As you can see, weaving the spiritual tapestry of personal discipleship requires more than a single thread.

Đang xem: Woven tapestry là gì trong tiếng việt? tapestry nghĩa là gì trong tiếng việt

The famous late Gothic series of seven tapestry hangings The Hunt of the Unicorn are a high point in European tapestry manufacture, combining both secular and religious themes.
Thời Gothic, hàng loạt bộ bảy chiếc thảm thêu về Việc săn bắt kỳ lân đã trở nên nổi tiếng và là một mũi nhọn đắt giá trong ngành sản xuất thảm châu Âu, kếp hợp cả hai chủ đề thế tục và tôn giáo.
STOKES: Tất cả mọi thứ từ những bức tranh đến các tác phẩm điêu khắc, những tấm thảm, thậm chí cả trang sức, đều đã và đang được trả lại.
Scenes of forest destruction, forest harvesting and forest fragmentation, thereby making that intact tapestry of the canopy unable to function in the marvelous ways that it has when it is not disturbed by humans.
Những cảnh rừng bị phá hủy, chặt phá và bị phân tán, Vì thế làm cho tấm thảm nguyên vẹn của tán cây không thể phát huy được các vai trò to lớn mà chúng từng có khi chưa bị quấy rối bởi con người.
But as I began to read historical documents and contemporary descriptions, I found there was a kind of a missing component, for everywhere I came across descriptions of tapestries.
Nhưng khi tôi đọc những tài liệu lịch sử và những bản miêu tả đương thời, tôi nhận thấy rằng có một điều vẫn còn thiếu, trong tất cả những bản miêu tả thảm thêu mà tôi đã đọc.
Facsimiles of these unicorn tapestries were woven for permanent display in Stirling Castle, Scotland, to take the place of a set recorded in the castle in a 16th-century inventory.
Bản sao của những tấm thảm kỳ lân hiện đang được dệt lại cho mục đích trưng bày lâu dài trong lâu đài Stirling, Scotland, để thay thế cho phiên bản vào thế kỷ 16.
The interior is notable for its huge tapestry (once thought to be the world”s largest) of Christ, designed by Graham Sutherland, the emotive sculpture of the Mater Dolorosa by John Bridgeman in the East end, and the Baptistry window designed by John Piper (made by Patrick Reyntiens), of abstract design that occupies the full height of the bowed baptistery, which comprises 195 panes, ranging from white to deep colours.
Nội thất nổi bật với tấm thảm khổng lồ của nó (từng được cho là lớn nhất thế giới) Christ được thiết kế bởi Graham Sutherland, tác phẩm điêu khắc cảm xúc của Mater Dolorosa của John Bridgeman ở phía đông, và cửa sổ Baptistry do John Piper thiết kế bởi Patrick Reyntiens, thiết kế trừu tượng chiếm toàn bộ chiều cao của bệ hạ, Bao gồm 195 tấm, từ màu trắng đến màu đậm.
After experiencing commercial disappointment with her debut album Writer, King scored her breakthrough with the album Tapestry, which topped the U.S. album chart for 15 weeks in 1971 and remained on the charts for more than six years.
Sau thất bại của album đầu tay Writer (1970), King bứt phá bằng album Tapestry (1971) khi đạt ngôi quán quân tại Hoa Kỳ trong 15 tuần vào năm 1971 và giữ vững trên bảng xếp hạng trong hơn 6 năm.
A national monument, it is the seat of the Bishop of Bayeux and Lisieux and was the original home of the Bayeux Tapestry.
Một tượng đài quốc gia, đó là chỗ của các Giám mục của Bayeux và Lisieux và là nơi ở ban đầu của tấm thảm Bayeux.

Xem thêm: Tra Từ: Điều Đình Là Gì – Điều Đình Là Gì, Nghĩa Của Từ Điều Đình

Tapestries effectively provided a vast canvas on which the patrons of the day could depict the heroes with whom they wanted to be associated, or even themselves, and in addition to that, tapestries were hugely expensive.
Thảm thêu cung cấp một tấm bạt lớn hữu dụng mà người tài trợ có thể miêu tả những anh hùng mà họ muốn được liên kết, hoặc ngay cả bản thân họ, và ngoài điều đó, những tấm thảm thêu vô cùng đắt đỏ.
A missionary in the African country of Lesotho was speaking in Sesotho to another woman, who worked in a tapestry shop.
Một nữ giáo sĩ tại nước Lesotho ở Phi Châu đang nói chuyện bằng tiếng Sesotho với một người đàn bà làm việc trong một tiệm bán thảm.
Stem stitch is used in the Bayeux Tapestry, an embroidered cloth probably dating to the later 1070s, for lettering and to outline areas filled with couching or laid-work.
Stem stitch được sử dụng ở Tấm thảm Bayeux, một tấm vải thêu có từ sau 1070s, để viết thư và để phác thảo khu vực với couching or laid-work.
The ceiling”s various painted elements form part of a larger scheme of decoration within the Chapel, which includes the large fresco The Last Judgment on the sanctuary wall, also by Michelangelo, wall paintings by several leading painters of the late 15th century including Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio and Pietro Perugino, and a set of large tapestries by Raphael, the whole illustrating much of the doctrine of the Catholic Church.
Các yếu tố sơn khác nhau của trần nhà tạo thành một phần của đồ trang trí lớn hơn trong Nhà nguyện, bao gồm bức tranh lớn Sự phán xét cuối cùng trên tường thánh, cũng bởi Michelangelo, những bức tranh tường của một số họa sĩ hàng đầu thế kỷ 15 bao gồm Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio và Pietro Perugino, và một bộ thảm lớn của Raphael, toàn bộ minh họa phần lớn giáo lý của Giáo hội Công giáo.
Hi, I”m Alina Wang and welcome to Discovering China the show where we traverse the vast tapestry of traditional Chinese culture. are will be finding out about Confucius China”s most famous philosopher
Xin chào, tôi là Alina Wang. Chào mừng đến với Khám Phá Trung Hoa, nơi chúng ta cùng nhau du ngoạn nền văn hóa truyền thống vĩ đại Trung Hoa. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu về Khổng Tử, triết gia lừng danh nhất Trung Quốc; rồi trở lại Đài Bắc nghe giám khảo phỏng vấn những đầu bếp lọt vào vòng bán kết Cuộc thi Ẩm Thực của NTD.
Churches used tapestries not just to keep out cold during long masses, but as a way to represent the great theater of life.
Các nhà thờ dùng những tấm thảm không chỉ để ngăn cái rét nhưng còn như một cách để tượng trưng cho sân khấu vĩ đại của cuộc đời.
Celine Dion recorded the song in 1995 for the Tapestry Revisited: A Tribute to Carole King album, and released it as a single.
Celine Dion thu âm bài hát vào năm 1995 cho album Tapestry Revisited: A Tribute to Carole King, và phát hành nó như một đĩa đơn.
He”s turning 50 this year, and he”s convinced that the rich tapestry of reputation he”s built on Airbnb will lead him to doing something interesting with the rest of his life.

Xem thêm: Nội Thất Tropical Là Gì ? Phong Cách Tropical Style Trong Thiết Kế Nội Thất

Anh ta năm nay 50 tuổi, và luôn tin rằng, nhờ uy tín mà anh đã dày công xây dựng trên Airbnb, anh ấy có thể làm một điều gì đó đặc biệt trong suốt quãng đời còn lại của mình.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *