Thái độ là gì?

Thái độ là sự thể hiện bằng lời nói, cử chỉ hành động về những sự vật hiện tượng và con người bằng những đánh giá,nhận xét có giá trị bao gồm về sự nhận thức, ảnh hưởng và hành vi. Thái độ mang tính chất tiêu cực hoặc tích cực qua những biểu hiện bên ngoài của người đưa ra thái độ.

Đang xem: Thái Độ là gì, các loại thái Độ trong công việc

*

Thành phần của thái độ

Thái độ không giống như giá trị nhưng cả hai có mối liên quan. Mối liên quan này được thể hiện thông qua 3 thành phần của thái độ:

Thành phần nhận thức: là bao gồm ý kiến hoặc niềm tin về thái độ. Ví dụ mọi người đều tin rằng “quản trị kỹ năng rất cần trong cuộc sống”. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này và điều đó thể hiện nhận thức về thái độ.Thành phần ảnh hưởng là cảm nhận hay cảm xúc của thái độ. Ví dụ câu phát biểu: “tôi không thích đi chơi vì không có bạn Quỳnh đi cùng”. câu này cho chúng ta thấy được cảm xúc của người phát biểu về sự phân biệt đối xử.Thành phần hành vi là chủ ý cư xử theo một cách nào đó với một người hay một việc gì đó. Ví dụ tôi thường ở nhà để tránh Tuấn vì cậu ấy là người không tốt .

Các ví dụ về thái độ

Thái độ tích cực:

“Cô ấy có thái độ rất tích cực trong công việc”

Nói về cô nhân viên luôn hoàn thành tốt công việc được giao, biết giúp đỡ đồng nghiệp và học tập để nâng cao kiến thức, vui vẻ hòa đồng với mọi người.

“Anh ấy có thái độ tốt với những người xung quanh như: hòa đồng, tôn trọng người lớn tuổi và yêu mến trẻ con”

Thái độ yêu và bảo vệ thiên nhiên.

Thái độ sống tích cực, không bi quan.

Trên đây là một số ví dụ về thái độ tích cực.

Thái độ tiêu cực:

“Cô ấy có thái độ rất tiêu cực trong suy nghĩ về cuộc sống như: công việc nhàm chán, bạn bè xấu xa, xã hội không công bằng, con người vô cùng phức tạp”.

Thái độ khinh bỉ, hay dè biểu và nhận xét không tốt về người khác.

”Anh ấy tỏ thái độ không hợp tác với tôi về công việc này”.

Xem thêm:

Các thái độ vô ý thức của chị gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

*

Ý nghĩa của thái độ

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết ý nghĩa của thái độ theo từ điển tiếng Việt và theo những quan điểm của phương Tây.

Theo như từ điển tiếng Việt:

Thái độ là sự biểu hiện ra bên ngoài của những ý nghĩ ,tình cảm của một cá thể đối với con người hay sự vật hiện tượng thông qua cử chỉ, điệu bộ,lời nói và nét mặt thể hiện ngay lúc đó.

Thái độ chính là sự ý thức, cách nhìn nhận, đánh giá. Và các hành động theo một xu hướng trước một sự vật, sự việc.

Trong lĩnh vực xã hội học thì lại có quan điểm về thái độ như sau:

Thái độ chính là nền tảng ứng xử xã hội được thể hiện qua các cá nhân, sự diễn biến của hoạt động tâm lý cá nhân. Và nó bao gồm sự lý giải song song với sự biến đổi của các khuôn mẫu xã hội được thông qua những thái độ đó.

*

Theo quan điểm của phương Tây

Thomas và F.Zaniecki nêu lên khái niệm của mình:

“ thái độ là một trạng thái tinh thần của cá nhân đối với 1 giá trị”

Allport lại cho rằng:

Thái độ là trạng thái luôn sẵn sàng về mặt tinh thần. Và thần kinh được tổ chức thông qua các kinh nghiệm. Nó có khả năng điều chỉnh hoặc ảnh hưởng năng động đối với phản ứng của cá nhân hướng đến các khách thể và tình huống mà nó quan hệ.

Theo như phân tích thì thái độ chính là một trạng thái tâm lý và thần kinh của hoạt động. Nhưng nó chưa nói đến vai trò của môi trường xã hội và của nhu cầu trong quá trình hình thành các thái độ.

Newcom nhận định

Thái độ của cá nhân chính là thiên hướng hành động, nhận thức, tư duy của người đó với các khách thể có liên quan.

Phillmore thì cho ra một nhận định cụ thể hơn:

Thái độ là phản ứng tích cực hay tiêu cực đối với các đối tượng, biểu tượng trong môi trường. Thái độ là sự định hướng cá nhân đến với các định hướng khác nhau của môi trường.

Triandis đã nói

Thái độ của con người chính là những điều người ta suy nghĩ và cảm thấy về đối tượng cũng như sự xử sự của họ đối với nó.

Xem thêm:

Kết luận

Như vậy tất cả các khái niệm về thái độ cũng như thành phần đều nêu được các định hướng hành vi xử sự của con người. Các cách nhận định và tang cao tính sẵn sàng của những phản ứng nơi con người hướng đến các đối tượng được nhận.

Các bạn nếu có những định nghĩa hoặc ý kiến về thái độ khác hãy bình luận nha. Cám ơn các bạn đã theo dõi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *