Từ tremble là gì, tremble trong tiếng tiếng việt

      248
So the man who fled down the mountain that night trembled not with joy but with a stark, primordial fear.

Bạn đang xem: Từ tremble là gì, tremble trong tiếng tiếng việt


Vậy bạn đàn ông đang quăng quật chạy xuống núi đêm đó run rẩy không phải là vì vui vui mừng cơ mà bởi vì nền tảng gốc rễ lúng túng, đờ dẫn.
As regards the remaining ones of Israel, they will bởi vì no unrighteousness, nor speak a lie, nor will there be found in their mouths a tricky tongue; for they themselves will feed and actually lie stretched out, & there will be no one making them tremble.”
Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không có tác dụng sự gian-ác, không giả dối, không có lưỡi phỉnh-gạt vào miệng bọn chúng nó; bởi bọn chúng nó đã nạp năng lượng và ở ngủ, không một ai khiến cho kinh-hãi” (Sô-phô-ni 3:12, 13).
On the day of her husband’s second departure khổng lồ Engl&, gocnhintangphat.comlate Kimball was so weak, trembling so severely with ague, that she could vị nothing more than weakly shake hands with her husbvà when he came in tears khổng lồ say good-bye.
Vào ngày mà bạn chồng của chính mình ra đi lần máy hai cho nước Anh, gocnhintangphat.comlate Kimball siêu yếu đuối, run rẩy những cùng với hit, đến nỗi bà cấp thiết làm cái gi rộng là cố gắng lấy tay ck mình một biện pháp yếu ớt ớt khi ông nói lời tự giã nội địa mắt.
‘Work out your salvation with fear and trembling, while you shine as an illuminator in the world, keeping a tight grip on the word of life.’
« mang lòng sợ-quánh run-rẩy tạo ra sự sự cứu-chuộc bản thân, giữ lại rước đạo cuộc sống, chiếu sáng nhỏng đuốc trong thế-gian» (Phi-líp 2:12-16).
Frighted Jonah trembles, & summoning all his boldness lớn his face, only looks so much the more a coward.
Frighted Jonah run hại, cùng triệu hồi toàn bộ những sự táo bạo của bản thân mình nhằm khuôn mặt của bản thân, chỉ trông nhiều hơn một kẻ hèn mạt.
After the Dean had left, the young man with a trembled voice started to lớn lecture a course on the dynamics of material points, instead of a course on dynamical systems.
Sau lúc vị trưởng khoa ra ngoài, người tkhô nóng niên cùng với tiếng nói hơi rung bắt đầu bài giảng về đụng học của chất điểm, vậy vị bài giảng khối hệ thống hễ lực học.
I was very shy, but even though I might be trembling, I always answered questions at the congregation Watchtower Study.
Tôi siêu nhút hèn, tuy nhiên tức thì dù run rẩy, tôi vẫn luôn luôn luôn luôn vấn đáp trên Buổi học Tháp Canh của hội thánh.

Xem thêm: Đến Tháng Là Gì ? Và Không Nên Làm Gì Đau Bụng Kinh Do Đâu


After Paul had worked hard to lớn build the faith of Christians in Philippi, he wrote to lớn them: “Consequently, my beloved ones, in the way that you have always obeyed, not during my presence only, but now much more readily during my absence, keep working out your own salvation with fear & trembling.”
Sau khi tận tụy tạo ra đức tin của các tín đồ gia dụng sống Phi-líp, sứ đọng đồ gia dụng Phao-lô gocnhintangphat.comết về họ: “Ấy vậy, hỡi số đông kẻ siêu yêu-lốt của tôi, như bằng hữu đã vâng lời luôn luôn luôn, chẳng hồ hết khi tôi xuất hiện cơ mà thôi, lại bây chừ là thời điểm tôi vắng tanh phương diện, hãy càng không chỉ có thế, nhưng đem lòng sợ-đặc run-rẩy tạo ra sự sự cứu-chuộc mình”.
(2 Peter 3:9-15) His patience is also allowing each one of us khổng lồ ‘keep working out our own salvation with fear and trembling.’
Sự kiên nhẫn của Ngài cũng được cho phép mọi người họ “rước lòng sợ-sệt run-rẩy làm ra sự cứu-chuộc mình” (Phi-líp 2:12).
They have removed themselves from the mercy of Jesus Christ, who said, “Behold, I, God, have suffered these things for all, that they might not suffer if they would repent; but if they would not repent they must suffer even as I; which suffering caused myself, even God, the greademo of all, to lớn tremble because of pain, & khổng lồ bleed at every pore, & to suffer both toàn thân và spirit” (D&C 19:16–18).
Họ đã từ cất quăng quật khỏi lòng thương xót của Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng sẽ phán: “Vì này, ta, Thượng Đế, sẽ chịu gần như nỗi buồn bã ấy mang lại phần lớn tín đồ, nhằm chúng ta khỏi đau buồn nếu như chúng ta chịu hối cải; Nhưng nếu như họ ko chịu đựng hối hận cải thì bọn họ vẫn nên đau khổ nlỗi ta đang Chịu đựng vậy; Nỗi khổ sở ấy vẫn khiến cho ta dù là Thượng Đế, Đấng Vĩ Đại hơn không còn, cũng nên run lên vị khổ sở, và yêu cầu rớm huyết từng lỗ chân lông, cùng yêu cầu chịu đựng sự đau buồn cả thể xác lẫn linh hồn” (GLGƯ 19:16–18).
The Bible says at Micah 4:3, 4: “They will actually sit, each one under his gocnhintangphat.comne & under his fig tree, & there will be no one making them tremble; for the very mouth of Jehovah of armies has spoken it.”
Kinch Thánh nói khu vực Mi-chê 4:3, 4: “Ai nấy đang ngồi dưới cây nho bản thân và bên dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ; vị miệng Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ phán”.
18 Mount Siʹnai smoked all over, because Jehovah came down upon it in fire;+ & its smoke was rising lượt thích the smoke of a kiln, và the whole mountain was trembling gocnhintangphat.comolently.
18 Khói lan khắp núi Si-nai vì Đức Giê-hô-va ngự xuống trong ngọn gàng lửa;+ sương từ núi bốc lên như khói trường đoản cú lò nung và cả ngọn gàng núi rúng động kinh hoàng.
17 And the word of Jehovah again came lớn me, saying: 18 “Son of man, you should eat your bread with trembling and drink your water with agitation và anxiety.
17 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng với tôi: 18 “Hỡi bé fan, nhỏ đang ăn vào sự run rẩy, đang uống vào nỗi hoảng sợ cùng sốt ruột.
Jehovah God encourages both the nations & their rulers: “Serve Jehovah with fear & be joyful with trembling.
Thật vậy, Đấng Tạo-hóa phán bảo đa số dân và những nhà vậy quyền: “Khá hầu câu hỏi Đức Giê-hô-va phương pháp kính-sợ, Và mừng-tinh ma giải pháp run-rẩy.
22 And this is mine everlasting covenant, that when thy posterity shall embrace the truth, & look upward, then shall Zion look downward, & all the heavens shall shake with gladness, và the earth shall tremble with joy;
22 Và đây là sự gimong mỏi vĩnh gocnhintangphat.comễn của ta, để bao giờ nhỏ cháu các ngươi chào đón lẽ thiệt, với nhìn lên, rồi thì Si Ôn sẽ quan sát xuống, và tất cả các tầng ttách vẫn rung đưa một cách vui phấn khởi, và trái đất đang rung gửi một bí quyết vui mừng;
10 Also indicative of Paul’s humility is what he wrote lớn the Christians at Corinth, as recorded at 1 Corinthians 2:3: “I came to lớn you in weakness and in fear & with much trembling.”
10 Chúng ta cũng thấy tính khiêm nhường của Phao-lô qua số đông lời ông gocnhintangphat.comết mang lại tín đồ dùng đấng Christ tại Cô-rinh-sơn, như được ghi vị trí I Cô-rinh-sơn 2:3: “Chính tôi đã ở giữa bạn bè, bộ yếu-non, sợ-hãi, run-rẩy lắm”.
*