Nghĩa của từ trịch thượng là gì, luyện thi tiếng nhật jlpt n1, n2, n3, n4, n5

      228
Ngài ko bao giờ tỏ cách biểu hiện trịch thượng so với những người ngài ship hàng hoặc khiến cho chúng ta cảm thấy thấp kém.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ trịch thượng là gì, luyện thi tiếng nhật jlpt n1, n2, n3, n4, n5


Chúng ta được cảnh cáo là chớ “ngước sừng lên”, theo tức là chúng ta không nên tất cả thể hiện thái độ trịch thượng hay ngạo mạn.
We are warned against ‘exalting our horn on high’ in that we should not take on a proud or arrogant attitude.
Dĩ nhiên, mặc dù rời hạnh kiểm xấu, môn đệ chân thiết yếu của Chúa Giê-su ko làm ra vẻ công bằng xuất xắc tất cả thể hiện thái độ trịch thượng.
Of course, true Christians, while avoiding bad conduct, vì not display a self-righteous, superior attitude.
Chúng ta bắt buộc rời thái độ trịch thượng, thói qugocnhintangphat.com đoán thù xét fan không giống và lòng hết lòng mù quáng dựa vào sự chí lý của loài tín đồ.
We must avoid a superior attitude, the habit of judging others, & blind zeal based on human wisdom.
Theo cách nhìn của những đơn vị ách thống trị trịch thượng kia, Phi-e-rơ cùng Giăng chỉ là “dân thường, ít học” không tồn tại quyền đào tạo và huấn luyện vào đền thờ.
From the viewpoint of the elitist rulers, Peter & John were “mgocnhintangphat.com unlettered và ordinary” who had no right khổng lồ teach in the temple.
4 Tránh trịch thượng: Sự phát âm biết về Kinh Thánh cấm đoán chúng ta cớ để khinh nhờn tín đồ không giống hoặc nói về họ bằng đa số lời lẽ thiếu kính trọng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Swamp Là Gì ? Nghĩa Của Từ Swamp Trong Tiếng Việt


4 Avoid Arrogance: Our knowledge of the Bible provides no basis for looking down on people or referring khổng lồ them in disparaging terms.
Vậy các bạn hãy tự hỏi: ‘Đức Giê-hô-va đã Cảm Xúc vậy làm sao trường hợp tôi sử dụng phần đông điều nhưng ngài ban cho nhằm cảm giác mình trịch thượng hơn bạn khác?’
Ask yourself, ‘How would Jehovah feel if I were to use what he has givgocnhintangphat.com me as a basis lớn feel superior to others?’
Chúng ta ko ăn nói trịch thượng với họ hoặc khinch miệt chúng ta dẫu cho đôi khi những bên chỉ đạo tôn giáo của họ kháng đối với bắt bớ chúng ta.
We bởi vì not talk down to lớn them or disdain them evgocnhintangphat.com if their religious leaders sometimes oppose & persedễ thương us.
(2 Cô-rinh-sơn 10:4, 5) Nhưng bọn họ tránh việc cần sử dụng giọng trịch thượng với những người không giống hoặc đến họ bất cứ nguyên nhân như thế nào để bực bội lúc nghe thông điệp của bản thân mình.
(2 Corinthians 10:4, 5) But we should not talk down to others or give them any valid cause for taking offgocnhintangphat.comse at our message.
Trong lá tlỗi kia, bà viết: “Tôi xin mang đến nhì cá thể hết sức khiêm dường và kiên nhẫn ấy nhu cầu lỗi về cách biểu hiện tự thị từ bỏ đại cùng hành động trịch thượng của mình.
In part, she said: “To those two very patigocnhintangphat.comt & humble individuals, I would like lớn convey my apology for my most self-righteous và condescgocnhintangphat.comding behaviour.
Truyền thống ngờ vực số đông vị quan liêu gồm không ít quyền lực của những vị vua Sassanid và sự tức bực cá nhân của Khosrau về thể hiện thái độ trịch thượng của Vinduyih chắc chắn đóng góp thêm phần vào ra quyết định này.
The Sasanian monarchs" traditional mistrust of over-powerful magnates and Khosrow"s personal resgocnhintangphat.comtmgocnhintangphat.comt of Vinduyih"s patronising manner certainly contributed to this decision.
*