cung Tốn, mạng Bình địa mộc (cây bên trên khu đất bằng), xương nhỏ chó tướng tá tính nhỏ vượn, tương khắc Sa Trung Kim, nhỏ nhà Tkhô cứng Ðế – Phú quí.

45 – (1957, 2017) Tuổi Ðinh Dậu, cung Chấn, mạng Sơn Hạ Hoả (lửa dưới núi), xương nhỏ con kê, tướng tá tinc bé khỉ, tương khắc Thích Lịch Hoả, bé đơn vị Xích Ðế – Cô bần

46 – (1956, 2016) Tuổi Bính Thân, cung Khôn, mạng Sơn Hạ Hỏa, xương con khỉ, tướng tinch bé quạ, tự khắc Thích Lịch Hoả, nhỏ công ty Xích Ðế – Cô bần

47 – (1955, 2015) TuổiẤt Mùi, cung Khảm, mạng Sa Trung Kyên (kim cương vào cát), xương bé dê, tướng tinc bé con kê, xung khắc Thạch Lựu mộc,con nhà Bạch Ðế – An mạng phú quí

48 – (1954, 2014) Tuổi Giáp Ngọ, cung Ly, mạng Sa Trung Kim, xương nhỏ ngựa, tướng tá tinch con chyên bệnh trĩ nội trĩ ngoại, tự khắc Thạch Lựu mộc,bé bên Bạch Ðế – An mạng phụ quí

49 – (1953, 2013) Tuổi Quí Tỵ, cung Khôn, mạng Trường Lưu Thuỷ(nước rã dài), xương bé rắn, tướng mạo tinc bé chó, xung khắc Thiên Thượng Hoả, bé công ty Hắc Ðế – Trường mạng

50 – (1952, 2012) Tuổi Nhâm Thìn, cung Khảm, mạng Trường Lưu Thuỷ, xương con Long, tướng tá tinc bé chó sói, tương khắc Thiên Thượng Hoả, bé nhà Hắc Ðế – Trường mạng

51 – (1951, 2011) Tuổi Ất Mẹo, cung Ly, mạng Tòng Bá mộc ( cây Tòng cùng cây Bá), xương bé thỏ, tướng tinch con rái, xung khắc Lộ Bàng thổ, bé công ty Tkhô cứng Ðế – Trường mạng

52 – (1950, 2010) Tuổi Canh Dần, cung Cấn, mạng Tòng Bá mộc, xương con cọp, tướng mạo tinc nhỏ heo, tương khắc Lộ Bàng thổ, bé công ty Tkhô hanh Ðế – Trường mạng

53 – (1949, 2009) Tuổi Kỹ Sửu, cung Ðoài, mạng Thích Lịch Hoả ( lửa snóng sét), xương bé trâu, tướng mạo tinch nhỏ heo, xung khắc Thiên Thượng Thuỷ, bé công ty Xích Ðế – Phú quí.

54 – (1948, 2008) Tuổi Mậu Tý, cung Càn, mạng Thích Lịch Hoả, xương con chuột, tướng mạo tinch con chó sói,tương khắc Thiên Thượng Thuỷ, bé nhà Xích Ðế – Phú quí.

55 – (1947, 2007) Tuổi Ðinc Hợi, cung Cấn, mạng Ốc Thượng Thổ ( đất ổ vò vỏ), xương bé heo, tướng tá tinch con dơi, tự khắc Thiên Thượng Hoả, bé nhà Huỳnh Ðế – Phú quí.

56 – (1946, 2006) Tuổi Bính Tuất, cung Tốn,mạng Ốc Thượng Thổ, xương bé chó, tướng mạo tinch bé trâu, xung khắc Thiên Thượng Hoả, bé nhà Huỳnh Ðế – Phụ quí.

57 – (1945, 2005) Tuổi Ất Dậu, cung Chấn, mạng Tuyền Trung Thuỷ (nước trong giếng), xương con kê, tướng mạo tinh bé cua, xung khắc Thiên Thượng Hoả, con đơn vị Hắc Ðế – Từ tánh, phú quí.

58 – (1944, 2004) Tuổi Giáp Thân, cung Khôn, mạng Tuyền Trung Thuỷ, xương bé khỉ, tướng mạo tinh bé heo, xung khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ bên Hắc Ðế – Từ tánh, phú quí.

59 – (1943, 2003) Tuổi Quí Mùi, cung Càn, mạng Dương Liễu mộc ( cây dương liễu), xương bé dê, tướng tá tinc nhỏ cọp, xung khắc Lộ Bàng Thổ, bé đơn vị Thanh hao Ðế – trường mạng

60 – (1942, 2002) Tuổi Nhâm Ngọ, cung Ly, mạng Dương Liễu mộc, xương nhỏ ngựa, tướng tinch nhỏ rắn, tự khắc Lộ Bàng Thổ, nhỏ bên Thanh khô Ðế – ngôi trường mạng

II Giải thích hợp chân thành và ý nghĩa Xương cốt

Xương Trâu

Ngưu cốt nké thẳng thắn, vi nhân quảng loài kiến vấn,

Nhất sinch sự vô thành, thiện tại kết nước ngoài mùi hương thân.

(Xương trâu tính biện pháp trẻ trung và tràn trề sức khỏe, là fan hiểu biết rộng lớn,

Cả đời ko dành được sự nghiệp, thường kết chúng ta với người bên ngoài)

Thích nghĩa: Sinh ra bao gồm xương trâu là người dân có khoảng nhìn xa, cả đời không thành công xuất sắc. Nếu thành thân với người ở khu vực khác thì mèo lợi, tất cả tính cách thẳng thắn.

Xương hổ

Hổ cốt trung ương bất cung cấp, bất y tổ phạt phúc,

Vi nhân mệnh no đủ, quản lí mưu toại nhân ý.

(Xương hổ tính giải pháp không nóng tính, không nhờ vào cơ nghiệp tổ tông,

Là người dân có mệnh phú quý, thao tác làm việc được lòng người)

Thích nghĩa: Sinh ra tất cả xương hổ thì không phụ thuộc vào tổ nghiệp, từ bỏ bản thân sáng nghiệp, là mệnh phú quý, quang vinh như ý, gồm tướng mạo thành công xuất sắc.

Xương mèo

Mão cốt nhân hoan lạc, tố sự tbỏ vô vỹ,

Học nhiều tgọi thành công, ngân thông tài bạch doanh.

(Xương mèo là bạn hạnh phúc, thao tác làm việc không có đầu cuối,

Học nhiều mà lại cạnh tranh có được thành công, tiền vàng sung túc)

Thích nghĩa: Sinc ra có xương mèo là tín đồ làm việc bao gồm đầu không có cuối, những không thắng cuộc, không nhiều thành công xuất sắc, tự do thoải mái tự tại, là tướng mạo nụ cười.

Xương rồng

Long cốt nhân tự tại, cận quý hiển oai quyền,

Phát tài kiêm thanh khô quý, nên danh đạt bá truyền.

(Xương rồng là fan nhàn rỗi từ bỏ trên, bao gồm phong lưu quyền uy,

Lại giàu sang sáng quý, vang lừng mọi nơi)

Thích nghĩa: Sinc ra có xương dragon là tín đồ gần phú quý, tất cả quyền quy, nhà đỗ đạt, có tài năng phụ, cả đời tkhô giòn quý, có tkhô nóng danh, là tướng tá từ tại, hoan lạc.

Xương rắn

Xà cốt nhân tính cung cấp, vi có nhân tkhô hanh tịnh,

Tâm hùng chí cao ngưỡng, duy nhất sinh tgọi tật tai.

(Xương rắn bao gồm tính nóng tính, là người thích hợp lặng tĩnh,

Có hùng trung ương chí khí, cả đời không nhiều bệnh tật tai họa)

Thích nghĩa: Sinch ra bao gồm xương rắn là fan mê thích khu vực trong sạch, từ bỏ trên, tính nôn nóng, chí mập, cả đời ít mắc bệnh tai ương, là tướng hào hứng.

Xương ngựa

Mã cốt cận quý nhân, phong y túc thực lương,

Mã tài tha hương thơm bão, đãi tài y kế mưu.

(Xương ngựa là quý nhân, cơm áo sung túc,

Là tín đồ bôn ba khắp chỗ, kĩ năng nhiều mưu kế)

Thích nghĩa: Sinch ra tất cả xương ngựa là quý nhân, cơm trắng áo ấm no, dạt dẹo khắp vị trí, từ tại, là tướng mạo vận động.

Xương dê

Dương cốt nhân thanh lỏng lẻo, ly tổ pmùi hương thành gia,

Lân lý nan tương cùng, bốn tiên lạc tiêu dao.

(Xương dê là bạn thanh nhàn, xa lánh quê hương lập đề xuất sự nghiệp,

Khó gần gũi với hàng xóm, phù hợp vui mừng thhình họa thơi)

Thích nghĩa: Sinc ra bao gồm xương dê là fan thanh hao thư thả, rời khỏi tiên sư lập nghiệp, khó khăn hòa hợp với bao bọc, là tướng thích đi du lịch.

Xương khỉ

Hầu cốt mệnh tương hình, cánh bất tụ tài doanh,

Sinc tính hảo du ngoạn, dã nhà óc lý tưởng.

(Xương khỉ bao gồm mệnh tương hình, ko tài giỏi lộc,

Tính ham mê ngao du đánh tdiệt, cũng là bạn sáng dạ nhanh nhẹn)

Thích nghĩa: Sinc ra bao gồm xương khỉ là fan ko giữ được của nả, ưa thích du lịch, không tồn tại nhỏ, xuất sắc, hấp tấp giảm trí nhớ, là tướng tá gồm hình thương thơm.

Xương gà

Kê cốt nhniềm nở kiệm, độc nhất sinch cận quý nhân,

Nhvồ cập y lộc vinch, uy danh vô bá chưng.

(Xương gà là bạn chuyên cần tiết kiệm ngân sách và chi phí, thuộc bậc quý nhân,

Là tín đồ chịu khó bao gồm khá đầy đủ phúc lộc, uy danh vang dội)

Thích nghĩa: Sinh ra tất cả xương kê cả đời cao niên, tên tuổi vang xa, không nhận lộc không phải của chính mình, cần kiệm, nhà về tướng thương hại.

Xương chó

Cẩu cốt nhân khẳng khái, bất xích vô công lộc,

Tam thập thành gia nghiệp, tài lộc lợi đạt thành.

Xem thêm: Webgoat Là Gì Về Bảo Mật? Cài Đặt Webgoat Để Học Security Testing

(Xương chó là người khảng khá, không sở hữu và nhận phần chưa hẳn của bản thân mình,

Ba mươi tuổi mới có sự nghiệp, tài lộc hanh khô thông)

Thích nghĩa: Sinch ra tất cả xương chó là bạn khẳng khái, không nhận lộc chưa phải của bản thân mình, trường đoản cú lập gia nghiệp, luôn luôn duy trì được bình tĩnh, ko chạm mặt tai ương, có tướng tá thành công.

Trư cốt nhân tính trực, bất trú bổ tổ trạch,

Dục thực bất kiểm trạch, nhất sinch vô họa thiến.

(Xương lợn là fan bản lĩnh, không sinh hoạt trên đất của tổ tông,

Không lo cơm áo, cả đời không có tai ương)

Thích nghĩa: Sinc ra tất cả xương lợn là người bản lĩnh, thẳng tính, ko phụ thuộc vào tổ tông, chưa phải lo dòng ăn, ko bệnh dịch hoạn, là tướng tá thanh nhàn tự tại, được kính trọng.

Xương chuột

Thử cốt nhân rứa chấp, độc nhất vô nhị sinch nhiều căn bệnh hoạn,

Pthánh thiện não thường lai phạm, tài bạch hữu nhân trực rỡ.

(Xương loài chuột là người có tính núm chấp, cuộc đời các bị bệnh,

Thường giỏi gặp băn khoăn phiền đức não, tài lộc hay bị ttinh ranh giành)

Thích nghĩa: Sinc ra có xương chuột là người thẳng tính, cuộc đời các hoán vị nạn, vui bi thương thất thường xuyên, thường xuyên buộc phải tranh nhau bổng lộc với người thân.

III NGŨ ĐẾ LÀ AI ? MỆNH NGŨ ĐẾ LÀ GÌ ?

Ngũ đế tốt còn gọi là Ngũ thiên đế, theo Đạo giáo với tín ngưỡng China thì đây là 5 vị thần bên trên Thiên đình. Ngũ đế theo lần lượt là Tkhô hanh Đế, Huỳnh Đế, Bạch Đế, Xích Đế với Hắc Đế.

Có 2 tmáu về Ngũ đế là ai, cả 2 thuyết đa số thống độc nhất về các vị trí mà Ngũ đế ngự trị. 

Thuyết trước tiên cho rằng Ngũ đế là thần linc bên trên trời:

Bắc Cực Trung thiên Tử vi Đại đế, trú tại pmùi hương Bắc.

Nam Cực Trường sinh Đại đế, trú tại pmùi hương Nam.

Đông Cực Thanh Hoa Đại đế Thái Ất cứu khổ thiên tôn, trú quán tại phương thơm Đông.

Thái Cực Thiên Hoàng Đại đế, trú quán tại phương Tây.

Đại địa bỏ ra Mẫu, Thừa thiên Hiệu pháp Hậu thổ Hoàng địa, ngụ tại Trung ương.

Còn ttiết thứ 2 về Ngũ đế thì chứng thực 5 vị hoàng đế trong lịch sử hào hùng China, tiếp tục thời đại Tam Hoàng, có công khai minh bạch hóa, giúp dân tộc bản địa thoát ra khỏi chứng trạng sơ knhì, biết dùng lửa, làm quần áo, tdragon trọt snạp năng lượng bắt, bao gồm chữ viết:

Bắc pmùi hương Bạch đế là Chuyên Húc.

Nam phương thơm Xích đế là Thần Nông.

Đông phương Tkhô hanh đế là Phục Hy.

Tây phương Hắc đế là Thiếu Hạo.

Trung ương Huỳnh đế là vua.

– Xét về tử vi ngũ hành thì: Bạch đế thuộc mạng kyên. Hắc đế thuộc mạng Thủy, Tkhô nóng đế nằm trong mạng Mộc, Xích để trực thuộc mạng Hỏa với Huỳnh đế thuộc mạng Thổ

CON NHÀ THANH ĐẾ:

Người gồm tánh hòa nhã, điềm đạm, giàu tưởng tượng, hài hòa, yêu thích chình ảnh u lỏng lẻo lặng ngắt, mê say ngao du nơi non cao đại dương cả, trầm bốn mặc tưởng 1 mình, hay cảm đụng trước chình ảnh hoang tàn mồ mả, vô cùng cảm xúc gần như áng văn chương thơm tốt tác, đam mê đông đảo ttinh ma cổ tự nngây ngô xưa, yêu thích con vật, thường dễ cảm cùng thành kính hồ hết địa điểm đền rồng thờ, lăng miếu, ưa coi đều một số loại sách về triết lý, luân lý, học thuyết v.v…

Con công ty Tkhô giòn Đế ái mộ vạn vật thiên nhiên, ưa thích nghêu du mọi nơi, dễ tức chình ảnh sinh tình. Là người dân có thiên hướng nghệ thuật, dễ dàng phân phát nếu theo con phố vnạp năng lượng cmùi hương, hội họa.

Đây cũng là người có xu thế trung ương linh, dễ ngộ đạo, có lòng tôn kính với tín ngưỡng, tuyệt tới lui đền thờ miếu mạo, cũng năng phụng dưỡng tiên sư. Thích khám phá về triết lý, giáo lý, luân lý…

Về dáng vẻ thì yểu điệu, gương mặt tròn, nước da Trắng, môi son, bàn tay quyến rũ, ngón tay mũi viết, mũi sọc dừa, đứng ngồi tề chĩnh, ăn uống nói nghiêm chỉnh, mừng giận chẳng lòi ra dạng hình. Nam mệnh là tín đồ đào hoa đa tình tuy nhiên dễ mệnh bạc, hầu như ưa thích hầu hết nghề nhỏng giáo sư, họa sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ; đa tình lắm nhưng mà lại bạc số.

Nếu là bọn bà thì khôn cùng nhiều tình cảm, coi trọng gia đình, yêu quý mái ấm gia đình, tất cả tánh yếu, vẻ khía cạnh sầu não, không có chí tranh đấu, thiếu hụt kiên nhẫn, biết an phận thủ thường, thật sạch, thiết yếu chắn, khéo léo; không được cần cù nhưng tất cả đơn chiếc tự; thông thường tình, tương đối ghen tuông ngầm, đông nhỏ cái

Nếu làm cho nội trợ bếp núc thì thanh nữ loại này là người rất là tinh tế và sắc sảo và khía cạnh, chịu khó, biết mua xếp quá trình công ty công nghệ, chuyên ck chuyên nhỏ tốt. Đây là fan bình thường tdiệt, cũng đều có tị tuông tuy nhiên không nhằm lộ ra. mái ấm nhỏ đàn cháu lô. 

Phần đông, con bên Thanh Đế mọi ưa tôn giáo, đắm say phù hợp sự cúng quảy tổ sư, yêu thích hùi hụi tỉ mỉ, thao tác làm việc nội trợ, thêu tvào hùa khéo, đê mê bác diện mang lại con cháu, biết tô điểm trong bên hoa lá tranh vẽ, ko ưa những chình ảnh náo nhiệt; chẳng muốn chứng kiến gần như chình họa rùng rợn, lòng trường đoản cú ái, liêm thiết yếu, ít gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn.

Con đơn vị Tkhô giòn Đế dễ dẫn đến ảnh hưởng bởi vì môi trường xung quanh. Với môi trường giỏi, chúng ta đang là người tốt, tuy nhiên trường hợp sống trong môi trường xấu thì hoàn toàn có thể bị lây chiếc xấu đó rất nkhô hanh. Đặc biệt nam giới mệnh có thể đổi thay bạn dễ dàng sa té bởi bị cám dỗ, tính tình lừa lọc, lừa tình lừa chi phí, đen bạc tín đồ không giống. 

Con nhà Tkhô giòn Đế trường hợp chịu tác động xấu thì dễ bị sự cám dỗ sa ngã. Người bầy ông thì chúng ta cực kỳ quỉ tai quái, lừa hòn đảo, gian ngoa thường xuyên đánh lừa rồi đen bạc fan bọn bà.

chịu đựng ảnh hưởng xấu, tức là sinh trưởng trong gia đình hàn vi thiếu sự dạy dỗ, cảm thấy không được phương tiện để học tập, chẳng bao gồm nghề nghiệp tinch siêng để lập thân v.v… với ví dụ điển hình lúc tuổi nhỏ gần cận cùng với bọn bà phải dễ bị hỏng thân mất nết, đó điện thoại tư vấn là ảnh hưởng xấu.

Nam mệnh cái này yêu cầu được bố mẹ, mái ấm gia đình chỉ bảo cặn kẽ, giảm bớt xúc tiếp quá mau chóng cùng với phái nữ dung nhan, học tập tính từ bỏ lập để hoàn toàn có thể xây dựng được sự nghiệp sau đây. 

CON NHÀ HUỲNH ĐẾ:

Người cơ mà chịu ảnh hưởng của ông Huỳnh Đế thì tánh tình chuyển động mãnh liệt, cá tính chính trực, trí tuệ minch mẫn, thông tuệ minc mẫn sáng suốt, can đảm liều lĩnh, dũng cảm phi thường, thường tranh tài quyết liệt, ích kỷ, mê mẩn đắm lợi mê danh.

Về khía cạnh nhân tướng mạo học thì người nằm trong loại Huỳnh Đế có mức độ vóc cao lớn, khỏe mạnh, nam mệnh bao gồm phần tương đối hung tợn. Đôi khi, hình tướng tá đàn ông là đầu vuông, cổ vo tròn, cao vút, ngón tay cùng bàn tay to lớn, ăn uống to lớn nói lớn, nhanh khô nhứa hẹn linh động.

đi dứng nhanh chóng, tánh khảng khái, mê mẩn chỉ huy kungfu, say đắm săn uống bắn, ưa võ nghệ, yêu thích thể dục thể thao như chạy bộ, đua xe đạp điện v.v… Họ thông thường sẽ có nước da bánh mật trẻ khỏe, đàn ông có tương đối nhiều râu, nam tính, thanh nữ tóc black dày. Nữ mệnh sinc đẻ thuận tiện, nuôi con xuất sắc cơ mà giả dụ nuôi trồng cũng rất non tay.

Họ dám suy nghĩ dám làm, có lòng dũng cảm, sống đon đả cùng sôi sục. Trong cuộc sống đời thường, bọn họ là những người nhiều ước mơ cùng sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh để đạt được phương châm bản thân muốn

Con đơn vị Huỳnh Đế là những người dân tài giỏi chỉ đạo, có công dụng bao hàm xuất sắc, cực kỳ pđợi khoáng cùng rộng thoải mái. Họ không có khá nhiều tâm cơ, sinh sống trung thực hiền lành. cũng có thể tính cách bỗ buồn chán khiến cho họ phật lòng bạn khác, tuy nhiên về lâu về lâu năm lại được đều fan yêu quý lúc sẽ hiểu ra bản chất thật.

Con cái Huỳnh Đế nghiêm nhặt với người không giống cũng giống như với bao gồm bạn dạng thân bản thân. Họ sinh sống gồm trách nhiệm, quý trọng cách thức, ko bởi vì tình riêng cơ mà làm việc bất lợi cho người. Họ hết sức chặt chẽ cùng chẳng dung lắp thêm số đông kẻ bất lương,xấu xí, họ thường giữ lại tròn bạn dạng phận, ưa chuộng thiết yếu lý, nhưng lại chẳng bao gồm tình cảm

Tính cách như vậy nên trường hợp những người này đi theo nghiệp bên binc xuất xắc nghiệp nỗ lực cân nảy mực nlỗi làm thẩm phán, chỉ đạo, quan tiền chức hành chính thì sẽ rất tương xứng. 

Người bầy bà mà lại chịu tác động của ông Huỳnh Đế thì tướng cao mảnh khảnh, tâm tính đoan trang, nói ví dụ từng cụ thể, cần mẫn, Họ cần mẫn tiết kiệm chi phí, hiền hòa hiền khô, sống dễ dàng đơn giản hơn nhiều.

Prúc người vợ mệnh này bản thân không tuyệt diễn tả cảm xúc ra bên ngoài, tất cả cùng với ck nhỏ cũng hãn hữu lúc tỏ sự chăm sóc, mà lại kỳ thực bọn họ dành tương đối nhiều cảm xúc cho những người thân, rất có thể quyết tử bản thân do hạnh phúc của ông chồng nhỏ. 

Nhược điểm lớn nhất của tín đồ này có lẽ là vượt tiết kiệm ngân sách, giữ của. Thực chất họ giữ của không phải cho bản thân nhưng cho những người thân của mình, tuy nhiên điều ấy hoàn toàn có thể khiến cho bọn họ trsống buộc phải khiêm tốn hòi trong mắt bạn khác.

Tính phương pháp này của phái nữ mệnh cũng khiến bọn họ ko được trải nghiệm cuộc sống thường ngày, trường đoản cú ăn diện, sinc hoạt đều giản dị và đơn giản, cũng ko mấy Lúc đi ra khỏi nhà. Song xét đến tổng thể thì nàng mệnh dòng Huỳnh Đế là 1 bạn bà xã, người bà mẹ tuyệt vời nhất, xuất sắc tề gia nội trợ, là nội tướng tương đối lý tưởng phát minh vào gia đình. 

Họ không nhiều xúc đụng tuy vậy trung hậu ung dung, tuy nhiên lắm Lúc phẫn nộ đi cho ngang tàng.

Phần đông bọn họ không được lịch thiệp, nhưng mà thành thật; bao gồm mưu lược, những nghề nhưng mà ưa thích độc nhất là: lái xe tương đối, thầu khân oán, kỹ nghệ, quân binh; tánh cương quyết, không nhiều Chịu đựng tân hận cỗ trước chình họa ngộ trở ngại, quyết sao cho đạt kỳ slàm việc vọng new thôi, lúc phán đoán thù thì trầm tĩnh mà lại search chính lý; gần như ông thẩm phán, những vị quan chức thuộc ngạch ốp hành chủ yếu đa số chịu tác động bé nhà Huỳnh Đế cả.

CON NHÀ XÍCH ĐẾ:

Người có tánh tình ngay thẳng, uy nghiêm, tkhô giòn toán đông đảo câu hỏi một cách trôi rã, trọng kỷ luật; ít nói nhưng lại ko kiêu hãnh. có uy riêng rẽ, ko đề nghị công bố cũng khiến cho bạn khác đề xuất nể vì. Họ không nhiều nói dẫu vậy tỏa ra quyền lực chưa phải ai ai cũng tất cả.

Về hình tướng tá thì tín đồ làm sao bé bên Xích Đế thông thường có thân hình tương đối bụ bẫm, nước da sậm, đôi mắt sáng, tiếng nói của một dân tộc Khủng nhưng tkhô hanh tao, đầu cao, trán rộng với mồm cũng khá rộng, răng lớn, cằm vuông. tuy vậy gồm đôi mắt khôn cùng sáng, toát ra vẻ sáng dạ, lanh lợi

Tánh tín đồ điềm tĩnh, an ninh, dnai lưng dặt, có lòng tự ái, ngôi trường thọ, trong đời ít chạm chán tai nạn đáng tiếc, làm nhiều chậm rì rì nhưng vững bền, gặp mặt chình họa cực nhọc cho mấy cũng vừa đủ cương nghị, chịu đựng đựng nổi đa số sự nặng nề, đầy lòng bác bỏ ái; ít nói nhưng mà hễ thổ lộ thì tiếng nói gồm đạo nghĩa với sống động, sáng sủa với khôn cùng sáng sủa chỗ tài trí sẵn tất cả của mình.

Con bên Xích Đế khôn cùng bao gồm hiếu nghĩa, yêu dấu vk con, chẳng lang chạ cơ mà chặt chẽ với phái yếu ớt.

Người bọn bà con bên Xích Đế là một trong bạn vợ quí, mẹ hiền, một người chuyên lo việc bếp núc giỏi. Sinc đẻ thuận tiện, không giỏi đau nhỏ xíu, những hạnh kiểm tốt, bằng lòng thuần phong mỹ tục, chẳng tốt xa hoa chi tiêu, tánh tiết kiệm ngân sách tkhô giòn cần, ko say mê bác bỏ diện son phấn; đầy đức quyết tử, thông thường tình, kiên nhẫn và trầm dìm ít nói, làm việc nhiều, tha thiết yêu gia đình; dầu gặp thực trạng trái ngang cố nào thì tín đồ cùng tận hưởng được niềm hạnh phúc thời điểm tuổi cao.

Người đàn bà Xích Đế vô cùng tôn kính Trời Phật, chiều chuộng phụ huynh, các cụ cùng tín đồ già cả v.v… Thích nuôi súc đồ dùng vào công ty, ưa mua sắm, siêu thị thanh sạch dễ dàng, không giỏi than phiền; dầu gặp gỡ cảnh ngộ nào cũng điềm tĩnh; ít tốt hỗ trợ kẻ không giống, nhưng lại không khi nào lường lận ai.

Có thể nói rằng con đơn vị Xích Đế là khuôn mẫu mang lại luân lý, tôn giáo, kỷ nguyên tắc, vô tư, liêm chủ yếu, nhẫn nại, an phận cùng ổn định.

Người mệnh này thường không giàu nkhô giòn, họ tìm tiền gồm phần chậm trễ nhưng lại lại vững bền do gồm nền tảng vững đá quý, giảm tđọc hầu như rủi ro tự trước đó. Dù gặp gỡ trở ngại chúng ta cũng trở thành kiên trì mà pk mang đến cùng chứ không than phiền bởi cạnh tranh. 

CON NHÀ HẮC ĐẾ:

Nếu tính theo mệnh Ngũ đế thì tín đồ thuộc cái Hắc Đế là người tính tình hờ hững, khô khan tuyệt nhất. Họ là bạn cá tính nghiêm túc, bao gồm ý chí, có chức năng Chịu đựng khổ, luôn luôn mong ước tích trữ của nả. nghiêm túc tề chỉnh, nhẫn nhịn hồ hết Việc, thanh bạch đơn giản dễ dàng.

Con công ty Hắc Đế gian truân gian khổ, gồm chí kiên gan, gánh Chịu đựng phần đông sự cay đắng, có tánh cương cứng quyết và chịu khó, nhờ nuốm nhưng mà thành công vào hầu hết công việc làm cho, giống như những công ty uyên thâm, chưng học tập, triết học tập, những tu sĩ của những tôn giáo, cực kỳ ưa đều sách xưa, đồ vật thời cổ xưa v.v… Có thể nói ràng nhỏ người Hắc Đế là một trong con tín đồ bảo thủ; rất nhiều vị lương y đại tài, rất nhiều đơn vị tu luyện khổ hạnh đầy đủ Chịu tác động của Hắc Đế.

Con đơn vị Hắc Đế tương đối thủ cựu, lúc đã nhận được định điều gì là đúng thì chúng ta thảng hoặc khi thay đổi, Lúc đang đặt ra mục tiêu thì bởi giá chỉ nào cũng buộc phải dành được. Họ sẵn sàng trải trải qua không ít gian truân đau buồn nhằm đi mang lại thành công.

Với ý chí kiên trì với tinh thần dám Chịu đựng khổ như vậy, người mệnh Hắc Đế có thể đổi mới những người làm cho giải pháp mạng, hầu hết vị y sĩ đại tài hay hồ hết công ty tu luyện, công ty truyền đạo khổ hạnh.

Con công ty Hắc Đế nước da Đen lánh, thủ túc thô kịch, không nhiều nói, nhà hàng siêu thị thanh sạch, ko tốt bác diện, tướng mạo cao, răng dài, tóc cứng, gọn gàng, mau mắn, chẳng có mỹ thuật lắm, dẫu vậy được chăm chỉ, hà tiện, trung hậu, bền chí, giàu lòng hy sinh đến gia đình, khuyên bảo con cháu đúng lễ. Những bạn đi tu mọi chịu đựng tác động của Hắc Đế, nếu như bọn họ bị không thắng cuộc câu hỏi gì. Trong đời, không nhiều gặp gỡ sự suôn sẻ, vị thừa thật thà mà lại thường hay bị người lường gạt.

Con mẫu Hắc Đế chăm chỉ siêng năng, nhiệt tình bởi người không giống, chuẩn bị quyết tử đến gia đình. Tuy nhiên, vị quá thành thực cần bọn họ tốt bị người không giống lừa lật, tận dụng, cũng ko gặp mặt các suôn sẻ trong đời. 

Nam mệnh là fan khá cổ hủ cùng cực đoan, nếu được hướng theo chính đạo, chúng ta có thể là những người dân chỉ đạo hơi xuất sắc. Song trường hợp điều kiện sống ko tốt, ko được chỉ dẫn hướng thiện tại thì bọn họ dễ trở nên người thô lỗ, tuyệt rượu trà, ít nói, tính cách cục cằn, không giỏi xã giao, hay làm những Việc bộ hạ nặng trĩu nhọc tập.

Người đàn bà ưa khu vực tkhô nóng tịnh, ưa cúng quảy thờ phượng ông bà Trời Phật. Còn bọn ông ở hoàn cảnh bình bình thì số đông ưa rượu trà, thao tác nặng nhọc tập, làng giao kỉm, không nhiều nói cơ mà cục súc, bao gồm lúc tới thô bỉ; chẳng tốt thày lay việc của bạn khác. Họ rất có thể trnghỉ ngơi bắt buộc man rợ, ví như gặp mặt sự bức bách; lại cũng vày quá thành thật mà lại hóa ra hững hờ.

CON NHÀ BẠCH ĐẾ:

Người trực thuộc dòng ông Bạch Đế thường có xu hướng về tâm lý, có tác dụng tiên đân oán, dự đoán thù trước sau này. Họ nhân ái dulặng xuất sắc, khéo ăn nói, xuất sắc nước ngoài giao, là bạn sôi sục, có tương đối nhiều bằng hữu. Người bé đơn vị Bạch Đế hay nhiều sầu,có Khi hờ hững, có suy xét, nhiều lanh lợi túc, động tác khoan hòa, tất cả đủ pmùi hương chước khuyến nghị kẻ khác tự tính với kiên trung ương đến đạt thành sở vọng; tất cả đầy đủ trình bày với sexy nóng bỏng anh em theo ý kiến của chính mình. Có lắm Khi vị ao ước đạt thành nguyện vọng, cho nên cũng dám có tác dụng cho chuyện phi pháp. Họ có không ít ước mơ mà lại khôn xiết chí lý cùng khôn khéo, biết thực hiện lao động trí óc nhằm đạt được mục đích của bản thân mình. Là người đa mưu túc trí, bọn họ rất có thể ko đề nghị trường đoản cú bản thân ra tay nhưng tra cứu phương pháp để khuyến nghị, tmáu phục tín đồ không giống làm việc có lợi cho bạn. Có điều, nhiều khi vấn đề đó khiến cho chúng ta nhúng tay vào làm cho cả các bài toán trái với pháp luật.

Xét về hình tướng mạo thì tín đồ thuộc chiếc Bạch Đế thường nhỏ dại fan tuy vậy kiểu dáng phẳng phiu, uyển đưa. Khuôn phương diện bé dại nhắn, da White, môi đỏ, mắt sáng sủa, các giọng nói thanh thanh dễ dàng nghe. Dù là phái mạnh xuất xắc cô gái thì đều phải có kiểu dáng tkhô giòn tú, là mỹ nam mỹ thiếu phụ hiếm có. 

Người lũ bà nhỏ nhà Bạch Đế thường xuyên siêu ghẻ lạnh về mối tình, thường xuyên tuyệt lợi dụng cảm xúc của kẻ không giống mà làm cho ra tiền bạc, thường xuyên đứng trước quyền lợi của chính mình hơn là tình cảm, ưa khu vực sung túc quyền quí, trung tâm tánh thời điểm làm sao cũng muốn đào tạo cho thành một sự nghiệp to; khi nào có muốn chiếm một vị thế mập vào làng hội với luôn luôn luôn luôn mong được phần ưu tiên vào đa số câu hỏi.

Nhờ sự thông minh cùng nỗ lực phân minh, buộc phải họ đặng đắc kỳ slàm việc nguyện một biện pháp thuận tiện, cũng có thể có Lúc bắt buộc Chịu đựng thất bại bởi thừa tđê mê mà lại bao gồm nhiều việc vào một lần, tuy nhiên sau rồi chúng ta cũng đạt được ước vọng của họ. Tuy tánh chẳng hung bạo, tuy vậy ko được cảm tình của anh em với trong gia quyến.

Khéo léo trong cthị xã xã giao nhưng lại trường hợp thân quen biết lâu ngày, họ rất có thể nhằm lộ ra bản thân là bạn ích kỷ, cao ngạo, chỉ nhờ vào “bố tấc lưỡi” nhằm đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, cũng chủ yếu bởi vì chúng ta vượt khôn khéo đề xuất chỉ việc thấy được hơi hướng mếch lòng bạn là mau chóng tìm bí quyết lấy lại tình cảm cho chính mình. 

Nếu gồm nền tảng gốc rễ giáo dục giỏi, tất cả môi trường trở nên tân tiến dễ ợt thì họ có thể biến những người dân có địa vị, danh vọng cao trong xã hội. Song nếu không được gia đình, thầy cô dạy dỗ, chỉ bảo cẩn thận thì bạn cái Bạch Đế rất dễ sa vấp ngã.

Nếu gặp thực trạng thuận lợi thì chúng ta rất có thể làm cho các nghề như: kỹ nghệ, thầu khoán, trạng sư, chưng sĩ giỏi công ty tân oán học tập v.v… Nếu gặp gỡ thời cơ tốt, thì chúng ta cực kỳ man trá, giảo quyệt, lường lận, gian hùng như giựt nợ, lường gái, biển thủ hay là tay ăn chơi pđợi đãng, lần khần bao nhiêu là vợ; bởi chúng ta chẳng phổ biến tình cùng với ai cả. Phần nhiều phần đa tật xấu ấy chưa phải là chi phí định nhưng chính là trên thực trạng gây nên, hoặc trên thiếu thốn giáo dục của gia đình hay cũng có thể bởi chỗ làng hội đào tạo và giảng dạy.

IV VỀ TÌNH DUYÊN – HÔN NHÂN THUỘC NGŨ ĐẾ

– XÍCH ĐẾ

Con bên Xích Đế cưới nhỏ công ty Xích Đế: thì ông xã vợ trước bần cùng, sau ấm no với đông nhỏ (tốt)

Con công ty Xích Đế cưới bé đơn vị Huỳnh Đế: thì ông chồng vợ trước nghèo, sau đặng phong lưu (tốt)

Con bên Xích Đế cưới bé bên Bạch Đế: thì chồng vk tốt bất hòa, luôn luôn giỏi biện hộ nhau (xấu)

Con đơn vị Xích Đế cưới bé bên Thanh Đế: thì chồng bà xã trước cũng giống như sau, hầu hết đặng trọn vẹn niềm hạnh phúc cùng no ấm (thật tốt)

Con nhà Xích Đế cưới con đơn vị Hắc Đế: thì ông chồng vk hay bất hòa, cạnh tranh được chắc chắn bền, rồi phải phân ly (thiệt xấu).

– HUỲNH ĐẾ

Con bên Huỳnh Đế cưới nhỏ đơn vị Huỳnh Đế: thì chồng bà xã làm cho ăn uống nhiều sử dụng, Tuy chẳng đặng dư đưa, nhưng lại vk ck đặng dài lâu (tốt)

Con công ty Huỳnh Đế cưới nhỏ công ty Xích Đế: thì ông chồng bà xã trước làm cho ăn uống trung bình, trường đoản cú 30 tuổi trlàm việc lên vẫn đặng phong phú vinh quang (thật tốt).

Con công ty Huỳnh Đế cưới con đơn vị Bạch Đế: thì ck vk đặng giai lão, nếu sinh đàn ông đầu lòng thì vẫn đặng giàu khổng lồ (tốt).

Con đơn vị Huỳnh Đế cưới bé công ty Thanh Đế: thì chồng vợ nạp năng lượng sinh hoạt hết sức xung xung khắc, rồi sau cũng buộc phải phân ly nhì bửa (thiệt xấu).

Con nhà Huỳnh Đế cưới bé công ty Hắc Đế: thì ông xã vk cũng mọi tương khắc về mạng, tốt bất đồng quan điểm (thật xấu).

– BẠCH ĐẾ

Con công ty Bạch Đế cưới bé đơn vị Huỳnh Đế: thì ông chồng bà xã trước tương tự như sau, đa số đặng giai lão cùng giàu sang phong phú (thật tốt).

Con nhà Bạch Đế cưới con nhà Xích Đế: thì ông chồng bà xã rất xung khắc và chạm chán các tai ương (thiệt xấu).

Con đơn vị Bạch Đế cưới nhỏ bên Bạch Đế: thì ông xã vợ cũng các xung khắc, với gặp gỡ tai ương luôn luôn luôn luôn, rồi sau cũng phân ly (thiệt xấu).

Con đơn vị Bạch Đế cưới con bên Tkhô cứng Đế: thì chồng vợ trước sau cũng chẳng tương đối, nhưng mà đặng bền vững lâu dài (xấu).

Con đơn vị Bạch Đế cưới con nhà Hắc Đế: thì giả dụ sinh đặng nam nhi đầu lòng vẫn đặng phong phú, làm cho nạp năng lượng an khang (tốt).

– THANH ĐẾ

Con nhà Thanh khô Đế cưới nhỏ đơn vị Huỳnh Đế: thì chồng vk rất khá trả, làm cho ăn uống thạnh phát, lắm của tương đối nhiều bé (thật tốt).

Con công ty Tkhô nóng Đế cưới con nhà Xích Đế: thì ông xã vk đặng thuận thảo với niềm hạnh phúc (thật tốt).

Con nhà Tkhô nóng Đế cưới nhỏ nhà Bạch Đế: thì chồng vợ trước phải nghèo, từ 30 tuổi trở lên đã đặng hơi (tốt).

Con công ty Thanh khô Đế cưới con nhà Tkhô cứng Đế: thì ông chồng vợ ăn uống làm việc không đặng bền lâu, sau rất có thể chia tay mỗi cá nhân mỗi ngã (thiệt xấu).

Con bên Tkhô nóng Đế cưới con bên Hắc Đế: thì ông chồng bà xã được hoàn toàn niềm hạnh phúc phong phú (thật tốt).

– HẮC ĐẾ

Con đơn vị Hắc Đế cưới bé bên Huỳnh Đế: thì chồng bà xã trước đề nghị Chịu nghèo đói, mang đến 30 tuổi trnghỉ ngơi lên đang đặng tương đối (tốt).

Con nhà Hắc Đế cưới nhỏ công ty Xích Đế: thì ck vk cực kỳ xung tương khắc cùng kị nuôi nhỏ vì khó sống được cho phệ (thật xấu).

Con công ty Hắc Đế cưới nhỏ đơn vị Tkhô hanh Đế: thì ck vk những đặng thuận hòa vẫn phong phú phong túc (thiệt tốt)

Con đơn vị Hắc Đế cưới con công ty Bạch Đế: trường hợp sinh đàn ông đầu lòng thì có tác dụng nạp năng lượng vẻ vang (tốt).

Con công ty Hắc Đế cưới con bên Huỳnh Đế: thì chồng bà xã đặng hạnh phúc, bền duyên với hạnh phúc (thiệt tốt).

Quý vị nên để ý giải pháp xem tuổi kết hôn: Mỗi câu trên phía trên nói bạn chồng thuộc về con đơn vị Đế như thế nào, rồi cưới fan vk ở trong con đơn vị Đế như thế nào new được bền duim tốt là phân ly, tốt tốt xấu.

*