Cách mạng tháng 8 được coi là cuộc cách mạng lịch sử của nước Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam. Cùng tìm hiểu về thời cơ cách mạng mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đạt được giành chính quyền năm 1945.Bạn đang xem: Thời cơ là gì

Thời cơ Cách mạng là gì? Thế nào là thời cơ Cách mạng?

Có thể thấy, Cách mạng Tháng Tám thành công là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám được kết hợp bởi nhiều yếu tố, trong đó, chớp thời cơ là yếu tố quan trọng mang đến sự thắng lợi và ít đổ máu của Cách mạng tháng Tám.Bạn đang xem: Thời cơ là gì

Thời cơ là thời gian, điều kiện, hoàn cảnh chủ quan và khách quan mang yếu tố thuận lợi để tiến hành thắng lợi một việc gì đó. Trong chiến tranh, vấn đề thời cơ là vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi vì, bên nào nắm được thời cơ thì chắc chắn bên đó sẽ giành được thắng lợi và Cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là một minh chứng về việc chớp thời cơ Cách mạng.

Đang xem: Nghĩa của từ thời cơ là gì, nghĩa của từ thời cơ trong tiếng việt

Bạn đang xem: Thời cơ là gì

Contents

1 Nghệ thuật tranh thủ thuận lợi trong và ngoài nước của Đảng ta3 Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa thời cơ của cách mạng tháng 8

Nghệ thuật tranh thủ thuận lợi trong và ngoài nước của Đảng ta

Tình hình thế giới

Chiến tranh thế giới đang đi đến những ngày cuối cùng. Phát xít Đức bị quân Đồng minh đuổi cùng giết tận. Quân đội Đồng minh mà đứng đầu là Liên Xô nhanh chóng tiêu diệt các tàn dư cuối cùng của phát xít Đức và Ý tại Châu Âu. Tại Châu Á phát xít Nhật chật vật chống chọi với quân đồng mình tinh thần lính Nhật hoang mang cực độ.

Ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 Mỹ tiến hành ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Ngày 13 tháng 8 Nhật hoàng quyết định đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện chiến tranh thế giới thứ hai chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về quân đồng minh.

Tình hình trong nước

Không những thế Đảng ta đã trải qua nhiều cuộc khởi nghĩa với kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo tốt. Sau khi Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh quân Nhật tại nước ta rệu rã mất hết tinh thần chiến đấu chỉ đợi quân Tưởng đến giải giáp quy hàng.

Kết luận: Có thể thấy mọi yếu tố khách quan tác động bên ngoài lẫn yếu tố chủ quan bên trong đều ủng hộ chúng ta. Theo như Đảng ta nhận định “Những cơ hội tốt đang giúp cho những điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi” – “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

“Nhật đổ, hàng ngũ chỉ huy của chúng ở Đông Dương bị chia rẽ đến cực điểm; quân lính Nhật tan rã, mất tinh thần, bọn Việt gian thân Nhật hoảng sợ…Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương như đã chín muồi… Cơ hội tốt cho ta giành chính quyền độc lập đã tới”. – Đây chính là thời cơ của cách mạng tháng 8, thời cơ của dân tộc ta.

Xem thêm: Mấy Độ Xuân Thì Là Gì – Tuổi 30 Có Lỡ Xuân Thì

*

Quân và dân ta đánh chiếm Dinh độc lập trong cách mạng Tám

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng ta trong cách mạng Tháng 8

Nguyễn Ái Quốc đã từng khẳng định đây chính là lúc thời cơ chín muồi nhất. Bác cũng khẳng định: “Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Trong bức thư gửi đồng bào cả nước Bác cũng đã viết: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5-1941) nhận định: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

*

Nghệ thuật chớp thời cơ của CM tháng 8 mang đến chính quyền độc lập cho Việt Nam

Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa thời cơ của cách mạng tháng 8

Có thể nói Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sáng suốt trong việc chớp thời cơ của cách mạng tháng 8. Từ việc tận dụng thuận lợi trong và ngoài nước Đảng ta đã giành được độc lập cho dân tộc. giành được chính quyền một cách nhanh chóng ít đổ máu.

Thời cơ của cách mạng tháng 8 mang đến bài học không chủ riêng dân tộc Việt Nam mà còn dành cho tất cả nước thuộc địa trên thế giới. Việc tận dụng yếu tố khách quan, chủ quan trong chiến tranh là vô cùng quan trọng. Sự lãnh đạo độc quyền của một Đảng lãnh đạo cũng đóng vai trò với chiến thắng của Việt Nam.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Iso/ Ts Là Gì ? Mọi Người Ơi Cho Mình Biết Ts Là Gì

*

gocnhintangphat.com.VN đã cung cấp đến quý vị và các bạn nghệ thuật chớp thời cơ của cách mạng tháng 8 của Đảng và nhân dân Việt Nam qua bài viết trên đây. Mong rằng với các thông tin về thời cơ của cách mạng tháng 8, quý vị và các bạn sẽ có thêm các kiến thức bổ ích phục vụ cho quá trình tìm hiểu thông tin của mình.

Tu khoa

thời cơ cách mạng là gì

thế nào là thời cơ cách mạng

vấn đề thời cơ trong cách mạng tháng 8

nghệ thuật nắm bắt thời cơ cách mạng tháng 8

tại sao nói cách mạng tháng tám là thời cơ ngàn năm có một

làm rõ nghệ thuật chọn thời cơ của đảng trong cách mạng tháng 8

theo em vì sao nói thời cơ trong cách mạng tháng tám là thời cơ ngàn năm có một

tìm hiểu về thời cơ của cách mạng tháng 8 năm 1945 phân tích và nêu ý nghĩa

Tham khảo:

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Th%C3%A1ng_T%C3%A1m

http://khcncaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Chinh-tri-KT-VH-XH/Cach-mang-Thang-Tam-nam-1945-su-kien-vi-dai-trong-lich-su-dan-toc-Viet-Nam-1092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *