Toughness Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Toughness, Toughness Là Gì, Nghĩa Của Từ Toughness

      52
đặc thù hắc búa·đặc thù khó·tính cố gắng chấp·tính dai·tính dẻo dai·tính ngoan cố·sự nặng nề khăn
He was born two & a half years ago, and I had a pretty tough pregnancy because I had to lớn stay still in a bed for, lượt thích, eight months.

Bạn đang xem: Toughness Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Toughness, Toughness Là Gì, Nghĩa Của Từ Toughness


Bé mới được 2 tuổi rưỡi, tôi sẽ có tầm khoảng thời gian với thai thật khó khăn khăn vày phải vị trí chóng sát 8 tháng.
Predators with permanent territories must tough it out, while most of their prey disappear over the horizon. GRUNTING AND MOOING
Thú snạp năng lượng mồi cùng với lãnh địa quen thuộc cũng bắt buộc chịu cảnh cạnh tranh khăn, trong khi những con mồi của bọn chúng mất tích tận chân ttách.
Và nhỏng tôi thấy, ông ta cũng không sống xung quanh trên đây lúc này nhằm đương đầu cùng với rất nhiều thắc mắc hóc hiểm như thế.
The aqueduct"s tough structure incorporates 24,000 tons of steel và 68,000 cubic meters of concrete.
Representatives of the truyền thông, so often a tough and calloused group, with very few exceptions spoke và wrote in language both complimentary & accurately descriptive of a quality culture they found here, of the people they met and dealternative text with, of the spirit of hospitality which they felt.
Những fan thay mặt đại diện của giới media, thường là một đội bạn khó khăn chịucứng rắn, với cùng một vài ba nước ngoài lệ, đang thể hiện với gocnhintangphat.comết xuống đa số lời khen ngợi lẫn sự biểu hiện đúng mực về văn hóa độc đáo mà họ đang tìm thấy địa điểm trên đây, về những người dân mà người ta gặp gỡ cùng xúc tiếp, về tinh thần hiếu khách mà người ta cảm nhận được.
A few years later, Baranski received an Emmy nomination for a guest starring role in the NBC series Frasier as a controversial tough love radio psychiatrist named Dr. Nora.
Một vài năm tiếp nối, Baranski nhận được giải thưởng Emmy cho một khách hàng vai diễn nhỏng một đáng sợ bác bỏ sĩ tâm thần radio trên một tập của NBC loạt Simpsons.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Vincent Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Vincent Là Gì


Đó là nguyên do tại vì sao vào đàm phá, thường Khi những máy trsinh hoạt đề xuất căng thẳng, bạn ta đi bô vào rừng.
In August 2006 he criticized the administration for continually understating the effectiveness of the insurgency: "We not told the American people how tough and difficult this could be."
Tháng 8 năm 2006 ông chỉ trích cơ quan chính phủ vị tiếp tục xứng đáng giá rẻ tình trạng có ích của quân nổi dậy: "Chúng ta dường như không cho người dân Mỹ biết là trận đánh này khó khăn cùng gay go cố kỉnh làm sao."
We"re responsible for helping patients have sầu clarity around their prognoses & their treatment options, & that"s never easy, but it"s especially tough when you"re dealing with potentially terminal illnesses lượt thích cancer.
Chúng tôi bao gồm trách rưới nhiệm góp người mắc bệnh hiểu diễn biến bệnh dịch cùng hồ hết tuyển lựa khám chữa, điều ấy không thể dễ dàng, nó quan trọng đặc biệt khó khăn khi bạn yêu cầu đương đầu cùng với đều căn bệnh nan y như ung tlỗi.
The Auxois is a direct descendant of the Bourguignon of the Middle Ages, a small, robust, tough horse used for riding và drigocnhintangphat.comng.
Các con Auxois là một trong những hậu duệ thẳng của ngựa Bourguignon của thời Trung Cổ, một tương tự bé dại, trẻ khỏe, cứng rắn dùng làm cưỡi cùng kéo xe cộ.
Elizabeth Banks as Lucy / Wyldstyle, a "tough as nails" and tech-savvy fighter who is one of the Master Builders.
Elizabeth Banks vai Wyldstyle/Lucy, thiếu phụ binh lực thông hiểu technology với là 1 trong số những Thợ xây Tài bố.
Following the withdrawal, Ryan stated in a press conference that the country is "going to be ligocnhintangphat.comng with Obamacare for the foreseeable future", while Trump said that it was tough to pass the bill without support from Democrats; Ryan & Trump both said they were going khổng lồ move sầu forward on other policy issues.
Sau đưa ra quyết định rút ít, Ryan tulặng cha trong một buổi họp báo rằng tổ quốc này sẽ đề nghị "sống với Obamacare sau đây hoàn toàn có thể chú ý thấy", trong những khi Trump bảo rằng thật khó để thừa qua Dự thảo nhưng không có sự ủng hộ tự Đảng Dân chủ; Ryan với Trump hầu hết nói bọn họ sẽ liên tục chỉ dẫn các vụ gocnhintangphat.comệc chính sách khác.