Treacherous là gì, treacherous tiếng anh là gì

      131
To base our decisions on what we personally feel is right is to depover upon the heart, a treacherous guide.

Bạn đang xem: Treacherous là gì, treacherous tiếng anh là gì


Quyết định dựa trên rất nhiều gì chúng ta Cảm Xúc đúng Có nghĩa là dựa vào tnóng lòng, một sự khuyên bảo dối trá.
(Job 42:12) Those who giảm giá treacherously may feel that they are bettering themselves at the expense of someone else và may even seem to prosper for a time.
(Gióp 42:12) Còn gần như kẻ bất trung hoàn toàn có thể làm nhiều bởi những giọt mồ hôi nước đôi mắt của fan khác với thậm chí còn dường như phú vinh một thời hạn.
6 Once illicit desires take root in their treacherous hearts, two people who are attracted lớn each other may find themselves discussing matters that they should be sharing only with their spouse.
6 Một khi mê say hy vọng sai trái bén rễ trong lòng của hai người có tâm tình với nhau, chắc rằng chúng ta bước đầu nói hồ hết cthị xã cơ mà chỉ nên nói với những người hôn phối hận.
Delight is to hlặng whose svào arms yet support hyên, when the ship of this base treacherous world has gone down beneath hyên.
Delight là để ông gồm vũ trang mạnh bạo cung cấp ông, khi tàu của đại lý này nguy hiểm trái đất đã từng đi xuống bên dưới ông.
12 In the days of the prophet Malachi, many Jewish husbands dealternative text treacherously with their wives by divorcing them, using all kinds of excuses.
12 Trong thời của phòng tiên tri Ma-la-bỏ ra, không ít người dân ck ở trong dân Do Thái vẫn đối xử bội bạc cùng với bà xã mình qua bài toán ly hôn bà xã, với đủ hầu hết nguyên do.
“As regards the wicked,” says Proverbs 2:22, “they will be cut off from the very earth; và as for the treacherous, they will be torn away from it.”
How can you help your adolescent khổng lồ avoid the treacherous path of a premature romance? —Ecclesiastes 11:10.

Xem thêm: Catalyst Switched Port Analyzer ( Span Port Là Gì, Cấu Hình Span Port Trên Switch Cisco


Làm vậy làm sao cha mẹ hoàn toàn có thể góp con cháu thiếu niên tránh vướng vào quan hệ lãng mạn thừa sớm, tuyến phố dẫn mang lại đau khổ?—Truyền-đạo 11:10.
(Genesis 8:21) Jeremiah 17:9 reminds us: “The heart is more treacherous than anything else and is desperate.
Giê-rê-mày 17:9 nhắc nhở bọn chúng ta: “Lòng bạn ta là dối-trá rộng hầu hết đồ, cùng cực kỳ xấu-xa: ai rất có thể biết được?”.
And you people must guard yourselves respecting your spirit, và with the wife of your youth may no one khuyến mãi treacherously.
Vậy các ngươi khá cẩn-thận vào tâm-thần mình; chớ đãi giải pháp phỉnh-dối cùng với bà xã bản thân mang cơ hội tuổi-trẻ.
Houston ISD grants school bus transportation to any Houston ISD resident attending his or her zoned school or attending a magnet program who lives 2 mi (3.2 km) or more away from the campus (as measured by the nearest public roads) or must cross treacherous obstacles in order khổng lồ reach the campus.
Khu học chánh Houston cung ứng dịch vụ xe buýt trường học tập đến bất cứ học viên như thế nào học trong Khu học tập chánh Houston xuất xắc tham dự một lịch trình học tập mục tiêu và sống bí quyết xa 2 ngươi (3,2 km) tuyệt xa rộng sóng ngắn học (được tính dựa theo lộ nơi công cộng sát nhất) giỏi đề xuất quá qua mọi chướng ngại vật nguy hiểm nhằm cho ngôi trường.
(Jeremiah 17:9) Would you rely on a treacherous và desperate person khổng lồ guide you in your decision making?
(Giê-rê-ngươi 17:9) quý khách có tin cẩn vị trí fan dối trá cùng xấu xa trong việc hướng dẫn ra quyết định của chúng ta không?
The clergy often hobnob with the ruling political các buổi party, while treacherously making secret đơn hàng with the opposition so that whoever rules will view them as “friends.” —James 4:4.
Giới chức giáo phẩm thường xuyên kết bạn với đảng phái chủ yếu trị sẽ vắt quyền, đồng thời lén lút ít liên minc cùng với phe trái lập nhằm bất cứ ai lên thay tổ chức chính quyền cũng số đông xem họ là “bạn” (Gia-cơ 4:4).
(Genesis 8:21; Romans 5:12) “The heart is more treacherous than anything else và is desperate,” says Jeremiah 17:9.
(Sáng-nạm Ký 8:21; Rô-ma 5:12) Giê-rê-ngươi 17:9 nói: “Lòng fan ta là dối-trá rộng đa số vật dụng cùng rất là xấu-xa”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*