Tom là gì, tom là gì, nghĩa của từ tom

      221

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Tom là gì, tom là gì, nghĩa của từ tom

Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.
*

If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets and chocolate.

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Upselling Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Nghệ Thuật Bán Hàng Đỉnh Cao Này

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*