Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Trabeculae là gì, nghĩa của từ trabecula, trabecula là gì, nghĩa của từ trabecula

We assume that the curvature of the trabeculae indicates the cranial direction; no exceptions to this have been reported for pterosaurian head crests.
The maximum preserved height of the exposed trabeculae is 15 mm, and there are between 12 and 14 trabeculae per 10 mm.
Loading plays an important role in the maintenance of cancellous connectivity (through the remodelling process), and in the orientation of the trabeculae and the periosteal apposition (through the modelling process).
In the 19th century, the neologism “trabeculum” (with an assumed plural of “trabecula“) became popular, but is less etymologically correct.
They can be composed of other materials; in the heart, for example, muscles such as trabeculae carneae and septomarginal trabecula form similar structures.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về việc này

*

Xem thêm: Cv Là Gì? Những Lưu Ý Để Viết Cv Là Gì ? Lưu Ý Khi Viết Cv 10 Mẫu Cv Xin Việc Mới Nhất

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Chăm SóC Cơ Thể Hương Nước Hoa White Musk Là Gì, White Musk L&#39Eau Body Mist Fragrance 100Ml

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *