Tra từ: thủ là gì, thủ là gì, nghĩa của từ thủ

      375
1. (Động) Lấy, vậy. ◎Như: “nhất giới bất thủ” 一介不取 một mảy may cũng ko đem, “thám nang thủ vật” 探囊取物 thò túi lấy vật.2. (Động) Chọn mang. ◎Như: “thủ sĩ” 取士 lựa chọn rước học tập trò nhưng cần sử dụng, “thủ danh” 取名 chọn tên. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thống lệnh Ngụy Dulặng vi tiên phong, thủ phái mạnh tiểu lộ nhi tiến” 統令魏延為先鋒, 取南小路而進 (Đệ lục thập tam hồi) (Bàng) Thống (tôi) sai Ngụy Dulặng làm đi đầu, chọn rước một mặt đường nhỏ dại mé phái mạnh nhưng tiến.3. (Động) Chuốc đem, search mang. ◎Như: “trường đoản cú thủ diệt vong” 自取滅亡 từ bỏ chuốc mang diệt vong.4. (Động) Dùng. ◎Như: “duy nhất tràng túc thủ” 一長足取 một chiếc giỏi đủ đem sử dụng.5. (Động) Lấy vợ. § Dùng nlỗi chữ 娶. ◇Thi Kinch 詩經: “Thủ thê nhỏng hà, Phỉ môi bất đắc” 伐柯如何, 匪斧弗克, 取妻如何: 匪媒不得 (Bân phong 豳風, Phạt kha 伐柯) Lấy vk thay nào? Không côn trùng ko xong xuôi.6. (Động) Làm. ◎Như: “thủ xảo” 取巧 có tác dụng khéo, tinh khôn trục lợi.7. (Trợ) Đặt sau rượu cồn từ nhằm biểu đạt động tác đã tiến hành. ◇Đỗ Thu Nương 杜秋娘: “Khuyến quân mạc tích kyên bè cánh y, Khuyến quân tích thủ thiếu hụt niên thì” 勸君莫惜金縷衣, 勸君惜取少年時 (Kim bọn y 金縷衣) Khulặng bạn đừng nên nuối tiếc cái áo kyên anh em, Khulặng các bạn hãy tiếc lấy tuổi ttốt.8. (Danh) Họ “Thủ”.

Bạn đang xem: Tra từ: thủ là gì, thủ là gì, nghĩa của từ thủ

① chịu mang. Nhỏng tốt nhất giới bất thủ 一介不取 một mảy chẳng Chịu đựng lấy.② Chọn rước. Nlỗi thủ sĩ 取士 lựa chọn lấy học trò mà lại dùng.③ Dùng, nhỏng độc nhất vô nhị tràng túc thủ 一長足取 một cái tốt đủ lấy cần sử dụng.④ Lấy đem. Như thám nang thủ thiết bị 探囊取物 thò túi lấy đồ gia dụng.⑤ Làm, như thủ xảo 取巧 làm cho khéo.
① Lấy: 回家取衣服 Về đơn vị rước quần áo; 物非義不取 Vật phi nghĩa thì ko lấy; ② Dùng, áp dụng: 可取 cũng có thể cần sử dụng được; 取土 Chọn mang học trò để dùng; 一長足取 Một khả năng đáng lựa chọn mang để dùng; 二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也 Không thể đã đạt được cả nhị, yêu cầu quăng quật cá nhưng mà lựa chọn mang bàn tay gấu vậy (Mạnh tử); ③ Tiếp thu, đúc, rút: 聽取意見 Tiếp thu ý kiến; 吸取經驗教訓 Rút bài học ghê nghiệm; ④ Chuốc lấy: 如何逆虜來侵犯,汝等行看取敗虛 Vì sao lũ giặc dám qua xâm phạm, bầy bây rồi vẫn phải chuốc mang thất bại cho coi (Lí Thường Kiệt); ⑤ Có được: 他已取得他所要的東西 Nó đã có được điều nhưng mà nó muốn; ⑥ (văn) Đánh chiếm, chỉ chiếm lấy: 遂取楚之漢中地 Bèn chiếm rước đất Hán Trung của Sở (Sử kí); 公輸般爲雲梯,必取宋 Công Thâu Ban có tác dụng chiếc thang mây, ắt đang xâm chiếm nước Tống (Mặc tử); ⑦ (văn) Lấy bà xã (sử dụng nlỗi 娶, cỗ 女); ⑧ (văn) Chỉ: 楊子取爲我 Dương tử (tức Dương Chu) chỉ vì chưng mình (Mạnh tử); 衣取蔽寒,食取充腹 Áo chỉ đậy thân mang đến ngoài giá buốt, thức ăn chỉ nhằm no bụng (Phạm Trọng Yêm: Huấn kiệm thị khang); ⑨ (văn) Được (trợ trường đoản cú dùng như 得, đặt sau động từ bỏ để bộc lộ sự trả thành): 少年留取多情興 Tuổi ttốt bảo quản được rất nhiều niềm cảm xúc (Lưu Vũ Tích: Thù Tư Ảm Đại thư kiến hí).

Xem thêm: Trẩu Là Gì - Dấu Hiệu Nhận Biết Trẻ Trâu Chính Hiệu


a thủ dong 阿取容 • chiếm thủ 夺取 • giành thủ 奪取 • hấp thủ 吸取 • lưu giữ thủ 畱取 • sách thủ 索取 • gần kề kê thủ noãn 殺雞取卵 • thủ dong 取容 • thủ trông nom 取悅 • thủ đại 取代 • thủ đắc 取得 • thủ đế 取締 • thủ hạ 取下 • thủ tiêu 取消 • thủ tiếu 取笑 • thủ ứng 取應 • tiến thủ 進取 • tranh con thủ 爭取 • tróc thủ 捉取 • vâng lệnh 遵取
• Bát ai thi kỳ 3 - Tặng Ngay tả bộc xạ Trịnh quốc công Nghiêm công Vũ - 八哀詩其三-贈左僕射鄭國公嚴公武 (Đỗ Phủ)• Cửu nguyệt tuyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca - 九月一日夜讀詩稿有感走筆作歌 (Lục Du)• Du Tây Bồ Đề trường đoản cú - 遊西菩提寺 (Tô Thức)• Giá cô thiên (Nguyệt mãn Bồng Hồ xán lạn đăng) - 鷓鴣天(月滿蓬葫燦爛燈) (Kngày tiết danh Trung Quốc)• Tây giang nguyệt - Dạ hành Hoàng Sa đạo trung - 西江月-夜行黃沙道中 (Tân Khí Tật)• Thái tang tử kỳ 14 - 采桑子其十四 (Phùng Dulặng Kỷ)• Thảo mặt đường - 草堂 (Đỗ Phủ)• Tòng quân hành kỳ 6 - 從軍行其六 (Vương Xương Linh)• Tuý ca hành - Biệt tòng điệt Cần lạc đệ quy, cần duy nhất tác khuyến - 醉歌行-別從侄勤落第歸,勤一作勸 (Đỗ Phủ)• Xuân sầu thi hiệu Ngọc Xuim Tử - 春愁詩效玉川子 (Tiết Quý Tuyên)
*