Cha Thiên Thượng đã cung cấp cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể trở nên thánh thiện như Ngài.

Đang xem: Đức thánh thiện là gì, Đức thánh cha giải thích sự thánh thiện

Khi tôi chuẩn bị cho buổi họp này, lòng tôi đã hướng tới nhiều chị em phụ nữ trung tín mà tôi đã gặp ở khắp nơi. Đối với tôi, họ được mô tả hay nhất trong một bài thơ tạ ơn của Vua Đa Vít: “Khá tôn Đức Giê Hô Va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê Hô Va.”1

Tôi thấy vẻ đẹp thánh thiện nơi các chị em phụ nữ, những ai đặt trọng tâm vào tất cả những điều tốt lành, những người muốn trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn. Họ hiến dâng cả tâm hồn, tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh lên Chúa theo cách họ sống mỗi ngày.2 Sự thánh thiện có được trong những nỗ lực và những sự tranh đấu để tuân giữ các lệnh truyền và tôn trọng các giao ước chúng ta đã lập với Thượng Đế. Sự thánh thiện là việc đưa ra các lựa chọn mà sẽ để cho Đức Thánh Linh tiếp tục làm Đấng hướng dẫn của chúng ta.3 Sự thánh thiện là việc bỏ qua một bên những khuynh hướng tự nhiên của chúng ta và trở thành “một thánh hữu qua Sự Chuộc Tội của Chúa Ky Tô.”4 “Mỗi giây phút của đều phải thánh thiện đối với Chúa.”5

Thượng Đế trên trời đã truyền lệnh cho con cái Y Sơ Ra Ên: “Vì ta là Giê Hô Va Đức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ … làm lây ô uế cho thân mình.”6

Anh Cả D. Todd Christofferson đã dạy: “Cha Thiên Thượng là Thượng Đế với nhiều kỳ vọng nơi chúng ta. … Ngài dự định làm cho chúng ta được thánh thiện để chúng ta có thể ‘đương nổi vinh quang thượng thiêng (GLGƯ 88:22) và ‘ở nơi hiện diện của Ngài’ (Môi Se 6:57).”7 Lectures on Faith (Các Bài Giảng về Đức Tin) giải thích: “Không một người nào có thể nhận hưởng vinh quang của Ngài mà không có được sự hoàn hảo và thánh thiện của Ngài.”8 Cha Thiên Thượng biết rõ chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài đã cung cấp cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể trở nên thánh thiện như Ngài.

Chúng ta là các con gái của Cha Thiên Thượng, và mỗi người chúng ta đều có sự thánh thiện như một di sản thiêng liêng. Cha Thiên Thượng đã phán: “Này, ta là Thượng Đế; Đấng Thánh Thiện là danh ta.”9 Trong tiền dương thế, chúng ta đã yêu mến Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Chúng ta mong muốn được giống như Ngài. Vì tình phụ tử trọn vẹn nên Ngài đã ban Con Trai Yêu Dấu của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô, để làm Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài là Con của Đấng Thánh.10 Tên Ngài là Thánh Thiện,11 Ðấng Chí Thánh của Y Sơ Ra Ên.12

Niềm hy vọng của chúng ta nơi sự thánh thiện được tập trung vào Đấng Ky Tô, vào lòng thương xót và ân điển của Ngài. Với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, chúng ta có thể trở nên trong sạch, không tì vết khi chúng ta tự mình từ bỏ tất cả mọi điều không tin kính13 và chân thành hối cải. Chúng ta chịu báp têm bằng nước để được xá miễn tội lỗi. Tâm hồn của chúng ta được thánh hóa khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh với tấm lòng rộng mở. Hàng tuần, chúng ta dự phần vào giáo lễ Tiệc Thánh. Với một tâm hồn sám hối với những ước muốn chân thành về sự ngay chính, chúng ta giao ước rằng chúng ta tình nguyện mang danh Đấng Ky Tô, tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Theo thời gian, khi chúng ta tiếp tục cố gắng để trở nên một với Đức Chúa Cha, Vị Nam Tử và Đức Thánh Linh, thì chúng ta trở thành những người dự phần vào thiên tính của các Ngài.14

Sự Thánh Thiện Là Tuân Giữ Các Giao Ước của Chúng Ta

Chúng ta nhận ra vô số thử thách, cám dỗ và hoạn nạn mà có thể lôi kéo chúng ta ra khỏi tất cả những điều gì đạo đức và đáng khen trước mặt Thượng Đế. Nhưng những kinh nghiệm trên trần thế của chúng ta cho chúng ta cơ hội để chọn sự thánh thiện. Thông thường nhất đó là những hy sinh mà chúng ta thực hiện để tuân giữ các giao ước của mình để thánh hóa chúng ta và làm cho chúng ta được thánh thiện.

Tôi đã thấy sự thánh thiện nơi Evangeline, một cô bé 13 tuổi ở Ghana. Một trong những cách mà em ấy tuân giữ các giao ước của mình là làm vinh hiển sự kêu gọi của em với tư cách là chủ tịch lớp Beehive. Em khiêm nhường giải thích rằng em đi đến nhà các bạn của em, các thiếu nữ kém tích cực, để xin phép cha mẹ của họ cho họ đến nhà thờ. Các cha mẹ này nói với em ấy rằng điều đó rất là khó vì vào ngày Chủ Nhật con cái của họ phải làm công việc nhà. Vì vậy, Evangeline đi đến giúp làm công việc nhà, và nhờ những nỗ lực của em mà các bạn của em thường được phép đến nhà thờ.

Xem thêm: Spring Bean Là Gì Trong Spring Boot? 69 Câu Hỏi Phỏng Vấn Về Spring (Phần 2)

Nếu chúng ta tuân giữ các giao ước có liên quan, thì các giáo lễ thiêng liêng của chức tư tế sẽ thay đổi chúng ta, thánh hóa và chuẩn bị cho chúng ta để bước vào nơi hiện diện của Chúa.15 Chúng ta mang gánh nặng cho nhau; chúng ta củng cố lẫn nhau. Chúng ta gìn giữ được sự xá miễn tội lỗi khi chúng ta mang đến sự giúp đỡ về mặt thuộc linh lẫn vật chất cho người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc và người đau yếu.16 Chúng ta giữ cho mình khỏi tì vết của thế gian khi giữ ngày Sa Bát và xứng đáng tiếp nhận Tiệc Thánh vào ngày thánh của Chúa.17

Chúng ta ban phước cho gia đình của mình và làm cho nhà của mình trở thành nơi thánh thiện. Chúng ta kiềm chế mọi dục vọng của mình, để cho chúng ta có thể được tràn đầy tình yêu thương thanh khiết và lâu dài.18 Chúng ta tìm đến những người khác bằng lòng nhân từ, với lòng trắc ẩn, và đứng lên làm nhân chứng của Thượng Đế. Chúng ta trở thành một dân tộc Si Ôn, một lòng và một trí, một dân tộc thanh khiết, sống chung với nhau trong tình đoàn kết và sự ngay chính.19 “Vì Si Ôn phải gia tăng về vẻ đẹp, và sự thánh thiện.”20

Các chị em, hãy đến đền thờ. Nếu chúng ta là một dân tộc thánh thiện được chuẩn bị để đón tiếp Đấng Cứu Rỗi khi Ngài giáng lâm thì chúng ta phải vươn lên và khoác lên mình y phục xinh đẹp của chúng ta.21 Với sức mạnh và vinh dự, chúng ta từ bỏ đường lối của thế gian và tuân giữ các giao ước của mình để chúng ta có thể “khoác lên mình sự tinh khiết, phải, bằng chiếc áo công minh.”22

Sự Thánh Thiện Là Để Cho Đức Thánh Linh Làm Đấng Hướng Dẫn của Chúng Ta

Sự thánh thiện là một ân tứ của Thánh Linh. Chúng ta chấp nhận ân tứ này khi chọn làm những điều mà sẽ gia tăng quyền năng thánh hóa của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta.

*

Khi Ma Thê tiếp đón Chúa Giê Su Ky Tô vào nhà mình, bà đã cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt để phục vụ Chúa với khả năng tốt nhất của bà. Em gái của bà là Ma Ri đã chọn “ngồi dưới chân Chúa” và nghe lời Ngài. Khi Ma Thê cảm thấy gánh nặng khi phải phục vụ mà không có sự giúp đỡ nào nên bà phàn nàn: “Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao?”

Tôi thích những lời khiển trách nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Với tình yêu thương trọn vẹn và vô hạn, Đấng Cứu Rỗi đã khuyên dạy:

“Hỡi Ma Thê, Ma Thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc;

“Nhưng có một việc cần mà thôi. Ma Ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.”23

Thưa các chị em, nếu muốn được thánh thiện, chúng ta phải học cách ngồi dưới chân của Đấng Chí Thánh của Y Sơ Ra Ên và dành thời gian cho sự thánh thiện. Chúng ta có để qua một bên cái điện thoại, bản liệt kê dài với đủ thứ việc phải làm, và những lo lắng của thế gian không? Việc cầu nguyện, nghiên cứu, và lưu tâm đến lời của Thượng Đế mời tình yêu thương thanh tẩy và chữa lành của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy dành thời gian để được thánh thiện để chúng ta có thể được tràn đầy Thánh Linh thiêng liêng, thánh hóa của Ngài. Với Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn của mình, chúng ta sẽ sẵn sàng để tiếp đón Đấng Cứu Rỗi bằng vẻ đẹp thánh thiện.24

Sự Thánh Thiện Là Trở Thành một Thánh Hữu qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô

Theo những lời đầy soi dẫn của Vua Bên Gia Min thì những người trở nên thánh thiện nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô là những người phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy tình yêu thương, như Đấng Cứu Rỗi.25 Ông đã tiên tri rằng Chúa Giê Su Ky Tô, “Chúa Vạn Năng, Đấng hằng trị vì, Đấng từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác, sẽ từ trên trời xuống giữa đám con cái loài người với quyền năng, và sẽ trú trong một đền tạm bằng đất sét.” Ngài đến để ban phước cho người bệnh, người què, người điếc, và người đui, và làm cho người chết sống lại. Vậy mà Ngài đã chịu đau khổ “ngay cả hơn những gì loài người có thể chịu đựng được, trừ cái chết.”26 Và mặc dù Ngài là Đấng duy nhất mà qua Ngài mới có sự cứu rỗi, Ngài lại bị nhạo báng, bị đánh roi và bị đóng đinh. Nhưng Vị Nam Tử của Thượng Đế đã sống lại từ mộ phần để chúng ta đều có thể khắc phục cái chết. Ngài là Đấng sẽ phán xét thế gian trong sự ngay chính. Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc tất cả chúng ta. Ngài là Đấng Chí Thánh của Y Sơ Ra Ên. Chúa Giê Su Ky Tô là vẻ đẹp của sự thánh thiện.

Khi dân của Vua Bên Gia Min nghe những lời ông nói, họ đã ngã xuống đất, lòng khiêm nhường và tôn kính của họ thật lớn lao đối với ân điển và vinh quang của Thượng Đế chúng ta. Họ nhận ra trạng thái trần tục của họ. Chúng ta có thấy rằng mình lệ thuộc hoàn toàn vào ân điển và lòng thương xót của Đấng Ky Tô Chúa của chúng ta không? Chúng ta có nhận ra rằng mọi ân tứ tốt đẹp, vật chất và thuộc linh, đều đến với chúng ta qua Đấng Ky Tô không? Chúng ta có nhớ rằng theo kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Cha, thì sự bình an trong cuộc sống này và vinh quang của thời vĩnh cửu là thuộc về chúng ta chỉ trong và qua Con Thánh của Ngài không?

Tôi cầu mong rằng chúng ta sẽ cùng cất tiếng kêu to lên với dân của Vua Bên Gia Min: “Xin hãy thương xót, và hãy áp dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô để chúng tôi có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng tôi, và trái tim chúng tôi có thể được thanh tẩy, vì chúng tôi tin ở Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng đã sáng tạo ra trời đất và vạn vật.”27

Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta chịu đến cùng Đấng Chí Thánh của Y Sơ Ra Ên, thì Thánh Linh của Ngài sẽ giáng xuống trên chúng ta để chúng ta có thể được tràn đầy niềm vui, và nhận được sự xá miễn tội lỗi và sự yên ổn trong lương tâm.

Xem thêm: Hiện Tượng Búa Nước /Thủy Kích/ Water Hammer Là Gì, Búa Nước Là Gì

Cha Thiên Thượng đã ban cho mỗi người chúng ta khả năng để trở nên thánh thiện. Tôi cầu mong rằng chúng ta sẽ có thể làm hết khả năng của mình để tuân giữ các giao ước và giữ Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn chúng ta. Với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta trở nên thánh qua Sự Chuộc Tội của Ngài, để chúng ta có thể nhận được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu và dâng lên Thượng Đế Đức Chúa Cha sự vinh hiển xứng đáng danh Ngài. Cầu xin cho cuộc sống của chúng ta mãi là một lễ vật thiêng liêng, để chúng ta có thể đứng trước mặt Chúa trong vẻ đẹp thánh thiện. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *