Một ố nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể xuất hiện ở các công thức khác nhau hoặc cách ắp xếp khác nhau trong khi ổn định ở nhiệt độ phòng. Chúng c

NộI Dung:

Sự khác biệt chính – Allotrope và Isomer

Một số nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể xuất hiện ở các công thức khác nhau hoặc cách sắp xếp khác nhau trong khi ổn định ở nhiệt độ phòng. Chúng có thể là một hợp chất được tạo ra từ một nguyên tố hoặc một hợp chất được tạo ra từ một số nguyên tố. Các dạng đồng phân và đồng phân là những ví dụ điển hình cho các nguyên tố như vậy. Sự khác biệt chính giữa allotrope và isomer là dạng thù hình là những hợp chất có cùng nguyên tố nhưng công thức hóa học khác nhau theo cách sắp xếp khác nhau trong khi đồng phân là những hợp chất có các nguyên tố khác nhau nhưng cùng công thức hoá học, cách sắp xếp khác nhau.

Đang xem: Từ Điển tiếng việt thù hình là gì, Định nghĩa và ví dụ từ Điển tiếng việt thù hình là gì

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Allotrope là gì 3. Đồng phân là gì 4. So sánh song song – Allotrope và Isomer ở ​​dạng bảng 5. Tóm tắt

Allotrope là gì?

Từ allotrope có thể được định nghĩa là một loại thay thế. Cụ thể, nó đề cập đến các loại hợp chất khác nhau được tạo ra từ cùng một nguyên tố nhưng có công thức hóa học khác nhau và cách sắp xếp khác nhau. Các dạng thù hình này tồn tại ở cùng một trạng thái vật lý trong cùng điều kiện (nhiệt độ phòng) nhưng có sự khác biệt về tính chất vật lý và hóa học của chúng. Các dạng thù hình khác nhau có thể được quan sát ở kim loại, phi kim loại và kim loại.

Ví dụ về Allotropes

Các dạng thù hình của cacbon

Các dạng thù hình cacbon tồn tại ở trạng thái rắn. Các loại phổ biến nhất là kim cương, than chì và đen carbon. Ở đây, gocnhintangphat.comệc thay đổi một kiểu allotrope này thành một cấu trúc allotrope khác không phải là điều dễ dàng. Kim cương là một cấu trúc cực kỳ cứng trong khi than chì không quá cứng. Muội than tồn tại dưới dạng bột.

Các dạng ôxy

Các dạng thù hình oxy phổ biến nhất được tìm thấy tự nhiên là oxy diatomic (O2) và ozon (O3). Sự khác biệt giữa chúng là ôxy có hai nguyên tử ôxy được liên kết với một liên kết đôi trong khi ôzôn bao gồm ba nguyên tử ôxy tồn tại như một cấu trúc cộng hưởng.

Các dạng khác của lưu huỳnh

Các dạng thù hình của lưu huỳnh khác nhau tùy theo số nguyên tử lưu huỳnh gắn vào và cách sắp xếp của chúng. Trong trường hợp lưu huỳnh, có thể dễ dàng thay đổi một dạng của lưu huỳnh thành dạng khác.

Đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất có cùng công thức hóa học nhưng cách sắp xếp khác nhau. Đồng phân có cùng số lượng và loại nguyên tử nhưng các nguyên tử này được sắp xếp theo những cách khác nhau. Do đó, cấu tạo hóa học của các chất đồng phân là khác nhau. Đồng phân được chia thành hai loại lớn được gọi là đồng phân cấu trúc và đồng phân lập thể.

*

Cấu trúc đồng phân

Trong loại này, các nguyên tử và nhóm chức được gắn theo những cách khác nhau để tạo nên cấu trúc. Loại này bao gồm đồng phân chuỗi, đồng phân vị trí và đồng phân nhóm chức.

Đồng phân lập thể

Cấu trúc liên kết và vị trí của các nhóm chức giống nhau đối với các đồng phân nhưng khác nhau về vị trí hình học. Đồng phân lập thể bao gồm đồng phân cis-trans (= đồng phân không đối quang) và đồng phân quang học (= đồng phân đối quang).

*

Sự khác biệt giữa Allotrope và Isomer là gì?

Allotrope vs Isomer

Các chất đồng phân là những hợp chất có cùng nguyên tố nhưng công thức hóa học khác nhau theo cách sắp xếp khác nhau. Đồng phân là những hợp chất có các nguyên tố khác nhau nhưng cùng công thức hóa học, cách sắp xếp khác nhau.
Số nguyên tử
Các dạng dị hình bao gồm các số nguyên tử khác nhau.

Xem thêm: Vcr Là Gì – Mấy Cái Kia Thì Em Biết Rõ Còn Cái Này Thì Ko

Các chất đồng phân có cùng số nguyên tử.
Loại phần tử
Các dạng thù hình được cấu tạo từ cùng một nguyên tố. Đồng phân cấu tạo từ các nguyên tố khác nhau.
Kết cấu
Các dạng thù hình luôn có cấu trúc khác nhau. Đồng phân có thể có cấu trúc tương tự hoặc khác nhau.
Sự hiện diện
Các dạng dị hình có thể được quan sát thấy trong kim loại, phi kim loại và kim loại Đồng phân có thể được nhìn thấy trong các phân tử hữu cơ (ví dụ: hydrocacbon) và các phân tử vô cơ (ví dụ: silan).
Các loại chính
Các loại dị hình bao gồm các dạng thù hình kim loại, các dạng dị hình phi kim loại và các dạng dị hình kim loại. Đồng phân bao gồm chủ yếu là đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể.

Tóm tắt – Allotropes vs Isomers

Cả hai dạng đồng phân và đồng phân có thể được định nghĩa là dạng thay thế của một nguyên tố hoặc một hợp chất. Hầu hết các trường hợp, đây là những hợp chất ổn định và được tìm thấy tự nhiên. Sự khác biệt chính giữa đồng phân và đồng phân là đồng phân là những hợp chất có cùng nguyên tố trong các công thức hóa học khác nhau theo cách sắp xếp khác nhau, trong khi đồng phân là những hợp chất có các nguyên tố khác nhau có cùng công thức hóa học được sắp xếp khác nhau.

Tải xuống phiên bản PDF của Allotropes vs Isomers

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài gocnhintangphat.comết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Allotrope và Isomer.

Xem thêm: Vải Xô Là Gì – ❤Vải Xô Là Vải Gì❤️

Tài liệu tham khảo:

1.Helmenstine, Anne Marie. “Đồng phân là gì? Xem lại các khái niệm hóa học của bạn. ” Suy nghĩCo. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 1 tháng 6 năm 2017. 2. “Allotropes.” Hóa học LibreTexts. Libretexts, ngày 21 tháng 3 năm 2017. Có sẵn tại đây. Web. Ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. “Diamond and graphite2” của Diamond_and_graphite.webp: Người dùng: Tác phẩm cải tiến: Nhà vật liệu học (nói chuyện) – Diamond_and_graphite.webpFile: Graphite-tn19a.webp (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2. “Isomerism” của Vladsinger – Tác phẩm riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 3. “Đồng phân lập thể propylene glycol v.1” của Jü – Tác phẩm riêng (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *