⁉️ Để tạo ra một phép đo toàn diện về sự thịnh vượng, đối với mỗi lĩnh vực trên có 2 câu hỏi được đặt ra:(1) Hạnh phúc và sự hài lòng với cuộc sống (cảm xúc tích cực)– Bạn hài lòng với cuộc sống của mình? (0 = Không hài lòng ở tất cả, 10 = Hoàn toàn hài lòng)– Bạn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh? (0 = Vô cùng bất hạnh, 10 = Vô cùng hạnh phúc)(2) Sức khỏe tinh thần và thể chất– Bạn đánh giá về sức khỏe thể chất của mình thế nào? (0 = Kém, 10 = Tuyệt vời)– Bạn đánh giá về sức khỏe tinh thần của mình thế nào? (0 = Kém, 10 = Tuyệt vời)(3) Ý nghĩa và mục đích sống– Bạn có cảm thấy những điều bạn làm trong cuộc sống của bạn giá trị? (0= Hoàn toàn không giá trị, 10 = Hoàn toàn có giá trị)– Bạn có hiểu mục đích sống trong cuộc sống của bạn? (0 = Hoàn toàn không hiểu, 10 = Hoàn toàn hiểu)(4) Đặc điểm và thái độ hành vi– Tôi luôn hành động với cách thể hiện tốt trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những tình huống khó khăn và đầy thử thách (0 = Hoàn toàn không, 10 = Hoàn toàn đúng)– Tôi luôn có thể từ bỏ một vài niềm vui trước mắt để cho hạnh phúc lớn hơn sau này (0 = Hoàn toàn không đúng, 10 = Hoàn toàn đúng)(5) Những mối quan hệ xã hội– Tôi hài lòng với tình bạn và những mối quan hệ của tôi (0 = Hoàn toàn không hài long, 10 = Hoàn toàn hài long)– Các mối quan hệ của tôi cũng cảm thấy thoải mái với tôi (0 = Hoàn toàn không đúng, 10 = Hoàn toàn đúng)(6) Mức độ ổn định về tài chính và vật chất– Bạn có thường xuyên lo lắng về việc đáp ứng các chi phí sinh hoạt hàng tháng không? (0 = Thường xuyên lo lắng, 10 = Không bao giờ lo lắng)– Bạn có thường xuyên lo lắng về an toàn, thức ăn hoặc nhà ở? (0 = Thường xuyên lo lắng, 10 = Hoàn toàn không lo lắng)

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *