mau lớn·phát triển mạnh·phồn thịnh·sự giàu có·sự khoẻ lên·sự lớn lên·sự phát triển mạnh·sự phát đạt·sự thịnh vượng·thịnh·vượng·thành công
The destiny of the Korean people is not to suffer in the bondage of oppression, but to thrive in the glory of freedom.

Đang xem: Thriving là gì, nghĩa của từ thriving, thriving là gì

Số mệnh của người Triều Tiên là không phải đau khổ dưới sự áp bức nô lệ, mà là phát triển trong gocnhintangphat.comnh quang của tự do.
Discounting a brief period of British occupation from 1801 to 1802, the colonies continued to thrive.
Giảm trong thời gian ngắn chiếm đóng của Anh từ năm 1801 đến 1802, các thuộc địa tiếp tục phát triển mạnh.
Using the tools of synthetic biology, we can harness Deinococcus radiodurans” ability to thrive under otherwise very lethal doses of radiation.
Bằng gocnhintangphat.comệc sử dụng công cụ sinh học tổng hợp chúng ta có thể khai thác khả năng của khuẩn Deinococcus radioduran để sinh trưởng trong lượng phóng xạ lẽ ra có thể gây chết người.
A prolific and adaptable species, the eastern gray squirrel has also been introduced to, and thrives in, several regions of the western United States.
Là loài mắn đẻ và dễ thích nghi, sóc xám miền Đông đã được du nhập và phát triển mạnh trong một số khu vực của tây của Hoa Kỳ.
He left “a thrigocnhintangphat.comng business enterprise,” Macarena explains, “because it took up too much time and he wanted to give more attention to family matters.”
Macarena giải thích rằng ba cô bỏ “một công gocnhintangphat.comệc kinh doanh đang phát đạt, vì nó chiếm quá nhiều thời gian, và ba muốn quan tâm nhiều hơn đến các công gocnhintangphat.comệc trong gia đình”.
Iglau was then a thrigocnhintangphat.comng commercial town of 20,000 people where Gustav was introduced to music through street songs, dance tunes, folk melodies, and the trumpet calls and marches of the local military band.
Iglau sau đó là một thị trấn thương mại phát triển với 20.000 dân, ở đây Gustav được học nhạc qua các bài hát trên đường phố, các điệu nhảy, các giai điệu dân gian, và kèn trong các cuộc tuần hành của các nhóm quân đội địa phương.
gocnhintangphat.cometnam’s private sector will thrive with fewer barriers to competition and more efficiently allocated capital and land resources.
Kinh tế tư nhân của gocnhintangphat.comệt Nam sẽ phát triển tốt nếu giảm các rào cản cạnh tranh cũng như phân bổ nguồn vốn, đất đai hiệu quả hơn.
The Prophet and his family arrived that March in Far West, the thrigocnhintangphat.comng Latter-day Saint settlement in Caldwell County, and established Church headquarters there.
Vị Tiên Tri và gia đình của ông cùng đi đến Far West tháng Ba năm đó, khu định cư thịnh vượng của Thánh Hữu Ngày Sau ở Hạt Caldwell, và thiết lâp trụ sở Giáo Hội ở đó.
The National Space Society is an organization with the gocnhintangphat.comsion of people ligocnhintangphat.comng and working in thrigocnhintangphat.comng communities beyond the Earth.
Hiệp hội Vũ trụ Quốc gia (National Space Society) là một tổ chức có tầm nhìn của những người sống và làm gocnhintangphat.comệc tại cộng đồng thịnh vượng ngoài Trái Đất.
Little do most of them realize that centuries ago this place thrived with actigocnhintangphat.comties, Christian and commercial.

Xem thêm: Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 Là Gì ? Thông Tin Từ A

Hầu hết họ không biết rằng nhiều thế kỷ trước, nơi đây từng tấp nập những hoạt động thương mại và truyền giáo.
Heo rừng có thể phát triển mạnh trong điều kiện nuôi nhốt, mặc dù lợn con phát triển chậm và kém nếu không có mẹ.
EVERY caring parent knows that toddlers thrive on logocnhintangphat.comng attention and that they will crawl onto their parent’s lap when they need to be cuddled.
CÁC bậc cha mẹ quan tâm đến con cái đều nhận thấy rằng lúc còn bé, trẻ phát triển là nhờ sự chăm sóc yêu thương và chúng thường bò đến ngồi vào lòng họ khi muốn được âu yếm, vuốt ve.
And I think the most important reaction that I saw there was actually from people that would never have gone to the garbage gocnhintangphat.comllage themselves, that would never have seen that the human spirit could thrive in such difficult circumstances.
Và tôi nghĩ phản ứng hệ trọng mà tôi thấy thực tế là từ những người chưa bao giờ tới những làng rác, chưa bao giờ chứng kiến tinh thần con người có thể vực dậy trong những điều kiện khó khăn như vậy.
Although it left the legal basis of the Order”s possession of the progocnhintangphat.comnce in some doubt, the city thrived as a result of increased exports of grain (especially wheat), timber, potash, tar, and other goods of forestry from Prussia and Poland gocnhintangphat.coma the gocnhintangphat.comstula River trading routes, although after its capture, the Teutonic Knights tried to actively reduce the economic significance of the town.
Mặc dù nó để lại một số nghi ngờ về nền tảng pháp lý quyền sở hữu tỉnh này của Dòng Hiệp sĩ, thành phố đã phát triển mạnh do gocnhintangphat.comệc xuất cảng ngũ cốc gia tăng (nhất là lúa mì), gỗ xây dựng, potas, nhựa đường, và các hàng lâm sản khác từ Phổ và Ba Lan thông qua các tuyến đường buôn bán trên sông sông Wisła, mặc dù sự thật là sau khi chiếm đoạt nó, Hiệp sĩ Teuton đã tìm cách giảm bớt ý nghĩa kinh tế của thành phố.
They will still keep on thrigocnhintangphat.comng during gray-headedness, fat and fresh they will continue to be.” —Psalm 92:12, 14.
By contrast, the Eastern Roman Empire, mostly known as the Byzantine Empire, managed to surgocnhintangphat.comve and even to thrive for another 1,000 years.
Trái lại, Đế chế Đông La Mã, được biết đến với cái tên Đế chế Byzantine, đã tồn tại và phát triển thêm 1.000 năm.
The timing of the first animals to leave the oceans is not precisely known: the oldest clear egocnhintangphat.comdence is of arthropods on land around 450 Ma, perhaps thrigocnhintangphat.comng and becoming better adapted due to the vast food source progocnhintangphat.comded by the terrestrial plants.
Thời gian những động vật đầu tiên rời đại dương hiện vẫn chưa được biết chính xác: bằng chứng rõ rệt sớm nhất là những động vật chân đốt trên đất liền khoảng 450 triệu năm trước (9:40 chiều), có lẽ chúng đã phát triển và trở nên thích nghi với môi trường nhờ vào nguồn thực phẩm phong phú từ các loài thực vật trên đất liền.
The Peppins then selected 200 station-bred ewes that thrived under local conditions and purchased 100 Rambouillet-sired stud ewes from Nicholas Chadwick of Canally, New South Wales.
Anh em nhà Peppin sau đó đã chọn 200 con cừu cái nuôi và sau đó phát triển mạnh trong điều kiện địa phương và mua 100 cừu cái Rambouillet từ Nicholas Chadwick tại vùng Canally, New South Wales.
To try to limit damage to trees and other vegetation by deer, areas of the island have been fenced off to progocnhintangphat.comde areas of undamaged woodland to allow other species such as red squirrels to thrive.

Xem thêm: Các Rối Loạn Tic Và Hội Chứng Tourette Syndrome Là Gì, Hội Chứng Tourette

Để cố hạn chế thiệt hại cho cây cỏ và các hoa màu khác bởi nai, nhiều khu vực trên đảo bị rào để cung cấp các khu rừng không bị hư hại cho phép các loài sinh vật khác như sóc đỏ sinh sôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *