*

Đang xem: Bảo hộ trade dress là gì, Đây là một thuật ngữ kinh tế tài chính

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành 6 phần chi tiết như sau:
Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
Các Điều ước quốc tế về SHTT và nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia?
Chính thức áp dụng Phân loại Ni-xơ 9 dùng trong đăng ký nhãn hiệu
Bí mật thương mại
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
Chỉ dẫn địa lý
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu
Sáng chế/giải pháp hữu ích

QUẢNG CÁO

*

*

Xem thêm: ” W Là Gì ? Cách Tính Tiền Điện Từ Số Watt Sự Khác Biệt Giữa Ampe, Vôn Và Watt Là Gì

*

*

Xem thêm: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Sử Dụng Vốn Là Gì ? Chi Phí Sử Dụng Vốn Của Doanh Nghiệp Chương 12

var lth_Rotator_81= new CYBERAKT_Rotator(); lth_Rotator_81.GlobalID = “lth_Rotator_81”;lth_Rotator_81.ElementID = “Rotator_81”;lth_Rotator_81.ContainerID = “Rotator_81_SlideContainer”; lth_Rotator_81.ContainerRowID = “Rotator_81_ContainerRow”; lth_Rotator_81.RotationType = “SmoothScroll”; lth_Rotator_81.ScrollDirection = “up”; lth_Rotator_81.SlidePause = “3000”; lth_Rotator_81.ScrollInterval = “43”; lth_Rotator_81.Slides = new Array(); lth_Rotator_81.Slides = “Rotator_81_slide0”; lth_Rotator_81.Slides = “Rotator_81_slide1”; lth_Rotator_81.Slides = “Rotator_81_slide2”; lth_Rotator_81.Slides = “Rotator_81_slide3”; //if (lth_Rotator_81.AutoStart) rcr_Start(lth_Rotator_81) ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *