Lí thuyết thực thể (tiếng Anh: Entity Theory) là một giả định căn bản cho rằng tất cả các hoạt động kinh tế được thực hiện bởi doanh nghiệp là tách biệt với chủ sở hữu của nó.

Đang xem: Entity là gì? tại sao thực thể là gì, các chỉ trích về lí thuyết thực thể

*

Lí thuyết thực thể

Khái niệm

Lí thuyết thực thể trong tiếng Anh làEntity Theory.

Lí thuyết thực thể là một giả định căn bản cho rằng tất cả các hoạt động kinh tế được thực hiện bởi một doanh nghiệp là tách biệt với chủ sở hữu của nó.

Lí thuyết thực thể được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng tất cả các hoạt động của công ty có thể được coi là độc lập với các hoạt động của chủ sở hữu, dưới cơ sở của chế độtrách nhiệm hữu hạnvà tách quyền sở hữu khỏi quyền kiểm soát.

Theo lí thuyết thực thể, chủ sở hữu doanh nghiệp không chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản vay nợ của công ty và vì vậy các chủ nợ không thể tịch thu tài sản cá nhân của anh ta hoặc cô ta.

Mặc dù có một số lời chỉ trích, lí thuyết thực thể có giá trị vô cùng quan trọng đối với các hoạt động kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạnvà tư cách là pháp nhân của các doanh nghiệp hiện nay.

Khi so sánh quyền sở hữu và quyền kiểm soát, trách nhiệm hữu hạn đối với chủ sở hữu trong một số doanh nghiệp là điều cần thiết cho thương mại. Để duy trì một hệ thống tách biệt chủ sở hữu khỏi trách nhiệm pháp lí của công ty, lí thuyết thực thể đã tạo ra một ranh giới cho phép tách biệt tài chính của doanh nghiệp với tài chính của chủ sở hữu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stolen Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

Sự tách biệt giữa các hoạt động kinh doanh của cá nhân và hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp là một khía cạnh quan trọng và nhất quán của thương mại trên toàn thế giới. Lí thuyết thực thể có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi khía cạnh của thương mại.

Lí thuyết thực thể là một khía cạnh cơ sở của kế toán hiện đại. Nó dựa trên phương trình kế toán bảng cân đối đơn giản:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Trong kế toán, lí thuyết thực thể tách biệt mọi khoản nợ, tài sản, doanh thu, chi phí và tất cả các khía cạnh tài chính khác của doanh nghiệp với tài chính cá nhân và hoạt động tài chính của chủ sở hữu công ty.

Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp là pháp nhân trong con mắt của pháp luật – doanh nghiệp có thể sở hữu tài sản, tài sản, phát hành nợ (vay tiền), kí kết hợp đồng, v.v. Các doanh nghiệp cũng có thể bị kiện, nhưng những vụ kiện này không nhắm đến bản thân các chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Các chỉ trích về lí thuyết thực thể

Mặc dù khái niệm cơ bản của lí thuyết thực thể đã được lưu hành từ thế kỉ 19, nó đã không được chấp nhận rộng rãi; một phần là do những lời chỉ trích chính đáng đối với lí thuyết này.

Về bản chất, một doanh nghiệp không phải là một thực thể độc lập, mà là một công cụ hoặc phần mở rộng của chủ sở hữu (và / hoặc người quản lí) được thiết kế để tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận này luôn được liên kết với của cải và sự giàu có của chủ sở hữu.

Các chủ sở hữu cũng gắn liền với công ty ở chỗ họ có thể là những đối tượng hữu quanquan trọng đối với công ty.

Xem thêm: Voiceover Là Gì – Tìm Hiểu Các Cử Chỉ Voiceover Trên Iphone

Do đó, với mỗi đồng tiền mà các chủ sở hữu đổ vào công ty, họ mong đợi lợi nhuận. Đầu tư vào công ty không chỉ liên quan đến vốn bằng tiền mà thông thường còn liên quan đếnvốn hiện vật vàtài sản trí tuệ, thời gian, công sức và những suy nghĩ mà chủ sở hữu đã đầu tư vào công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *