Khi bạn học tiếng Anh, trong hàng vạn câu với những cấu trúc khác nhau ắt hẳn sẽ xuất hiện túc từ. Nhưng bạn đã thực sự hiểu về túc từ chưa? Túc từ (Object) là gì? Hãy cùng gocnhintangphat.com tìm hiểu sâu về túc từ nhé!

Túc từ (Object) trong tiếng Anh là gì?

*

Khi ta nói: I like you thì:

– I là chủ từ, là người phát sinh ra hành động

– Like là động từ diễn tả hành động của chủ từ

You là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.

Đang xem: Túc từ là gì, túc từ (tân ngữ) trong tiếng anh

Chữ “you” ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object.

Vậy túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.

Đối với hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí túc từ không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể.

Ví dụ khi nói Tôi thích anh ta thì chúng ta không thể nói I like he. He ở đây là một túc từ vì vậy ta phải viết nó ở dạng túc từ.

Các túc từ đó bao gồm:

Đại từ (Subject) Túc từ (Object)
I me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
They Them

 Ví dụ:

I like him. Tôi thích anh ta.

Mr. Smith teaches us. Ông Smith dạy chúng tôi.

Túc từ gián tiếp & túc từ trực tiếp trong tiếng Anh

*

Khi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object)túc từ gián tiếp (indirect object).

Xét câu này: Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi.

Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thưmẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếp, mẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thông thường các túc từ gián tiếp có to đi trước. Câu trên sẽ được viết trong tiếng Anh như sau:

I write a letter to my mother.

Nói chung, khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to dẫn trước. Ngược lại không cần phải thêm to. Câu trên có thể viết theo cách khác như sau:

I write my mother a letter.

Cách tìm túc từ trực tiếp trong câu

Bạn có thể tìm túc từ trực tiếp bằng cách chú ý động từ trong câu. Và tự đặt ra câu hỏi động từ đang nói đến cái gì, ai?

Ví dụ:

She fed the cat. Cô ấy cho mèo ăn.

Ta tìm được động từ “fed” cho ăn, cho ai ăn? “cat” con mèo. Từ đây ta suy ra được túc từ trực tiếp là “the cat”.

Craig will read the book tomorrow. Craig sẽ đọc cuốn sách vào ngày mai.

Xem thêm: Vibration Là Gì – Vận Tốc Rung (Vibration Velocity) Là Gì

Động từ trong câu là “will read” sẽ đọc, đọc cái gì? “book” sách. Vì vậy, túc từ trực tiếp là “the book”.

I don’t have a bank account because I don’t know my mother’s maiden name. Động từ trong câu là “don’t have” và “don’t know” không có, không biết, động từ hướng đến vấn đề gì? “bank account” tài khoản ngân hàng. Vì vậy, túc từ trực tiếp là “bank account”.

Bạn cần lưu ý rằng:

Danh từ không có nghĩa là một từ đơn lẻ, chính vì thế túc từ có thể là:

Một danh từ đơn (og, goldfish, man…).Một đại từ (her, it, him…).Một cụm danh từ (the doggy in window, to eat our goldfish, a man about town…).Một mệnh đề danh từ (what the dog saw, how the goldfish survived, why man triumphed…).

Đừng nhầm lẫn thành phần bổ sung trong câu với túc từ

Nếu bạn thấy câu xuất hiện động từ liên kết (to be, to hear, to look, to seem…). Hãy lưu ý vì sau những động từ liên kết (linking verb) sẽ là một bổ ngữ cho động từ chứ không phải tân ngữ/túc từ trực tiếp.

Ví dụ:

Mary is happy. Mary hạnh phúc

Động từ trong câu là “is”, tiếp theo khi trả lời cho câu hỏi về vấn đề gì thì là “happy”. Tuy nhiên trong trường hợp này “happy không phải là túc từ trực tiếp bởi vì “is” trong câu là một động từ liên kết.

Cách tìm túc từ gián tiếp

Túc từ gián tiếp trong câu được hiểu là đối tượng nhận túc từ trực tiếp. Bạn tìm được túc từ trực tiếp, bạn chỉ cần đặt thêm câu hỏi “ai sẽ nhận nó” thì bạn sẽ tìm được túc từ gián tiếp.

Ví dụ:

Paula passed her father the parcel. Paula đưa cho cha cô một bưu kiện.

Túc từ gián tiếp (người nhận) là “her father”.

Paula passed the money to her mother. Paula chuyển tiền cho mẹ cô ấy.

Túc từ gián tiếp (người nhận) là “her mother”.

Shall I tell the children our ghost story tonight? Tối nay tôi có nên kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện ma của chúng ta không?

Túc từ gián tiếp (người nhận) là “the children”.

Túc từ gián tiếp thường đặt trước “to” và “for”. Việc túc từ gián tiếp đứng trước “to”và “for” giúp bạn dễ dàng phát hiện ra chúng hơn.

Túc từ gián tiếp thường nói về người, tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.

Xem thêm: Wrestling Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

 Từ những vấn đề đã được phân tích ở trên đã cung cấp cho bạn một khía cạnh sâu sắc của túc từ và làm thế nào để tìm được túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Tiếng Anh là một ngôn ngữ không hề khó nếu chúng ta chịu khó tìm tòi và khám phá chúng. Việc nắm vững kiến thức vững chắc sẽ giúp bạn học kiến thức mới dễ dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *