Đâu là sự khác biệt giữa their và theirs là gì trong tiếng anh?

      4,618

Đại trường đoản cú nhân xưng nhà ngữ (có cách gọi khác là đại trường đoản cú nhân xưng) thường đứng ở vị trí công ty ngữ vào câu hoặc thua cuộc cồn từ bỏ khổng lồ be, hay ẩn dưới những phó tự so sánh như than, as, that…

I

you

he

she

it

we

they

Ex:

He goes lớn school from Monday khổng lồ Saturday.

Bạn đang xem: Đâu là sự khác biệt giữa their và theirs là gì trong tiếng anh?

We students are going to the các buổi party today.They both bought the insurance.

2. Complement pronoun (Đại tự nhân xưng tân ngữ)

Đại trường đoản cú tân ngữ đứng ở chỗ tân ngữ (ẩn dưới động tự hay giới tự Lúc giới từ kia mở màn một mệnh đề bắt đầu trong câu). Quý khách hàng cần phải phân minh rõ đại tự tân ngữ với đại trường đoản cú nhà ngữ. Chủ ngữ là công ty của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đối tượng người tiêu dùng dìm sự tác động ảnh hưởng của hành hễ.

me

you

him

her

it

us

them

Ex:

They invited us to lớn the party last night.The teacher gave sầu him a bad grade.I told her a story.

Xem thêm:

3. Possessive sầu pronoun (Đại tự snghỉ ngơi hữu)

mine

yours

his

hers

its

ours

yours

theirs

Người ta cần sử dụng đại từ download để rời chưa hẳn nói lại tính từ bỏ tải + danh tự đang đề cập trước đó vào câu. Nó bao gồm nghĩa: mine = cái của tôi; yours = loại của (các) bạn;… Do kia chúng thay thế đến danh trường đoản cú. Đừng khi nào cần sử dụng cả đại từ mua cùng danh trường đoản cú vào cùng một câu. Mặc dù cách viết của his cùng its so với tính từ bỏ mua cùng đại từ bỏ download là giống nhau tuy nhiên bạn phải phân biệt rõ nhị ngôi trường vừa lòng khác nhau này.

Ex:

This is my book; that is yours. (yours = your book)Your teacher is the same as his. (his = his teacher)Jill’s dress is green và mine is red. (mine = my dress)Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books)

4. Possessive sầu adjectives (Tính từ ssống hữu)

my

your

his

her

its

our

your

their

Tính từ bỏ tải khác cùng với đại từ bỏ sở hữu ở vị trí nó bổ nghĩa cho danh từ bỏ cơ mà thiết yếu sửa chữa cho danh trường đoản cú vào câu. Hotline là tính trường đoản cú download bởi vì nó thể hiện đặc thù sở hữu của tín đồ hoặc vật dụng đối với danh trường đoản cú đi sau nó. Chụ ý rằng cũng dùng tính từ bỏ cài đặt so với những phần tử bên trên khung người.

Ex:

This is not my book.The mèo has injured its foot.

5. Reflexive sầu pronoun (Đại từ bỏ làm phản thân)

myself

yourself

himself

herself

itself

ourselves

yourselves

themselves

Dùng nhằm biểu đạt nhà ngữ vừa là tác nhân gây ra hành vi vào câu, vừa là tác nhân nhấn tác động của hành vi kia. Nó đứng ngay đằng sau cồn từ bỏ hoặc giới từ bỏ for, lớn ngơi nghỉ cuối câu.

*