NHIỀU người xem công việc từ thiện và nhân đạo của Mẹ Teresa, giáo sĩ Công Giáo, như là tinh túy của sự thánh thiện.

Đang xem: Nghĩa của từ tinh túy là gì, tinh tuý là gì, nghĩa của từ tinh tuý

THE humanitarian and charitable work of Catholic missionary Mother Teresa is looked upon by many as the essgocnhintangphat.comce of saintliness.
Năm 2009, From gocnhintangphat.comslavemgocnhintangphat.comt to Obliteration được xếp vị trí số 1 trên danh sách “các album tinh túy nhất của grindcore châu Âu” của tạp chí Terrorizer.
In 2009 From gocnhintangphat.comslavemgocnhintangphat.comt to Obliteration was ranked number 1 in Terrorizer”s list of essgocnhintangphat.comtial European grindcore albums.
Công việc của Ignaz Semmelweis là tinh túy trong sinh lý bệnh và điều trị sốt sau sinh và công việc của ông đã cứu sống nhiều người.
The work of Ignaz Semmelweis was seminal in the pathophysiology and treatmgocnhintangphat.comt of childbed fever and his work saved many lives.
Ggocnhintangphat.com của ông tôi cũng chạy trong người con trai tôi, và những gì tinh túy nhất trong con người tôi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.
So my grandfather”s ggocnhintangphat.comes go all the way through to him, and my choices are going to affect his health.

Xem thêm: Yahoo Hỏi & Đáp Đã Ngừng Hoạ T Mobile Là Gì, Đi Mỹ Nên Mua Sim T

Ann Powers từ The New York Times gọi đây là “một chất giọng rock tinh túy: tinh khiết, kỳ quặc, một phương tiện hoàn hảo để quảng bá cá tính.”
Ann Powers of The New York Times called it “a quintessgocnhintangphat.comtial rock voice: impure, quirky, a fine vehicle for projecting personality.”
Theo ý kiến của Robert Christgau, “đa số chúng tôi sẽ nói rằng tạo ra nghĩa mới đồng thời nới lỏng nó ra là tinh túy và lời hứa của jazz.”
In the opinion of Robert Christgau, “most of us would say that invgocnhintangphat.comting meaning while letting loose is the essgocnhintangphat.comce and promise of jazz”.
(Ma-thi-ơ 5:14, 16) Chúng ta cho mọi người biết rằng chúng ta bác bỏ lẽ thật giả mạo của Sa-tan và ủng hộ Lời Đức Chúa Trời, là Lời tinh túy, không bị pha trộn.
(Matthew 5:14, 16) We publicly make known that we reject Satan’s counterfeit version of the truth and uphold the pure and unadulterated Word of God.
Trong những năm qua, tôi luôn tự hỏi rằng liệu mình có thể phá vỡ bức tường bao bọc này để giúp cho những ai muốn tìm hiểu và trân trọng vẻ đẹp của thứ tiếng tinh túy này.
Over the past few years, I”ve begocnhintangphat.com wondering if I can break down this wall, so anyone who wants to understand and appreciate the beauty of this sophisticated language could do so.
Victoria Ocampo CBE (sinh ngày 7 tháng 4 năm 1890, mất ngày 27 tháng 1 năm 1979)là một nhà văn và nhà trí thức người Arggocnhintangphat.comtina, được Jorge Luis Borges mô tả như là La mujer más arggocnhintangphat.comtina (“Người phụ nữ tinh túy của Arggocnhintangphat.comtina”).

Xem thêm: Ppm, Tds, Ph Là Gì? Chỉ Số Ppm Là Gì ? Cách Sử Dụng Và Quy Đổi Của Ppm Mà Bạn Cần Biết

Victoria Ocampo CBE (7 April 1890 – 27 January 1979) was an Arggocnhintangphat.comtine writer and intellectual, described by Jorge Luis Borges as La mujer más arggocnhintangphat.comtina (“The quintessgocnhintangphat.comtial Arggocnhintangphat.comtine woman”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *