Các ự khác biệt chính giữa Topoiomerae I và II là topoiomerae Tôi cắt một chuỗi chuỗi xoắn kép DNA trong khi topoiomerae II cắt cả hai chuỗi xoắn kép DNA. Hơn n

Nội Dung:

Các Sự khác biệt chính giữa Topoisomerase I và II là topoisomerase Tôi cắt một chuỗi chuỗi xoắn kép DNA trong khi topoisomerase II cắt cả hai chuỗi xoắn kép DNA. Hơn nữa, topoisomerase I không cần thủy phân ATP trong khi topoisomerase II yêu cầu thủy phân ATP. Hơn nữa, ba phân lớp chính của topoisomerase I là Type IA topoisomerase, Type IB topoisomerase và Type IC topoisomerase trong khi hai phân lớp của topoisomerase II là topoisomerase Type IIA và topoisomerase Type IIB.Bạn đang xem: Topoisomerase là gì

Topoisomerase I và II là hai loại enzyme chịu trách nhiệm khắc phục các vấn đề tôpô liên quan đến chuỗi xoắn kép DNA. Nói chung, ba loại chính của các vấn đề tô pô như vậy là siêu tới hạn, thắt nút và catenation. Chúng được tạo ra trong quá trình sao chép và sao chép DNA.

Đang xem: Dna gyrase, topoisomerase là gì, topoisomerases là gì topoisomerases là gì topoisomerase

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Topoisomerase I là gì – Định nghĩa, phân lớp, hàm 2. Topoisomerase II là gì – Định nghĩa, phân lớp, hàm 3. Điểm giống nhau giữa Topoisomerase I và II – Phác thảo các tính năng phổ biến 4. Sự khác biệt giữa Topoisomerase I và II là gì – So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

ATP, đứt sợi DNA, Topoisomerase I, Topoisomerase II, các vấn đề tô pô

*

Topoisomerase tôi là gì

Topoisomerase I là một nhóm các topoisomera chỉ có ở sinh vật nhân chuẩn. Nó chịu trách nhiệm thư giãn sự căng thẳng của chuỗi xoắn kép DNA được tạo ra do quá cuộn hoặc dưới cuộn dây. Tính năng chính của enzyme này là nó tạo ra các đứt gãy đơn trong suốt quá trình. Sau khi được cắt, chuỗi DNA bị cắt có thể xoay quanh chuỗi DNA chưa cắt, làm giảm căng thẳng. Một đặc điểm đặc trưng khác của topoisomerase I là enzyme này không cần thủy phân ATP cho chức năng của nó. Sau khi thư giãn, các sợi cắt xuống.

*

Hình 1: Chức năng của Topoisomerase trong sao chép DNA

Ba phân lớp của topoisomerase I là Type IA topoisomerase, Type IB topoisomerase và Type IC topoisomerase.

Loại topoisomerase IA – chịu trách nhiệm loại bỏ các siêu tụ âm. Chức năng của nó phụ thuộc vào magiê. Ngoài ra, nó tạo thành một trung gian cộng hóa trị với đầu 5 DNA của chuỗi DNA sẽ bị cắt. Loại IB topoisomerase – chịu trách nhiệm kiểm soát cơ chế quay. Nó loại bỏ cả siêu tụ điện dương và âm và tạo thành một trung gian với đầu 3. Loại IC topoisomerase – chịu trách nhiệm loại bỏ cả siêu tụ điện dương và âm và có liên quan đến sửa chữa DNA. Giống như loại IB topoisomerase, loại IC topoisomerase tạo thành một trung gian với đầu 3.

Topoisomerase II là gì

Topoisomerase II là lớp khác của topoisomerase có trong cả sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ. Mặc dù chức năng của nó là làm giảm căng thẳng trong chuỗi xoắn kép DNA, nhưng nó tạo ra các đứt gãy hai sợi. Ngoài ra, nó sử dụng thủy phân ATP. Tuy nhiên, hai phân lớp chính của topoisomerase II là loại II topoisomerase và loại IIB topoisomerase.

Hình 2: Topoisomerase IIA ở người

Loại IIA topoisomerase – Bốn loại chính: E. coli DNA gyrase, tạo ra các siêu tụ âm, E. coli topoisomerase IV, giúp thư giãn các siêu tụ âm, liên quan đến quá trình khử, topoisomerase IIα của con người, giúp thư giãn DNA trong quá trình phiên mã và topoisomerase II Topoisomerase loại IIB – chịu trách nhiệm thư giãn cả siêu tụ điện tích cực và tiêu cực.

Điểm tương đồng giữa Topoisomerase I và II

Topoisomerase I và II là hai enzyme chịu trách nhiệm khắc phục các vấn đề tôpô của chuỗi xoắn kép DNA. Họ hành động theo cả DNA quanh co và dưới gió. Hơn nữa, chức năng của chúng rất cần thiết cho sự tiến triển sao chép và sao chép DNA. Ngoài ra, topoisomera được phân loại dựa trên số lượng chuỗi DNA được cắt bởi enzyme trong một vòng hành động.

Sự khác biệt giữa Topoisomerase I và II

Định nghĩa

Topoisomerase I đề cập đến các enzyme cắt một trong hai chuỗi DNA sợi đôi, làm giãn sợi và tái tạo chuỗi trong khi topoisomerase II đề cập đến các enzyme cắt đồng thời cả hai chuỗi xoắn DNA để quản lý các rối DNA và siêu tụ điện. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa topoisomerase I và II.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Turmoil Là Gì ? Turmoil Là Gì, Nghĩa Của Từ Turmoil

Loại đứt gãy DNA

Một sự khác biệt lớn khác giữa topoisomerase I và II là topoisomerase I tạo ra các chuỗi đơn trong khi topoisomerase II tạo ra các chuỗi đứt đôi.

Xảy ra

Hơn nữa, topoisomerase I xảy ra ở sinh vật nhân chuẩn trong khi topoisomerase II xảy ra ở cả sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ.

Sử dụng ATP

Topoisomerase I không cần thủy phân ATP trong khi topoisomerase II yêu cầu thủy phân ATP. Do đó, đây là một sự khác biệt khác giữa topoisomerase I và II.

Xem thêm: Áo Cardigan Là Gì – ÁO Cardigan Lã  Gã¬

Các lớp con

Phần kết luận

Topoisomerase I là một nhóm các topoisomera chỉ có ở sinh vật nhân chuẩn. Nó tạo ra các ngắt đơn và không yêu cầu ATP cho quá trình giải phóng. Ngược lại, topoisomerase II là một nhóm các topoisomera có trong cả sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ. Nó tạo ra các đứt gãy hai sợi sử dụng năng lượng từ ATP. Cả hai loại topoisomera đều chịu trách nhiệm làm giảm căng thẳng của chuỗi xoắn kép DNA được tạo ra trong quá trình sao chép và sao chép DNA. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa topoisomerase I và II là loại đứt sợi được tạo ra bởi mỗi loại enzyme.

Tài liệu tham khảo:

1. Banerji, S và M Los. Khác biệt quan trọng giữa các tác nhân nhắm mục tiêu Topoisomerase-I và -II.Báo cáo Thần kinh học và Thần kinh học hiện nay., Thư gocnhintangphat.comện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, tháng 8 năm 2006,Chuyên mục: Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *