Tập đoàn công ty ?

Tập đoàn là một hệ thống liên kết của hai hay nhiều công ty có lĩnh vực kinh doanh khác nhau tạo thành một cấu trúc công ty có quy mô quản lý lớn và phức tạp. Tập đoàn còn có thể được hiểu là gồm một công ty mẹ có nhiều công ty con, các công ty con này hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau và các công ty này không cạnh tranh nhau, gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Đang xem: Hỏi: tập Đoàn là gì, những Điều cần biết về tập Đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

*

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn công ty.

Xem thêm: ” Tiêu Sái Là Gì, Nghĩa Của Từ Tiêu Sái, Nghĩa Của Từ Tiêu Sái

Tổ chức trong một tập đoàn là gồm công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác, các công ty này có quyền và nghĩa vụ độc lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Một công ty được xem là công ty mẹ của công ty khác khi đáp ứng được các điều kiện sau:

Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.Điều kiện để trở thành Tập đoàn công ty

Đối với doanh nghiệp đã hoạt động. 

Các doanh nghiệp đã hoạt động riêng lẻ từ trước muốn trở thành tập đoàn thì phải đáp ứng được những điều kiện sau:

Tình hình tài chính dồi dào, luôn đạt mức độ đảo bảo an toàn;Kinh doanh có lãi trong khoảng thời gian 3 năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn;Hoạt động ở cả phạm vi trong nước và quốc tế;Trình độ nhân lực và năng suất lao động đều cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành, cùng lĩnh vực;Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác;Công nghệ và trang thiết bị đều có chất lượng cao, đảm bảo yếu tố tiên tiến và hiện đại.

Với tập đoàn thành lập mới.

Xem thêm: (Tiếng Việt) Thu Âm Quảng Cáo ( Voice Over Là Gì ? Khám Phá Tính Năng Voiceover Trên Iphone

Đối với các tập đoàn kinh tế dự kiến sẽ thành lập, họ phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây để được công nhận là tập đoàn thực thụ:

Ngành/lĩnh vực kinh doanh phải thuộc các ngành/lĩnh vực sản xuất có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo nền kinh tế quốc gia lớn mạnh;Tạo được nền tảng hạ tầng kinh tế cho đất nước đồng thời tạo nên động lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung;Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ thì mới có thể trở thành tập đoàn bởi Thủ tướng chính là người đưa ra quy định ngành/lĩnh vực nào có thể thành lập tập đoàn kinh tế.

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *