Trabeculae là gì, nghĩa của từ trabecula, trabecula là gì, nghĩa của từ trabecula

      180

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Trabeculae là gì, nghĩa của từ trabecula, trabecula là gì, nghĩa của từ trabecula

We assume that the curvature of the trabeculae indicates the cranial direction; no exceptions lớn this have sầu been reported for pterosaurian head crests.
The maximum preserved height of the exposed trabeculae is 15 mm, and there are between 12 và 14 trabeculae per 10 mm.
Loading plays an important role in the maintenance of cancellous connectivity (through the remodelling process), & in the orientation of the trabeculae and the periosteal apposition (through the modelling process).
In the 19th century, the neologism "trabeculum" (with an assumed plural of "trabecula") became popular, but is less etymologically correct.
They can be composed of other materials; in the heart, for example, muscles such as trabeculae carneae và septomarginal trabecula form similar structures.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Cv Là Gì? Những Lưu Ý Để Viết Cv Là Gì ? Lưu Ý Khi Viết Cv 10 Mẫu Cv Xin Việc Mới Nhất

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*