Hi allTôi đọc tới đọc lui một số sách,không biết khái niêm Routing và Switching là muốn nói đến quá trình gì.Mong được giải thích chuyên sâu.Xin cám ơn vì sự giúp đỡ

Đang xem: Switching là gì, nghĩa của từ switches trong tiếng việt

*

So sánh Routing và SwitchingPhần này so sánh vai trò của routing và switching và làm thế nào để kết hợp hai chức năng này để chuyển gói tin đi trên mạng. Cisco phân biệt rất rõ sự khác nhau giữa các chức năng này của một router. Sự khác nhau thật ra khá đơn giản. Để di chuyển một gói tin bên trong một router từ một cổng giao tiếp này đến một cổng giao tiếp kia, đường đi về đích phải được xác định và sau đó gói tin này sẽ được gửi ra interface hướng ra. Quá trình tìm đường là chức năng của routing trong khi đó quá trình gửi một gói tin đi ra interface là chức năng của switching.Chức năng routingChức năng routing chịu trách nhiệm học các đồ hình dạng luận lý (logic) của mạng và sau đó ra quyết định dựa trên kiến thức đó. Các quyết định xác định khi nào thì một gói tin đi vào có thể được định tuyến và nếu như vậy, sẽ được định tuyến như thế nào. Khi một gói tin được nhận, quá trình định tuyến trên trải qua vài bước, có thể tóm tắt trong các câu hỏi như sau:- Giao thức routed và giao thức routing cho gói tin thuộc về giao thức đó có được cài đặt trên router hay không?- Nếu có cài đặt, có một đường đi nào cho một hệ thống mạng ở xa tồn tại trong bảng định tuyến hay không?- Nếu mạng đích là không có trong bảng định tuyến, có tuyến đường mặc định nào được cấu hình hay không?- Nếu có một tuyến đường mặc định tĩnh hoặc động, địa chỉ đích có đến được không?-Đường đi tốt nhất về một mạng nào đó là như thế nào?- Có nhiều đường đi có chi phí bằng nhau hay không?- Nếu có nhiều đường đi có chi phí bằng nhau, interface nào sẽ được dùng để đẩy gói đi ra.Chức năng SwitchingChức năng switching liên quan đến việc di chuyển dữ liệu trên một router. Chức năng này sẽ chịu trách nhiệm chuyển gói tin. Switching chỉ được thực hiện sau khi những quyết định về routing đã được thực hiện. Mặc dù router đã ra quyết định, vẫn còn một vài quyết định phải thực hiện bằng phần cứng. Chức năng switching này thực hiện những việc sau:1. Kiểm tra frame đầu vào xem có hợp lệ2. Kiểm tra có phải frame này có địa chỉ đích là địa chỉ L2 của router hay không3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Terms Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem thêm: Học Toán Tư Duy Ucmas Là Gì, Sự Thật Ít Người Biết Về Toán Tư Duy!!

Kiểm tra kích thước frame có hợp lệ hay không?4. Kiểm tra phần CRC của frame5. Gỡ bỏ phần mào đầu và phần cuối của frame. Sau đó kiểm tra địa chỉ đích với các thông tin trong cache6. Tạo ra các header và trailer mới và đưa ra cổng ra của routerMối quan hệ giữa routing và switching trong Cisco RouterMột gói tin sẽ được router chấp nhận nếu cấu trúc frame chứa địa chỉ L2 của một trong những cổng của router. Nếu cấu hình địa chỉ là đúng, sau khi frame được kiểm tra, frame và nội dung của frame được đưa vào bộ đệm. Bộ đệm được chứa trong bộ nhớ hoặc trong một vài phần cứng đặc biệt của router.Nếu địa chỉ nguồn và địa chỉ đích L3 của gói tin đó không nhận thấy bởi router trước đó, gói tin sẽ được process switch hoặc routed. Hành động này bao gồm-Khi một gói phải được chuyển đi, một quá trình tìm kiếm trong bảng định tuyến sẽ được kích hoạt và router sẽ quyết định sẽ chuyển gói tin đi như thế nào.-Gói tin sau đó sẽ được đóng gói với giao thức L2 phù hợp.-Nếu cơ chế fast-switching được dùng, gói tin sẽ được kiểm tra lại một lần nữa. Một tuyến sẽ được đưa vào cache. Một entry trong cache sẽ bao gồm: IP Prefix, cổng đi ra của router, phần header lớp 2 được dùng để chuyển gói tin điCác gói tin theo sau đó trong cùng luồng dữ liệu, nếu phần địa chỉ đích là so trùng trong route-cache, gói tin sẽ được chuyển đi dùng thông tin trong cache. Chức năng routing lúc này không bị ảnh hưởng. Kiểu cache được dùng phụ thuộc vào kiểu phần cứng được dùng. Các kiểu switching là fast switching, autonomous switching, silicon switching và CEF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *