Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

Đang xem: Nhân giống tạp giao là gì, nghĩa của từ tạp giao trong tiếng việt

*

*

*

Ở 1 loài thực vật, alen A qui định thân cao, alen a qui định thân thấp, alen B qui định quả tròn, b qui định quả dài. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1 213 cao dài, 210 thấp tròn, 599 cao tròn, 65 thấp dài. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, qua dài ở F1 cho tự thụ phấn thì xác suất đời sau thu được 1 cây con có KH giống mẹ là?

*

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết mẫu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

Xem thêm: Subscription Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Annual Subscription Là Gì

Cho mình xin lời giải chi tiết

Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng , B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với b quy định quả dài. 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng, quả dài thu được F1, cho F1 giao phấn tự do với nhau thu được F2. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ quả tròn ở F2.Tìm xác suất lấy được cây này.

Ở đậu hà lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là :

ở đậu Hà Lan gen A: quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ, gen b quy định hoa vàng.Hai cặp gen nằm trên 2 NST tương đồng.Cho cây đậu thân cao,hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1.Chọn ngẫu nhiên một cây thân cao,hoa trắng và 1 cây thân thấp,hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau.Nếu không có đột biến và chọn lọc tự nhiên,tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp,hoa trắng ở F2:

A 1/64

B 1/256

C 1/9

D 1/81

+F2+:45+cây+lá+nguyên+:+15+cây+lá+chẻ+a.+Chọn+các+cây+lá+nguyên+F1+cho+tự+thụ+phấn.+Tỉ+lê+xuất+hiện+cây+lá+chẻ…”>

Ở một loài TV, P t/c:Caay lá nguyên × cây lá chẻ F1 thu được toàn cây lá nguyên F1×F1 -> F2 :45 cây lá nguyên : 15 cây lá chẻ

a. Chọn các cây lá nguyên F1 cho tự thụ phấn. Tỉ lê xuất hiện cây lá chẻ f3

b. Chọn ngẫu nhiên 2 cây lá nguyên F2 cho giao phấn . Tính tỉ lệ cây lá nguyên xuất hiện F3

cho 2 cây thuần chủng giao phấn với nhau được F1 đồng loạt giống nhau cho F1 tự thụ được F2 25% cây cao lá ngắn 50% cây cao lá dài 25% cây thấp lá dài Biện luận và viết sơ đồ lai Biết 1 tính trạng do 1 gen nằm trên NST thường qui định

Xem thêm: Thuật Ngữ “ Vị Thế Là Gì ? Vị Thế Trong Thị Trường Chứng Khoán Là Gì

Ở gà, cho rằng gen A qui địnhchân thấp, a-chân cao, BB-lông đen, Bb-lông đốm, bb-lông trắng. cho biết các gen qui định chiều cao, chân và màu lông phân li độc lập.a/cho nòi gà thuần chủng chân thấp, lông trắng giao phối với gà chân cao lông đen đc F1. Cho gà F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 như thế nào?b/ xác định kết quả phép lai giữa gà F1 và gà chân cao lông trắng?

khi lai cà chua đỏ tròn với cà chua vàng bầu , F1 thu được 100% đỏ tròn .Cho F1 tự thụ phấn thu được 1500 cây trong đó có 990 cây dỏ tròn .Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2 biết mỗi gen quy định một tính trạng và các cây F1 có quá trình giảm phân tạo giao tử giống nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *