1 Danh từ giống cái

Danh từ giống cái

Sự truyềnTransmission spectralesự truyền phổTransmission des télémesuressự truyền số liệu viễn trắcTransmission du sonsự truyền âmTransmission du mouvementsự truyền chuyển độngTransmission régulièresự truyền động đều đặnTransmission rigidesự truyền động cứngTransmission à anglesự truyền dẫn không thẳng hàng, sự truyền động gócTransmission à arbre creuxsự truyền động bằng trục rỗngTransmission par articulationsự truyền động bằng khớp quayTransmission par biellettessự truyền dẫn bằng thanh truyền nhỏTransmission par courroiessự truyền động bằng cu-roaTransmission à cardanssự truyền động bằng khớp cac đăngTransmission par crémaillèresự truyền động bằng thanh răngTransmission par pignon et crémaillèresự truyền động bằng pi-nhông và thanh răngTransmission funiculairesự truyền động bằng dây cáp kéoTransmission bilatérale à engrenagessự truyền dẫn bằng bánh răng hai bênTransmission par roues dentéessự truyền động bánh răngTransmission thermiquesự truyền nhiệtTransmission de chaleur par radiationsự truyền nhiệt bằng chiếu xạTransmission diffusesự truyền dẫn khuếch tánTransmission dirigéesự truyền có hướngTransmission par filsự truyền phát hữu tuyếnTransmission à ondes courtessự truyền sóng ngắnTransmission positive transmission négativesự truyền bằng biến điệu dương (truyền hình) /sự truyền bằng biến điệu âmTransmission multiplesự truyền động nhiều trụcTransmission par manivellesự truyền động bằng tay quayTransmission à double courantsự truyền bằng dòng điện képTransmission de fac-similéssự truyền ảnh điện báo, sự chuyển facTransmission des images par télégraphie sans filsự truyền hình ảnh bằng vô tuyến điện báoTransmission à intensité constantesự truyền với cường độ (dòng điện) không đổiTransmission à potentiel constantsự truyền điện thế không đổiTransmission à vitesse variablesự truyền động tốc độ thay đổiTransmission à frictionsự truyền động ma sátTransmission par plateaux à frictionsự truyền động bằng đĩa ma sátTransmission par vis et écrousự truyền động bằng vít và đai ốc, sự truyền động xoắnTransmission d”une maladiesự truyền một bệnhTransmission d”un ordresự truyền một lệnh Sự chuyểnTransmission des pouvoirssự chuyển quyền hành (cơ khí, cơ học) sự truyền động, bộ phận truyền động, bộ truyền động ( số nhiều) quân chủng thông tin liên lạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *