Bảo hộ trade dress là gì, Đây là một thuật ngữ kinh tế tài chính

      245
*

Bạn đang xem: Bảo hộ trade dress là gì, Đây là một thuật ngữ kinh tế tài chính

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Luật cài đặt Trí tuệ việt nam năm 2005 được phân thành 6 phần cụ thể như sau:
Bản thể hiện sáng chế/giải pháp hữu dụng (SC/GPHI) đề nghị được trình bày như thế nào?
Các Điều ước nước ngoài về SHTT và thương hiệu mà nước ta đã tham gia?
Chính thức áp dụng Phân một số loại Ni-xơ 9 dùng trong đăng ký nhãn hiệu
Bí mật mến mại
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
Chỉ dẫn địa lý
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu
Sáng chế/giải pháp hữu ích
QUẢNG CÁO

*

*

Xem thêm: " W Là Gì ? Cách Tính Tiền Điện Từ Số Watt Sự Khác Biệt Giữa Ampe, Vôn Và Watt Là Gì

*

*

var lth_Rotator_81= new CYBERAKT_Rotator(); lth_Rotator_81.GlobalID = "lth_Rotator_81";lth_Rotator_81.ElementID = "Rotator_81";lth_Rotator_81.ContainerID = "Rotator_81_SlideContainer"; lth_Rotator_81.ContainerRowID = "Rotator_81_ContainerRow"; lth_Rotator_81.RotationType = "SmoothScroll"; lth_Rotator_81.ScrollDirection = "up"; lth_Rotator_81.SlidePause = "3000"; lth_Rotator_81.ScrollInterval = "43"; lth_Rotator_81.Slides = new Array(); lth_Rotator_81.Slides = "Rotator_81_slide0"; lth_Rotator_81.Slides = "Rotator_81_slide1"; lth_Rotator_81.Slides = "Rotator_81_slide2"; lth_Rotator_81.Slides = "Rotator_81_slide3"; //if (lth_Rotator_81.AutoStart) rcr_Start(lth_Rotator_81) ;
*